nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Európa genetikai térképe
Kikre hasonlítanak a magyarok?

Sokakat foglalkoztat, kik voltak az ősei. A genetikai módszerek fejlődéséknek köszönhetően ma már nem csak megsárgult papírok és homályos beszámolók alapján kutatható a családok, népek története. Egy színpompás térképet mutatunk be.

Wenszky Nóra | 2015. április 30.
|  

Európa államainak genetikai állományát bemutató, az Eupedia által szerkesztett térképet tett közzé a Brillant Maps. Mielőtt elvesznénk az országokra rajzolt színes kördiagramok tengerében, érdemes kicsit felkészülni arra, mit is mutatnak az ábrák. Először meg kell tudnunk, mit takar a haplocsoport szakkifejezés. Azok az olvasók, akik tisztában vannak a szó jelentésével, a következő részt nyugodtan ugorják át.

Egy kis genetika – némileg leegyszerűsítve

A gyermek genetikai állományát a szüleitől örökli – ezért hasonlítunk mindannyian mindkét szülőnkre. A legtöbb génből két darab van bennünk: egy anyai és egy apai eredetű. Vannak azonban olyan szakaszai a DNS-nek, amit csak egyik szülőnktől kapunk örökül.

Vajon milyen génjei vannak?
Vajon milyen génjei vannak?
(Forrás: Wikimedia Commons / Takkk / CC BY-SA 3.0)

Az Y-kromoszómát – mely a hím nemi kromoszóma, és csak férfiakban lelhető fel – az apák örökítik fiaikra. Ez a nőkből hiányzik. A mitokondriális DNS-t viszont mindannyian édesanyánktól kapjuk – ezt csak az anyák örökítik tovább mindkét nembeli gyermekeikre.

Ezek a DNS-szakaszok tehát nem keverednek. Szinte változatlanul öröklődnek tovább – csupán a spontán génmódosulás, azaz mutáció változtatja meg őket. A mutáció azonban tovább öröklődik az összes leszármazottba. Tehát ha két férfi Y-kromoszómáján ugyanolyan típusú mutációcsoportok vannak, akkor az azt jelenti, hogy kettejüknek van egy közös ősapjuk. Ha egy új mutáció következik be az Y-kromoszómán – és az adott férfinak lesznek leszármazottai – akkor ez a mutáció a gyermekekben tovább él.

Az ilyen, csak apánktól vagy csak anyánktól örökölt, jellemzően változatlanul továbbörökített génváltozatok együttesét haplotípusnak nevezzük. Ez a szó a haploid genotípus kifejezés két tagjának összevonásából keletkezett. A haplo- előtag görög eredetű, jelentése ’egyszeri, egyszerű, egyszeres’. Az elnevezést az motiválta, hogy a haplotípust olyan génváltozatok határozzák meg, amikből az adott egyedben csak egyetlen egy van, pár nélküliek.

Te milyen haplocsoportba tartozol?
Te milyen haplocsoportba tartozol?
(Forrás: Wikimedia Commons / Kristen Wong / PD)

A jellemzően együtt öröklődő haplotípusok együttesét haplocsoportnak nevezik. Sőt, azokat az embercsoportokat is haplocsoportnak hívják, akiknek a génállományában ez a jellemző csoport fellelhető. Egy-egy haplocsoport tehát tulajdonképpen egy nagy „család”: olyan emberek összessége, akiknek valaha közös ősanyja vagy közös ősapja volt. Ennek az ősanyának vagy ősapának a szervezetében ment végbe az a génmódosulás, aminek nyoma minden egyes leszármazottjukban fellelhető.

Az Y-kromoszóma által meghatározott haplocsoportokat az ábécé betűivel jelölik, A-tól T-ig. Az egyes csoportokon belül alcsoportokat is megkülönböztetnek, melyeket számokkal, ezek alcsoportjait pedig kisbetűkkel jelölik. Az R1b kód tehát az R csoport 1-es alcsoportjának b alosztályát jelöli.

Mit mutat a térkép?

Az Eupedia által szerkesztett térkép Európát ábrázolja. A genetikai állományra vonatkozó adatokat országonként egy-egy kördiagram mutatja. De mit jelent egy-egy színes kör?

Európa az Y-kromoszóma módosulatainak tükrében. Kattintson!
Európa az Y-kromoszóma módosulatainak tükrében. Kattintson!
(Forrás: eupedia.com)

A térképen az Y-kromoszóma módosulatai által meghatározott haplocsoportok megoszlása látható. Tizenegy, Európában viszonylag gyakran előforduló haplocsoport elterjedését vizsgálták. Az egyes csoportokat színek jelzik.

Mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le az ábráról, néhány dolgot érdemes figyelembe vennünk. Egyrészt az Eupedia arra figyelmeztet, hogy az oldalon közzétett információk nem értelmezhetők kész tényeknek, csupán a rendelkezésre álló adatok a tudomány mai állása szerint való értelmezésének.

Másrészt, a térkép fejlécében található, néhány szavas magyarázatot ne értsük félre. Bár a népcsoportok neve sokszor megegyezik az általuk beszélt nyelvek nevével, ezen a térképen nem nyelvekről van szó. Például mint ahogy a magyarok nyelve is a magyar, az angol Slavic szó is használható a szláv nyelvekre és a szláv népekre egyaránt. A térképen olvasható szavak olyan népcsoportokat jelölnek, akikre általában jellemző az adott genetikai változat. A térkép az egyes népek által beszélt nyelvekről semmit nem állít.

Harmadrészt, ne felejtsük el, hogy az itt ábrázolt adatok csak férfiakra vonatkoznak. A nőkből ugyanis hiányzik az Y-kromoszóma. Ez történelmi távlatokba helyezve azt jelenti, hogy ha egy falu férfilakosságát és fiú gyermekeit kiirtották vagy elrabolták, akkor ezzel az eredeti lakók Y-kromoszómája elveszett. Hiába élt tovább elrabolt apjuk genetikai állománya élve hagyott és tovább szaporodó lányaikban – ez a tény az Y-kromoszóma módosulatainak kutatásából nyert adatokra semmilyen hatással nem lesz.

Az öt fiú továbbvitte az Y-kromoszómát: Joseph Tainton fiaival
Az öt fiú továbbvitte az Y-kromoszómát: Joseph Tainton fiaival
(Forrás: Wikimedia Commons / John Oxley Library / PD)

Emellett az sem derült ki a térkép forrásából, hogy a fenti térképet pontosan milyen adatokból szerkesztették. Az viszont tudható, hogy az Eupedia számára az egyes országokból rendelkezésre álló minták nagysága különbözik. Magyarországról például 500–1000 mintájuk van, a hasonló lakosságszámú Csehországból 250–500 közötti, míg a nyolcmilliós Svájcból csak 100–250 közötti a minták száma.

Ha mindezt tudjuk, és kellő távolságtartással tudjuk kezelni az ábrát, akkor figyeljük meg a tréképet! Melyik kördiagramok hasonlítanak egymásra legjobban? Melyikek különböznek gyökeresen?

Azt is érdemes megfigyelni, mekkora egy területen a genetikai változatosság. Ha egy állam kördiagramjában nagyon nagy szelet azonos színű, az azt mutatja, hogy a vizsgált népesség nagy hányada azonos haplocsoportba tartozik. Például az ír mintának több mint 3/4-ében a pirossal jelölt R1b haplocsoportot találták meg.

Európa középső részén azonban nem találunk ilyen nagy szeleteket a kördiagramokban. Itt teljes a kavarodás, a vizsgált férfiak génállománya eléggé vegyes, alig-alig különíthető el egy-egy domináns genetikai csoport.

A térképet közlő cikk egy, a magyarokat is érintő érdekességre hívja fel a figyelmet. Bár az osztrákok is németül beszélnek, genetikailag – legalábbis az Y-kromoszómát illetőleg – mégis inkább a magyarokra hasonlítanak, nem pedig a németekre.

Ezen a nyest szorgalmas olvasói nem lepődnek meg. Hisz tudják, hogy a nyelvrokonság és a genetikai rokonság nem ugyanaz. Ezzel kívánunk jó böngészést olvasóinknak. Aki pedig még több térképet szeretne nézegetni a haplocsoportok elterjedéséről, látogassa meg az Eupedia oldalát.

Forrás, olvasnivalók

The Genetic Map Of Europe

Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage

Vágó-Zalán Andrea: A magyar populáció genetikai elemzése nemi kromoszómális markerek alapján

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
34 Pierre de La Croix 2015. május 2. 18:41

@istentudja: Megsérteni, kit? (Mj.: Krizsa szokása itt megsértődni csip-csup dolgokon: ezért is húzzuk most már rendszeresen, mert különben ha békén hagynánk, szokás szerint csak oldalakat másolgatna be ide a műveiből)

33 Krizsa 2015. május 2. 18:04

@istentudja: "A dolgok mai állása szerint az indoeurópai nyelveket beszélök ösei (föleg az R1a+R1b haplocsoportok) legkorábban 4-5 ezer évvel ezelött érkezhettek. Stimmel!

De én az indoeurópai NYELVEKRŐL nem írtam itt semmit. Máshol annyit, hogy a finnugor-mínusz magyar nyelvek lehettek az ind. nyelv-elődei.

Arról sem írtam, hogy geográfiailag, mint EMBEREK, szerintem honnan érkeztek? de nyilván a délvidékről. (A "finnes" populáció is:-).

Az I-M17o nagyon jó - megint EMBEREK - ha 18.ooo év körül volt és tényleg ez a Gravetti. Mert bőven vannak leletei a KM-ben is.

32 istentudja 2015. május 2. 18:00

@Pierre de La Croix:

Nem állt szándékomban,megsérteni,de vita esetén fontosabbnak tartom a kutatás eredményeinek ismeretét-ha már van ilyen -,mint a fantáziálást.

31 Pierre de La Croix 2015. május 2. 17:24

@istentudja: Krizsa nem is fog válaszolni:

1. Elutazik pár hétre és nem lesz Internetközelben

2. Mert Krizsa. Szerencséd, hogy nem sértődött meg egy kérdéseden sem (vagy autistázott le, mert mertél foglalkozni egyáltalán a baromságaival és megnézted a "főművét" a szótárt)

30 istentudja 2015. május 2. 17:01

The Wall Street Journal:

Ancient DNA Tells a New Human Story

www.wsj.com/articles/ancient-dna-tells-a...man-story-1430492134

From Irish to Sanskrit, there are close similarities of vocabulary among most of the languages of Europe and those spoken in parts of Central Asia, Iran and India—connections not shared by languages like Basque, Turkish, Arabic, Hungarian and Finnish.

29 istentudja 2015. május 2. 16:44

@Krizsa: " Szláv génű (az utolsó jégkorszak felmelegedése után, kb. 1o.ooo-tól máig) - az népesség. Szorosabban a lengyel, ukrán, KM szláv-magyar: fent-lent."

Ez az "ösi" hipotézis rég túlhaladott .Azóta rengeteg leágazást fedeztek fel,(Tekintsd meg pl.az R1a-R1b családfákat.).A dolgok mai állása szerint az indoeurópai nyelveket beszélök ösei (föleg az R1a+R1b haplocsoportok) legkorábban 4-5 ezer évvel ezelött érkezhettek Általánosan elfogadott,hogy az I-M170 Európa legösibb haplocsoportja. Feltehetöen ök a Gravetti-kultúra letéteményesei.Az I haplocsoport különbözö leágazásai uralták az egész lakható Európát Kr.e. 6-7 ezer évvel ezelötti idökig.Pillanatnyilag ezt mondja a populációgenetika,de van még mit kutatni.

R1a -R1b :

www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html

I-M170:

www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpI.html

(Mellesleg nem válaszoltál a két utolsó kérdésemre.)

28 Untermensch4 2015. május 2. 16:10

@Pierre de La Croix: Igen, ezt alaposan elkapkodtam. Káinra gondoltam... :)

Feleslegessége ellenére azért meg lehet tudni ezt-azt a személyiségükről. Hosszabb távon pedig semmit nem ér a rutin, ők a győzelemért küzdenek, én a harc öröméért. :) A győzelem így mintegy mellékesen jő el, illeszkedve a folyamat művészi tökéletességébe.

27 Pierre de La Croix 2015. május 2. 12:00

@Untermensch4: Ne vitatkozz vallásosokkal, mert legyőznek a rutinjukkal! (Vagyis felesleges...)

Mj.: Egyébként hozzászólásában szerepel, hogy minden ember Noétól származik (OK, maga az egész hozzászólás értelmezhetetlen és rosszul olvasható. De ez errefelé a trolloktól nem szokatlan

"Ez kicsit érdekes,hogy magamra vonatkoztatom,mert minden ember származási vonala ez".

26 Untermensch4 2015. május 2. 11:52

@licidepot: a Könyved 365000-szeres torzítást tesz lehetővé a leírt dolgok időbeliségére nézve. Vajon mekkora lehet a torzítás mértéke a benne szereplő genetikai információk tekintetében?

Egyébként nem mind Noétól származunk? Kivéve a szinkronúszókat és gyöngyhalászokat... :)

25 licidepot 2015. május 2. 10:47

Az én őseim Ádám és Éva és ÁbrahámtólIzsáktól és Jákobtól származom.Ezt Noé és családja tette lehetővé.

Ez kicsit érdekes,hogy magamra vonatkoztatom,mert minden ember származási vonala ez.

"A kérdések felőli bolond vitákat,a NEMZETSÉGTÁLÁZATOKBAN való kutatgatást és a törvény körüli harcokat ...kerüld,mert haszontalanok és hiábavalók".

24 Krizsa 2015. május 2. 09:17

Javítás: 3o-4o EZER év.

23 Krizsa 2015. május 2. 09:16

Őseurópai: 3o-4o év. Szláv génű (az utolsó jégkorszak felmelegedése után, kb. 1o.ooo-tól máig) - az népesség. Szorosabban a lengyel, ukrán, KM szláv-magyar: fent-lent. A kifejezetten déli és a keleti szlávok már kevésbé, de azért azok is. (Nézd a térképet. Ezt én is onnan - és a hasonló kimutatásokból vettem.)

A többi mondatomban meg mind benne van a "NYELV" szó.

22 istentudja 2015. május 2. 06:29

@Krizsa:

Őseurópaiak, genetikailag (de csak időben a legközelebbi rokonként) szláv génűek vagyunk - pont.

Kifejtenéd?

Kik az öseurópaiak?Miböl lehet tudni,hogy valaki öseurópai?Mennyire "ös"?

Mi az,hogy "szláv gén"?

A szlávság genetikailag és nyelvileg egységes?

Szerinted a "szláv" etnikai vagy nyelvi kategória?

21 Krizsa 2015. május 1. 16:21

@istentudja: Őseurópaiak, genetikailag (de csak időben a legközelebbi rokonként) szláv génűek vagyunk - pont.

A magyar nyelv eredetének kérdéséből eddig (általam) csak annyi megfejtett, hogy nem kevert (nem kreol), az ókori környezettől: (műlatin), ma az angol 5o%-a műlatin - mindezeideig alig befolyásolt gyöknyelvünk van.

S mint ilyennek, a finn gyöknyelv a mi nagyon távoli nyelvrokonunk.

A héber / arám gyöknyelvek viszont ennél közelebbi rokonaink.

A finn(-es legészakibb nyelvek) időben távoli mivoltát elsősorban azok 6 mássalhangzó hiányaira alapozom. Ami egész Eurázsiában is unikum - egyedülállő különbség a nyelvek között.

20 istentudja 2015. május 1. 14:51

@rdos:

Mi arra is képtelenek vagyunk,hogy legalább az Árpád-ház vérvonalát megvizsgáljuk.Arról már álmodni sem merek,hogy a Raskóék által elkezdett,de anyagi okok miatt (erre hivatkoztak) félbemaradt vizsgálatot folytassák.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X