nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Finnország magyar szemmel
(M)ilyenek a finnek?

Mi az összefüggés az erdő és a város, a Kalevala és a finn metálzene, a gumicsizma és a Nokia, a kéregedény és a finn design között? Kiállítás és programsorozat a Néprajzi Múzeumban

neprajz.hu | 2009. június 23.
|  

(M)ilyenek a finnek? Milyen sztereotípiák élnek bennünk, magyarokban a finnekkel kapcsolatban, milyen a mi „finnképünk”? Vajon mi az összefüggés az erdő és a város, a Kalevala és a finn metálzene, a gumicsizma és a Nokia, a kéregedény és a finn design között? A tárlat egy különleges sétára invitál, amely gazdagon és mozgalmasan színre vitt anyagával ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Sajtnyomó
Sajtnyomó
(Forrás: Sarnyai Krisztina)

 

A kiállítás és a hozzá tartozó, egy éven át tartó kulturális és tudományos programsorozat a kulturális sztereotípiák témájára felfűzve mutatja be a magyarok viszonyát és kapcsolatrendszerét a finnekkel. Feltárja ennek történeti, nyelvi, kulturális hátterét, és végigköveti mindezek változásait. A kiállítás – miközben szembesít a saját magunkról alkotott képpel – felhívja a figyelmet a másik népről alkotott kép hasonlóságaira és különbségeire is úgy, hogy közben történeti kontextusba helyezi azt.

A hagyományhoz való viszonyulásunk újra- és átértelmezése mindig – és most különösen – időszerű. A tárlat a hagyományos kultúra elemeitől elindulva, a hagyomány, a kitalált hagyomány és a modern hagyomány megjelenési formáit bemutatva jut el napjaink meghatározó finn cégeinek termékeihez, miközben kutatja a „finn csoda” titkait.

A kiállítás a finnek és magyarok „közös vonásainak” felvázolásával arra a kérdésre is keresi a választ, hogy valójában miért is olyan fontosak a magyaroknak a finnek. Foglalkozik a finnugor rokonság, a kisebbségekhez való viszony, a Kelet–Nyugat közötti helyzet és az agrártársadalomból az információs társadalomba való átmenet kérdéseivel.

A június 27-én nyíló tárlat anyagát a Néprajzi Múzeum Európa-gyűjteményének finn tárgyai, finnországi és magyar múzeumok anyaga és finn cégek Magyarországon kapható termékei alkotják, amelyet a Néprajzi Múzeum felhívására magánszemélyektől érkezett finn vonatkozású tárgyak egészítenek ki.

Információ
X