nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Páratlan könyvkincs: Janus Pannonius kétnyelvű kódexe Pécsett

A magyar humanizmus összeforrott Janus Pannonius költő és püspök nevével. A művész nemcsak alkotásaival, de a kor könyvritkaságával is büszkélkedhetett.

MTI | 2009. december 10.
|  

Az I. és II. évezred fordulójából származó, bizánci evangéliumot tartalmazó egyedülálló görög kézirat kétnyelvű fakszimile (utánnyomás) kiadását mutatták be szerdán Pécsett. A könyv Janus Pannonius humanista püspök könyvtárának értékes darabja volt.

Az eredeti, XI. századból származó kódexhez hasonlóról nem tudni Magyarországon – derült ki. Az a kéziratos kódex, amelynek görög-magyar kétnyelvű szövegkiadását a mostani kötet tartalmazza, a nagy középkori latin bibliakommentárok előtti hagyományt foglalja össze, és abból az időből való, amikor még Kelet és Nyugat egyháza teljes közösségben volt egymással, vagyis az 1054-es nagy keleti egyházszakadás előtt keletkezett.

Ma már egyértelműen tisztázott, hogy ez a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzött díszes görög kódex Janus Pannonius tulajdonában volt. A fakszimile kiadáshoz Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka írt bevezetőt.

Mayer Mihály pécsi megyéspüspök köszöntőjében elmondta: Janus Pannonius evangéliumos könyve görög-magyar kétnyelvű kiadásának reprint formában megjelentetése örvendetes és fontos esemény a hazai kulturális élet számára. Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának protopresbitere arról beszélt, hogy a kiadás tudományos igényű, de közérthető és olvasmányos a mai ember számára is.

Információ
X