nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Szigorúan őrzött nyelvstratégia
Szupertitkos intézet 100 millió forintból

Titkos, mint Paks-2: mi az? Hát a Nyelvstratégiai Intézet: a kormány nem kívánja megosztani a közvéleménnyel, ki készítette elő, kik vesznek részt benne, mit csinálnak majd. Majd ha elindult, akkor tájékoztatnak.

Kincse Szabolcs, főszerkesztő | 2014. március 6.
|  

Olyan ez a történet, mint az a meglepetésparti, amit annyira sikerült titokban tartani, hogy óvatosságból még a meghívottaknak sem szóltak. Megérkezik az ünnepelt, de a hatalmas asztalnál csak egyedül üldögél, csupán az egyre idegesebb pincérek méregetik. És jó okkal. Április elsején indul a Nyelvstratégiai Intézet. És ez nem áprilisi tréfa!

Intézet a semmiből

Százmillió forintból állít fel intézetet a kormány – nyelvstratégiát fognak itt kutatni. Vagy meghatározni. Vagy előírni. Erről adott hírt az MTI március negyedikén a Magyar Közlönyre hivatkozva.

A Közlönyben a 55/2014. (III.4.) Korm. számon megjelentetett rendelet meglehetősen vázlatosan taglalta, mik lesznek az intézet céljai vagy feladatai. Egyebek mellett a magyar nyelvi örökséget fogják itt feltárni, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerésére kerül majd itt sor, gondozzák, ápolják és fejlesztik is itt majd a kultúrát és/vagy a nyelvet (más lapra tartozik, de igen izgalmas kérdés, hogyan fejleszti majd a nyelvet egy intézet). A terv szerint lesz hazánkban egy középtávú nyelvstratégia, amit itt kidolgoznak, szakmailag felügyelnek, sőt irányítanak is majd. Foglalkoznak majd itt olyan dolgokkal is, mint például a nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása, akármit is jelentsen ez

Az Intézet ügyében megfogadták a régi szovjet tanácsot: „Ne fecsegj!” – senki sem tud (vagy mond) semmit...
Az Intézet ügyében megfogadták a régi szovjet tanácsot: „Ne fecsegj!” – senki sem tud (vagy mond) semmit...


A felsorolt 14 cél egy részébe kis fantáziával bele tudunk képzelni egészen értelmes tevékenységeket is, egy másik része viszont némileg ködös és értelmezhetetlen, néhol pedig egyenesen tudománytalan. Megjegyzendő az is, hogy a meghatározott 100 millió forint akkora összegnek számít ezen a területen, amekkorát nem szoktak – csak úgy – nyelvészekhez vágni hazánkban. Ezért arra gondoltunk, megkeressük az illetékest, hogy részletes felvilágosítást kérjünk az ügyben.

Hiszen ha április 1-én tényleg megalakul ez az intézmény, akkor pár héttel az indulás előtt olyan apróságok már nyilván tisztázódtak, hogy hol jön létre, hogy kivel egyeztettek, kit bíztak meg a megszervezésével. Nyilván vannak már bizonyos stratégiai célok is, s talán az is kiderül, mire költhető el ez a 100 millió forint, ha már eleve 20 ember várja tettrekészen az elsejei munkakezdést. 

Kormányszóvivői feladatok kimaxolva

Mivel a Közlönyből feketén-fehéren kiderül, hogy az Intézet a miniszterelnök irányítása alatt áll, sőt: az alkalmazandó 20 fő a Miniszterelnökség kebelén belül tevékenykedik majd („az  Intézet 20  fős létszámát 2014. április 1. napjától a Miniszterelnökség létszáma tartalmazza”), továbbá az irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el, hát megkerestük a kormányszóvivői irodát.

A kormányszóvivői stáb egyik tagja (akitől ezúton is szeretnénk elnézést kérni azért, amiért másnap – a „válaszok” kézhezvétele után – hangosan és néhol nyerítve hitetlenkedtünk a telefonban – tényleg nem az ő hibája, hogy így alakult) telefonon arról tájékoztatott bennünket, hogy nem tudnak szóban tájékoztatni bennünket. Mint kiderült, a szóbeli tájékoztatással már többen is visszaéltek. De megnyugtatott, hogy ha aznap délelőtt elküldjük a kérdéseinket, megkeresik az illetékeseket, akik válaszolni fognak rájuk, jó eséllyel még aznap.

Nem akartunk nagyon hosszan kérdezősködni, ezért röviden csak a következő kérdéseket tettük fel:

  1. Hol áll fel az [...] Intézet?
  2. Kiket bízott meg/bíz meg a kabinet az Intézet felállításával?
  3. Kikkel egyeztetett és kikkel kíván egyeztetni a kabinet a stratégiai célok kialakítása érdekében?
  4. Mik az Intézet stratégiai céljai?
  5. Mire szolgál pontosan a 100 millió forint összegű támogatás?
  6. Tervezi-e a kabinet, hogy a már létező nyelvi irodákat, intézeteket, kutatóhelyeket, ismeretterjesztő intézményeket külön támogatja, vagy ebből az összegből kívánja az intézeten keresztül támogatni? Esetleg nem kívánja támogatni őket?

Mivel tudtuk, hogy kérdés lenne bőven még, továbbá a kormányszóvivői hivatal munkatársa úgy tájékoztatott, hogy kérésünk esetén szívesen leszerveznek számunkra egy szóbeli interjút is, hozzáfűztük ezt is:

Örömünkre szolgálna, ha a Nyelvstratégiai Intézet felállításával megbízott kormányzati felelőssel esetleg külön interjút is tudnák készíteni.

Másnap estére érkezett meg kérdéseinkre a hivatal válasza. 

Az Intézet: Paks2

A lényeg: önnek, kedves olvasó semmi köze ehhez az ügyhöz. A szakmai fórumoknak sem. Amit akart a kormány, azt már elmondta a kormányrendeletben, akit érdekel, az nézegesse azt. További információ nincs. Csak később. Majd. Addig türelemmel tessék várni, majd kiderül, ki nyerte a lottóötöst, ki kapta a százmilliót és mire.

De íme a válasz a fent feltett kérdésekre:

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos kérdésire a Kormányzati Információs Központ az alábbi választ adja Önnek:

A Kormány 2014. február 19-én döntött arról,  hogy a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerésével, ápolásával, gondozásával, valamint fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására – 2014. április 1-jei hatállyal - létrehozza a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet. (a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet)

A Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről – így az előkészítéssel kapcsolatos feladatokról,  valamint határidőkről  -  a Kormány  1098/2014. (III. 4.) számú határozatában rendelkezik.

Figyelemmel arra, hogy az Intézet 2014. április 1-jével jön létre, a további részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk Önt.

Tehát: az évi 100 milliós keretből gazdálkodó állami intézményről semmit sem tudhatunk három héttel az indítását megelőzően, azt leszámítva, hogy lesz. 

A parti jó eséllyel elmarad

Semmi sem indokolja ezt az eljárást. Olyan intézményről van szó, ami a jelek szerint közérdekű feladatot lát el. A titkolózás, a fű alatti előkészítés, az információ önkényes és indokolatlan visszatartása csupán egyetlen dologra lesz jó: a szakma és a közvélemény eleve előítélettel fogadja majd az intézményt, annak munkáját. Még akkor is, ha az esetleg értelmes és hasznos dolgokkal foglalkozik majd a jövőben és értelmesen és hasznosan költi majd a pénzünket.

A kormányzatnak alapvető érdeke, hogy elfogadja (még akkor is, ha egy választási kampányban nehezebb ezeket a szempontokat szem előtt tartani): állampolgárai nem szembenálló felek, még akkor sem, ha egy részük ide, más részük oda szavaz. A szakmai közvélemény nem szükségtelen rossz. A kritika nem feltétlen személyes támadás. Az ellenvéleményről tudomást szerezni kimondottan hasznos lehet. A titkolózás struccpolitika: a mégoly nemes szándékú kezdeményezést is megfojtja.

Alakul tehát a csúnya meglepetésparti. Akit meghívhattak volna, az már most megsértődött, az ünnepelt pedig feszenghet a drága ajándékokkal, amikre senki sem lesz kíváncsi. Helyesebben egy dolog mindenkit érdekel majd: miért pont ezeket az ajándékokat kapta, és miért pont a mi pénzünkből kellett őket megvenni. Boldog április elsejét, Nyelvstratégiai Intézet!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
6 Nyunya 2014. március 8. 08:59

Ez itt a rednelet, amiből szerintük minden fontos megtudható:

A Kormány 1098/2014. (III. 4.) Korm. határozataa Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány egyetért a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mind mélyebbmegismerésére, ápolására, gondozására és fejlesztésére és egyes állami feladatok ellátására hivatott MagyarNyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2014. április 1-jei hatállyal történő létrehozásával.

2. A Kormány felhívja

a)a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az Intézet alapító okiratát készítse elő;

Felelős:Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő:2014. április 1.

b)a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve –az Intézet 2014. évi működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős:nemzetgazdasági miniszterMiniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő:2014. április 1.

c)a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 2015. évi központiköltségvetésről szóló törvény előkészítése során gondoskodjanak arról, hogy az Intézet 2015. éviműködéséhez szükséges forrás a Miniszterelnökség fejezetben, külön költségvetési cím alatt rendelkezésre álljon;

Felelős:nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

d)a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Miniszterelnökségen,a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetésiszerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban az Intézet 20 fős létszámát 2014. április 1. napjától a Miniszterelnökség létszáma tartalmazza.

Felelős:közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő:2014. április 1.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

5 mira 2014. március 6. 21:53

A cikk jó, de ha már a kormányzati levélben le tudják írni, hogy "április 1-jei hatállyal", illene ezt a hibát is kijavítani : "Hiszen ha április 1-én tényleg megalakul ez az intézmény" , főleg mivel ez egy nyelvészeti portál.

4 Krizsa 2014. március 6. 20:58

@El Vaquero: Jó van, akkor vállalkozzál.

1. A sumért, magyar anyanyelvűként megfejteni szeretnéd, mert a magyar gyökrendszer... (s magyar kutatón kívül csak kínai nyelvű jöhetne szóba). Nem fogsz választ kapni.

2. Akkádot akarsz magyar anyanyelvűként megfejteni (mert ezen kívül csak egy héber anyanyevű kutató jöhetne szóba, de olyan nem fog segíteni az IND nyelvészetnek:-). Neki magának, a hébernek, meg nincs szüksége erre, mert nélküle(tek) is érti az akkádot.

3. Marad a HÉBER. Az élő héber nyelv MEZOPOTÁMIA kultúrájának későbbi, de adekvát hordozója. Kérjél nyelvtanulásra 2 évet (2 évnyi fizetést). Mondd el a pályázatodban, hogy milyen terveid vannak a héber nyelvtudásoddal.

Nem fogsz választ kapni. Az IND nyelvészettől semmilyen választ nem fogsz kapni. Tehát indokolást sem, hogy miért nem?

3 mondoga 2014. március 6. 18:07

@El Vaquero: Tartani lehet attól, hogy a vicces nevű sóhivataloknál többről is szó lesz (vagy van). Az MBE és a pitykés-lajbis nyelvészeti importforradalmár Marácz), valamint más lesipuskások gyaníthatóan már bosszúra készen toporognak... :-(

2 Galván Tivadar 2014. március 6. 16:37

@El Vaquero: Kegyed nagyon helytelenül látja ezt::ez is része az "egymillió új munkahelyet" programnak.

1 El Vaquero 2014. március 6. 14:28

Na, ez is valami retikülszellőztető vagy mozdonykerék-pumpáló sóhivatal lesz, van mire pénz kifizetni a rutyáknak, meg a sógor-koma káeftéjének, van hová kinevezni őket. Az összes ilyen intézet és akadémia teljesen felesleges, tevékenységük pedig káros.

Az igazi nyelvi stratégia az lenne, ha inkább a leendő nyelvészeknek nyelvgyakorlatot szerveznének külföldön, vagy más értelmesebb dologra hagynák meg a pénzt.

Információ
X