nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Menekült vagy földönkívüli?

Vajon a költöző madarakhoz vagy a földönkívüliekhez hasonlítják inkább az angolban a háborús övezetekből Európába menekülőket? Álmodók vagy száműzöttek, bevándorlók vagy menedékkérők is várakoznak arra, hogy befogadják őket.

nyest.hu | 2015. szeptember 14.
|  

Mint már többször szóba került a nyesten, itthon a bevándorló, menekült, migráns szavak keverednek a médiában – megfűszerezve mindezt az illegális és a megélhetési jelzőkkel. Míg az illegális bevándorló meglehetősen negatív kifejezés, a migráns szó semlegesebb, a menekült pedig egyértelműen utal arra, hogy veszélyzónából érkezett emberről van szó. Nem mindegy, mikor melyiket használjuk a fentiek közül. De nem csak a magyarban érdemes figyelni a menekültekkel kapcsolatos szóhasználatra.

Tőlünk nyugatra is fejtörést okoz a megfelelő kifejezések kiválasztása. Az angolban a migrant [májgrönt] ’migráns’, a refugee [refjudzsí] ’menekült’, az asylum seeker [öszájlöm szíkö] ’menedékkérő’ és az immigrant [imigrönt] ’bevándorló’ szavak használata vált ki vitákat a BBC oldalán néhány hete megjelent cikk szerint. Úgy tűnik, Londonban sincs könnyebb dolguk a politikusoknak és az újságíróknak, ha korrektül szeretnének fogalmazni, mint nálunk.

Migráns vagy menekült?

A brit sajtóban a BBC szerint a migrant ’migráns’ szót tartják a legsemlegesebb kifejezésnek a napjainkban a háborús övezetekből csoportosan Európába vándorlók megnevezésére. Ennek megfelelően a 2015 augusztusi hírekben ezt a szót kétszer olyan gyakran használták, mint a refugee ’menekült’ kifejezést. Az Al-Dzsazíra hírportál angol nyelvű cikke viszont a migrant szót pejoratív értelműnek tartja, és elutasítja a használatát. Helyette egyértelműen a refugee szót javasolják.

Mit mondanak ezekről a kifejezésekről a szótárak? A migrant szóra a következő definíciókat találjuk a nagyobb angolszótárakban (most csak a minket érdeklő jelentéseket idézzük az egyes szócikkekből).

Collins

„a person or animal that moves from one region, place, or country to another”

olyan személy vagy állat, aki/ami egy területről, helyről, országból egy másikba költözik

Oxford

„A person who moves from one place to another in order to find work or better living conditions”

Olyan személy, aki azért költözik egyik helyről a másikra, hogy munkát találjon vagy jobb életkörülmények közé kerüljön

Merriam-Webster

„a person who moves regularly in order to find work especially in harvesting crops”

olyan személy, aki rendszeresen vándorol azért, hogy munkát találjon, elsősorban aratáskor

Cambridge

„a ​person that ​travels to a different ​country or ​place, often in ​order to ​find ​work”

olyan személy, aki mások országba vagy helyre utazik leggyakrabban azért, hogy munkát találjon

A fenti definíciókban az kétségtelenül közös, hogy ezekből az a következtetés vonható le, hogy a költözés/vándorlás teljesen önkéntesen, szabad választásból történik. Az ENSZ egyik, a migránsok jogaival foglalkozó 1997-es jelentésében is kikötik, hogy a migrant terminust azokra lehet használni, akik önkéntes elhatározásból, külső kényszerítő erők hatása nélkül döntenek a szülőhazájukból való elvándorlás mellett. Ezért – érvelnek a migrant szó ellenzői – azokat, akiket például a háborús körülmények kényszerítenek lakóhelyük elhagyására, nem nevezhetjük így.

Migránsok – ők is elköltöznek
Migránsok – ők is elköltöznek
(Forrás: Wikimedia Commons / Wernersen04 / CC BY-SA 3.0)

Azokat, akik a klímaváltozás (például a tengerszint emelkedése, elsivatagosodás) miatt kényszerülnek szülőföldjük elhagyására többek között environmental migrant/refugee vagy climate migrant/refugee néven emlegetik.

Ezzel szemben a refugee szó minden szótár szerint pontosan azokat fedi, akik háború, természeti katasztrófa vagy politikai, esetleg vallási okok miatt kénytelenek elhagyni hazájukat. Ők nem szabad elhatározásukból költöznek el, hanem a körülmények kényszerítik ki ezt a lépést. Nem a jobb élet reményében hagyják el hazájukat, hanem azért, mert lakóhelyükön életveszélyben vannak.

Alexander Betts, az oxfordi Menekültügyi Tudományok Központjának (Refugee Studies Centre) vezetője úgy vélekedik, hogy a migrant szó eredendően semleges kifejezés. Nem mond semmit azokról az okokról, amiért valaki új országban keresi a boldogulását. Ám megfigyelése szerint az utóbbi időben a migrant egyre inkább felveszi a ’nem menekült’ jelentést – tehát azokra használják, akik nem kényszerből, hanem saját elhatározásból költöznek másik országba. Ezzel szemben az, aki refugee egyértelműen segítségre szorul.

A kérdést jogi szempontból is érdemes vizsgálni. Jogilag Nagy-Britanniában azokra használható a refugee kifejezés, akik már hivatalosan megkapták a menekültstátuszt. Azokra viszont, akik menekültstátuszért folyamodtak egy országban, de még nem bírálták el kérelmüket, az asylum seeker ’meneddékkérő’ kifejezést lehet használni.

Menedékkérők az ausztráliai bevándorlási iroda tetején
Menedékkérők az ausztráliai bevándorlási iroda tetején
(Forrás: Wikimedia Commons / Adam.J.W.C. / CC BY-SA 2.5)

Illegális bevándorló?

A migrant ’migráns’, immigrant ’bevándorló’, immigration bevándorlás’, emigrant ’kivándorló’ , emigration ’kivándorlás’ szavak mindegyikében a latin migrare ’költözik, vándorol’ igét fedezhetjük fel. Az immigrant, immigration szavakban az in- latin előtag hasonult alakja, az im- a befelé irányuló mozgásra utal, míg az emigrant, emigration szavakban az ex- ’el, kifelé’ előtag első hangját találjuk.

Az immigrant ’bevándorló’ szó leggyakrabban az illegal immigrant ’illegális bevándorló’ kifejezésben fordul elő a brit lapokban. Don Flynn, a Migránsjogi Hálózat (Migrants Rights Network) nevű civil szervezet vezetője szerint ez a kifejezés veszélyes, hiszen azt sugallja, hogy bűnözőkről van szó. Véleménye szerint sokkal szerencsésebb az irregular immigrant ’nem szabályos bevándorló’ vagy az undocumented immigrant ’nem dokumentált bevándorló’ terminusokat használni.

Mások viszont nem érzik még az illegal immigrant fordulatot sem negatívnak. Egy migránsügyi tanácsadó testület, a MigrationWatch UK egyik vezetője, Alp Mehmet szerint ez pontosan kifejezi azt, hogy valaki nem a törvényes módszerekkel jutott be az országba. Arra figyelmeztet azonban, hogy így azokra nem használható a kifejezés, akik még nem léptek át a határokon.

A bevándorlók szobra Cardiffban, Nagy-Britanniában
A bevándorlók szobra Cardiffban, Nagy-Britanniában
(Forrás: Wikimedia Commons / Philip Halling / CC BY-SA 2.0)

Az immigrant szóval kapcsolatban még egy szempontra hívja fel a figyelmet a BBC. Azokat az embereket, akik (Nyugat-)Európán belül költöznek egyik országból a másikba, nem szokás immigrantnak vagyis bevándorlónak nevezni. Rájuk inkább az expatriot vagy röviden expat ’nem a hazájában élő ember’ kifejezést alkalmazzák. Így az immigrant tulajdonképpen azt is sugallja, hogy nem (Nyugat-)Európából érkezett valaki.

Kiestek a pikszisből

Van néhány olyan, régebben a migránsokra használt kifejezés, amelyet ma már elavultnak éreznek. Sokat veszített népszerűségéből például az exile [egzájl] ’száműzött, számkivetett, menekült’ szó a hidegháborút követően. Bár a fent említett Alexander Betts szerint a szót azokra használták, akik valami miatt hazájuk elhagyására kényszerültek, de még oda tartozónak érezték magukat, és tervezték a visszatérést. Véleménye szerint ez a meghatározás számos szíriai menekültre igaz, ám a szó ma már elavultnak tekinthető, mert valami nemesség, emelkedettség tapadt hozzá.

 Nagy-Britanniában ugyancsak kiesett a népszerű szavak köréből az alien [éjljön] ’idegen, külföldi’Eközben az Egyesült Államokban ma is alien a hivatalos megnevezése azoknak a külföldi születésű embereknek, akik úgy élnek az országban, hogy nincs amerikai állampolgárságuk. Bár Nagy-Britanniában az első fontos bevándorlási törvény is az Alien Act nevet viselte 1905-ben, a második világháborút követően már inkább az immigrant szót használták.

Az alien szónak van még egy újabb, az 1920-as években keletkezett jelentése is, amit viszont még az angolul nem beszélők is sokan ismernek az 1979-es Alien című sci-fi film hatására. Ez nem más, mint a 'földönkívüli (lény)'. Képzeljük el, mit éreznénk, ha egy országhatáron átlépve egyszer csak marslakónak vagy valamilyen ellenséges földönkívülinek titulálnának minket... Sovány vigasz, hogy az anyanyelvi beszélők tudják, hogy az alien szónak más jelentése is van.

Új szavak a láthatáron

Mit lehet tenni, ha az összes széles körben használatos kifejezés valamilyen szempontból problémás? Mit használjanak az újságírók? Lehet például új szavakat bevezetni. Amerikában újabban a dreamer ’álmodó’ kifejezést használják a bevándorlók egy csoportjára: a 16 év alatti, legalább 5 éve az USA-ban élő, büntetlen előéletű fiatalokra. A szó egyrészt pozitív, másrészt utal az American Dream ’amerikai álom’ kifejezésre. A legfőbb ok az új kifejezés megalkotására azonban az, hogy azokat tekintik dreamernek, akik az úgynevezett DREAM Act (ÁLOM törvény) hatálya alá esnek. Mit takar ez a rövidítés? Development, Relief, and Education for Alien Minors, azaz Idegen Kiskorúak Fejlesztése, Segítése és Oktatása.

Nincs jobb dolgunk?

Sokan úgy érezhetik, hogy az egyes szavakon, kifejezéseken lovagolni felesleges. Sokkal fontosabb feladatok is vannak az Európába érkezők ezreivel kapcsolatban, mint a megnevezésükön elmélkedni. Sok szempontból persze egy-egy szó csak csepp a tengerben. Ám ne felejtsük el, hogy közel sem mindegy, minek tartanak minket embertársaink: hogy szólítanak meg, segítségre szorulónak vagy bűnözőnek tartanak-e. Másrészt a médiában használt megnevezések nagyon erősen befolyásolják a közvéleményt. Harmadrészt a törvényhozás szempontjából sem mindegy, hogy valaki éppen immigrant, migrant vagy refugee. Egészen más szabályok vonatkozhatnak a különböző kategóriákba sorolt emberekre, ami sokszor igenis életbe vágó kérdéseket vet fel. Ne becsüljük le tehát a szavak erejét.

Magyar határ, 2015. augusztus
Magyar határ, 2015. augusztus
(Forrás: Wikimedia Commons / Gémes Sándor/SzomSzed / CC BY-SA 3.0)

Forrás

The battle over the words used to describe migrants

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 Janika 2015. szeptember 14. 20:59

Talán azért keverik a fogalmakat, mert a jelenlegi helyzetre igazán egyik sem illik.

Amikor útra kel valaki egy háborús övezetből akkor talán lehet menekültnek hívni. Azonban keresztül megy sok-sok országon, ahol nem akar letelepedni, nem akarja magát regisztrálni, csak továbbmenni az ismeretlen felé. Itt hogy hívjuk őket?

Bevándorló nem lehet, hiszen nem akar letelepedni. Menekült sem, hiszen nem kapott menedékjogot, de még menedékkérő sem mivel azt sem kéri. A migráns ellen is tiltakoznak.

Amint elhagyják egy biztonságos országba a hazájukat, de ott nem jó nekik, attól kezdve ők már nem menekültek.

Én javaslom az átutazó, kalandor, esetleg szerencselovag kifejezéseket.

2 Sultanus Constantinus 2015. szeptember 14. 09:04

Én még azt is leírtam volna, hogy a refugee a latin refúgio, refúgere 'visszafut', 'otthagy' ige származéka, a fúgere 'menekül' igéből -- ez utóbbi alakváltozata volt a beszélt latinban a fugíre, ahonnan a spanyol huir [uír] (huyo, huí) is jön.

"Az immigrant, immigration szavakban az in- latin előtag hasonult alakja, az im- a befelé irányuló mozgásra utal"

A spanyol meg ezt éppen visszacsinálta in-re: inmigrar [inmigrár~immigrár], inmigrante [inmigránte~immigránte] (hanyag beszédben kiesik az [n]). Vicces, hogy az ilyenek mintájára az angolul tudó spanyol anyanyelvűeknél pl. az "immediately" [imídiötli] az [inmídietli~immídietli] lesz (vö. sp. inmediatamente [immediátaménte]).

1 Leona 2015. szeptember 14. 08:31

Addig tartom rendben levőnek a "menekült" kifejezést, amíg valóban az a cél, hogy a hazájában lévő háborús körülmények közül elmeneküljön valaki. De akkor, amikor kijelenti, hogy neki ez, vagy az a befogadó ország nem felel meg, és igényeket támaszt, hol is óhajt letelepedni, és kikerülve az EU törvényes eljárását, határokon szökdös át, vagy kierőszakolja, hogy továbbvigyék, nos, onnantól igenis illegális bevándorlónak tekintem.

Információ
X