nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Felvételt hirdet az Erasmus Kollégium
Tehetséggondozás felsőfokon

Idén is várja tehetséges, önálló kutatómunkát végző egyetemisták jelentkezését az Erasmus Kollégium.

nyest.hu | 2012. október 8.
|  

Az Erasmus Kollégium felvételt hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója. A pályázatot 2012. október 18-ig  kell elküldeni a Kollégium honlapján megjelölt e-mail címre. 

A Kollégium célja, működése

A magyar felsőoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható szellemi erőforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek.

A Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a szakmai kooperációt, hiszen a különböző szakmai hátterű, ám egymást „metsző” érdeklődésű fiatal kutatók szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való elmélyülését is nagymértékben elősegíti.

Kollégisták
Kollégisták
(Forrás: Orosz Kata)

Milyen lehetőségeket nyújt a Kollégium?

Az Erasmus Kollégium diákjai saját témavezetővel, tutor felügyeletével végzik szakmai munkájukat – saját kutatási tervük szerint. A Kollégium elvégzéséhez egy saját kutatásra épülő tanulmányt kell elkészíteni.

A Kollégiumban különböző témákkal foglalkozó kutatócsoportok működnek. A Kollégium hallgatói ezek valamelyikében folytatják munkájukat: részt vesznek a csoport szemináriumain, konferenciáin, egyéb programjain.

A Kollégiumban nemcsak a kutatócsoportok dolgoznak rendszeresen együtt, vannak közös szakmai hétvégék, workshopok, minden második péntek délután műhelyszemináriumok, amelyeken a hallgatók saját témájukban tartanak előadásokat. A Kollégium minden tanév zárásaként megrendezi tanévzáró konferenciáját, amelyen a hallgatók szélesebb közönség előtt is előadhatják kutatásuk eredményeit.
A Kollégium diákjainak nyelvtanulási lehetőségeket is biztosít.

A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetőségeket igénybe vegyék; erről a félév elején minden diákkal szerződést köt. A Kollégium a szerződés alapján diákjainak tanulmányi ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.

Sokszínű társaság
Sokszínű társaság
(Forrás: Orosz Kata)

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

  1. Egy kétoldalas motivációs levelet, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését. Valamint azt is, hogy megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni.
  2. Egy amerikai típusú önéletrajzot, melynek sablonja letölthető a Kollégium honlapjáról.
  3. Egy maximum 20 000 leütés terjedelmű önálló írást, amely bemutatja a pályázó érdeklődését, eddig elért eredményeit. A benyújtott írás lehet korábban leadott, nagyobb dolgozat (szakdolgozat, OTDK-dolgozat stb.) részlete, önálló tanulmány, publikáció, szemináriumi dolgozat.
    Szemináriumi idill
    Szemináriumi idill
    (Forrás: Orosz Kata)

Kik értékelik a pályázatokat?

A pályázatok értékelése anonim. A pályázatokat az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja nyilván, amelyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldünk meg a pályázóknak.

A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a felvetteket.

Workshop némi sörrel
Workshop némi sörrel
(Forrás: Orosz Kata)

Az írásbeli pályázatokat 2012. szeptember 6. és október 18. között lehet elküldeni a Kollégium e-mail címére.

A kiválasztás szóbeli fordulójára 2012. október 25-26-án kerül sor.

Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2012. október 29-ig e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X