nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
 • mederi: @mederi: kiegészítés A hosszú magánhangzót megháromszorozva írom: A magyar nyelvben tovább...
  2023. 02. 04, 09:06  A mi latinunk
 • mederi: @bm: Szerintem a gond a kálcium szó ajánlott leírásával és kiejtésével az, hogy nem csak a...
  2023. 02. 04, 08:18  A mi latinunk
 • bm: @rofia: Ha végigolvastad volna a cikket, bölcs maradtál volna.
  2023. 02. 04, 00:14  A mi latinunk
 • mederi: @szigetva: Az ezer évvel ezelőtti tévedés a "gy" hang írását illetően nem éppen mulandó, r...
  2023. 02. 03, 18:12  Urál‒Altaj
 • szigetva: @mederi: Abszolút tények nyilván nincsenek. A te hozzászólásaidra azonban a „jelen tudásun...
  2023. 02. 02, 10:55  Urál‒Altaj
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ne parázzatok!
„...hidegre tettük a zsidót!”

Mint minden történetet, Jézus feltámadásának történetét is sok szemszögből el lehet mesélni. Az alábbiakban olyan szereplők szemszögéből mutatjuk be az eseményeket, akik viszonylag ritkán kapnak lehetőséget arra, hogy elmeséljék, ők hogyan élték át a történteket.

Studiolum, nyest.hu | 2014. április 18.
|  

Az ember szeret viccelődni, még szent dolgokon is. Sőt, a szent, vagy egyáltalán a komoly dolgokon való viccelődésre sokkal nagyobb szüksége van, mint az apróságokkal való humorizálásra. A probléma ott van, hogy mások nem mindig nézik jó szemmel, ha szent dolgokon viccelődünk – és sokszor mi magunk is kínosan érezzük magunkat, ha egy-egy érzékeny kérdéssel kapcsolatban sütünk el egy poént.

Szerencsére az emberiség a kultúrtörténet során kidolgozta azokat a taktikákat, melyekkel ezt az ellentmondást fel tudja oldani. Az egyik legkézenfekvőbb trükk a narrációs technikákat használja erre a feladatra. Ha valamit tiszteletlenség kimondani, akkor oldjuk meg úgy, hogy más szájába adjuk a kínos kijelentéseket – lehetőleg egy negatív szereplő szájába, olyanéba, akitől várhatóak is az adott kijelentések. Például az ősgonoszéba.

Kurt Zöller: Krisztus feltámadása
Kurt Zöller: Krisztus feltámadása
(Forrás: Wikimedia Commons / Andreas Praefcke)

Ezzel a technikával él Carman, a népszerű amerikai keresztény zenész és hittérítő is Sunday’s On The Way (Közelg a vasárnap) című számában. A szöveget Studiolum fordítása alapján (minimális módosításokkal) közöljük – érdemes elolvasni azt A Wang folyó versein megjelent cikket is, melyben a fordítás megjelent: ebből kiderül, hogy szedte rá Krisztus az ördögöt, és mi köze van mindennek az oroszlán farkához.

The demons where planning on having a party one night.
They got beer and Jack Daniels and pretzels, a little red wine, and some white.
They were celebrating how they crucified Christ, on that tree.
But Satan, the snake himself, wasn’t so at ease.
He took his crooked finger and he dialed the phone by his bed,
To call an old faithful friend, to know for sure, that he was dead.
A démonok nagy partit terveztek aznap éjszakára
Sört vettek, Jack Danielst, perecet, egy kis vörös bort, egy kis fehéret
Azt ünnepelték, hogy feszítették fel Krisztust arra a fára,
De Sátán, a kígyó maga, nem volt olyan laza.
Fogta a kampós ujját, és feltárcsázott az ágya mellől
Egy jó öreg megbízható barátot, hogy biztos legyen benne: tényleg meghalt-e.
   
He said, “Grave, Grave tell, did my plan fail?”
Old Grave just laughed and said, “Oh man, the dude is dead as nails.”
Aszongya: „Sír, Sír, mondd csak, kudarcot vallott a tervem?”
De a jó öreg Sír csak nevetett, hogy „ember, a figura halott mint a kő.”
   
Well hey, hey, hey on Friday Night, they crucified the Lord at Calvary,
But He said, “Don’t dread, in three days, I’m gonna live again, you’ll see.”
When problems try to bury you and make it hard to pray,
It may seem like Friday night, but Sunday’s on the way!
Péntek este megfeszítették az Urat a Kálvárián,
De Ő azt mondta: „ne parázzatok, három nap és újra élek, meglátjátok”.
Ha a gondok eltemetni látszanak, és imádkozni nehéz,
Úgy látszhat, mintha péntek este volna – de már közleg a vasárnap!
   
A tranquilizer and a horror flick could not calm Satan’s fear.
So Saturday night, he calls up the grave… scared, of what he’d hear.
“Hey, Grave, what’s goin’ on?” Grave said, “Man, you called me twice,
and I’ll tell you, once more again boss, the Jew’s on ice!”
Egy nyugtató és egy horrorfilm se tudta lecsillapítani Sátán aggódását
Úgyhogy szombat este újra felhívta a sírt, előre tartva tőle, mit fog hallani.
„Hé Sír, mi a nagy harci helyzet?” mire a Sír: „ember, már kétszer hívtál,
de megint csak azt mondhatom neked, főnök, hogy hidegre tettük a zsidót!”
   
Devil said “Man grave, do you remember when old Lazarus was in his grave?
You said everything’s cool and four days later, BOOM, Ol’ Lazarus, he was raised!
Now this Jesus, He is much more trouble than anyone has ever been to me.
And look Grave he’s got old Devil shook cuz He said, he’s only gonna be dead for three!”
Az Ördög: „Ember, emlékszel, mikor az öreg Lázár a sírban volt?
Akkor is azt mondtad, minden fasza, s négy nappal később BUMM, az öreg Lázár feltámadt!
Ez a Jézus, ez nagyobb fejfájást okoz nekem, mint bárki valaha,
És lám, Sír, eléggé megrémítette az öreg Ördögöt, amikor azt mondta, ő csak három napig lesz ott!”
   
Well hey, hey, hey on Friday Night... Péntek este megfeszítették az Urat a Kálvárián...
   
Sunday morning Satan woke with a jump, ready to blow a fuse.
He was shaking from the tips of his pointed ears, to the toes of his pointed shoes.
He said “Grave tell me is He alive? I don’t want to lose my neck!”
Vasárnap reggel Sátán kiugrott az ágyból, az idegösszeomlás szélén állt,
Reszketett csúcsos füle hegyétől le a csúcsos cipője orráig.
Azt mondja: „Sír, mondd meg, él? Nem akarom kitörni a nyakam!”
Grave said, “Your evilness, maintain your cool. You are a wreck!”
Grave said, “Now just cool your jets, Big D, my sting is still intact,
You see, Jesus is dead forever, he ain’t never coming back,
so just mellow out man, just go drink up or shoot up, but just leave old Grave alone,
and I’ll catch you la… la… oh no! OH no! OH NO! OH NO…
SOMEBODY’S MESSING WITH THE STONE!
A Sír azt mondta: „Ördögséged csillapodjon, hát majd szétveti az ideg.”
A Sír azt mondta: „Engedd el magad, Big D, a fullánkom még ép,
Figyusz, Jézus halott örökre, soha többet nem jön vissza,
úgyhogy lazíts, ember, igyál vagy lődd be magad, csak hagyd már békén az öreg Sírt,
és később majd visszahí… hí… ó nem! Ó nem! Ó NEM! Ó NEM…
VALAKI BABRÁL A KŐVEL!
   
Then the stone was rolled away and it bounced a time or two,
and an Angel stepped inside and said, “I’m Gabriel, who’re you?
And if you’re wondering where the Lord is, at this very hour,
I’ll tell you he’s alive and well, with resurrection power!”
A kő elgördült, ugrott egyet-kettőt,
egy angyal lépett be, és így szólt: „Én Gábriel vagyok, és te ki vagy?”
Ha kíváncsi vagy rá, hol van épp most az Úr,
hát megmondom, kösz, jól van és él, a feltámadás erejével.”
   
Well hey, hey, hey on Friday Night... Péntek este megfeszítették az Urat a Kálvárián...
„...hidegre tettük a zsidót!”
Forrás: Wikimedia Commons

Hasonló cikkek A Wang folyó versein

Húsvét

Húsvéti tojás

Pászka

Passió

Újra szól a fülemüle

Spanyol nagyhét

Maszlenyica

Ünnepnapok

Cserkészlapok

Dilemma

Bonus track

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X