nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A titkos nyelv nyilvános szótárai
Bélyegül üzenni

Mennyire lehet titkosnak tekinteni egy nyelvet, melynek mindenki számára könnyen hozzáférhetőek a szótárai? Ki előtt maradhat így rejtve az üzenet? Leginkább talán előttünk, akik nem tudjuk, melyik nyelvjárásban „íródtak”...

Studiolum | 2012. február 11.
|  

A karácsony előtti hetek valamikor a képeslapok ideje voltak. De ki ír még karácsonyi lapot az e-mail korában? Eltűntek a postahivatalokból is, ahol pedig már november végétől kezdve lehetett válogatni közülük. Eltűnnek lassan a képeslapra ragasztható bélyegek is, amelyekről Walter Benjamin különös éleslátással jósolta meg száz éve, hogy nem fogják túlélni a huszadik századot. És velük együtt tűnnek el a hozzájuk fűződő szokások, köztük az egyik legkülönösebb, az elmúlt évszázadban eltűnt számos nyelv egyike: a bélyegnyelv is.

Szeretlek; Ne írj többet; Nem vagyok szabad;Gondolok rád; Szerelmed megörvendeztet; Fogadd el szerelmemet; Várni fogok rád; Csók; Mikor láthatlak?; Tiéd a szívem
Szeretlek; Ne írj többet; Nem vagyok szabad;Gondolok rád; Szerelmed megörvendeztet; Fogadd el szerelmemet; Várni fogok rád; Csók; Mikor láthatlak?; Tiéd a szívem
(Forrás: A Wang folyó versei)

Filatéliai és árverési oldalakon néha találni olyan képeslapokat, amelyek a tengerészeti zászlójelekhez hasonlóan kis képekkel szemléltetik, mit jelent, ha a bélyeget a feladó ilyen vagy olyan állásban ragasztotta a képeslapra. A szokás valószínűleg egyidős a képes üdvözlőlappal, amely éppen az Osztrák-Magyar Monarchiából indult világhódító útjára 1869-ben. Legrégebbi említését a Szarvas és vidéke hetilap 1890. július 13-i számában találtam, s eszerint már jó ideje virágoznia kellett a nagyvilágban:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Az újdondász reményei nem voltak hiábavalóak. Az új divat gyorsan elterjedt, s a bélyegnyelv szabályai a századfordulótól kezdve a virág-, zsebkendő- és legyezőnyelv mellett külön fejezetet kaptak az illemtankönyvekben.

Több országban külön kézikönyvecskékkel segítették elő e nyelv elsajátítását, mint amilyen George Bury Cupid’s code for the transmission of secret messages by means of the language of postage stamps-ja (Cupido kódja titkos üzenetek célba juttatásához a bélyegek nyelvén, Ashford, Middlesex, 1899) volt, amelyből a Tower Projects Blog közölt néhány oldalt.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Ezzel egy időben jelentek meg az olyan üdvözlőlapok is, amelyek képes felükön rövid bevezetőt nyújtottak az új nyelv grammatikájába. Angolul:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Csehül:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Finnül:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Oroszul:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Rövid bevezetőt, mondom, mert ritka volt az olyan lap, mint a fentiek, amelyek a bélyegeknek a képeslapon elfoglalt helyét is értelmezték, akár képes példákkal, akár táblázatba rendezve. A lapok többsége megelégedett annyival, hogy a bélyeg állásához fűzött egy-egy rövid magyarázatot. A legegyszerűbb változat az volt, ahol a bélyeg különböző állásai erotométer-mutatóként a szerelem hőfokát jelezték, mint az alábbi lapokon. Francia:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Belga:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Bolgár (magyar nyelvű üzenettel!):

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Más lapok, épp ellenkezőleg, az elutasítás okát hozták a nem kívánatos udvarló tudomására a bélyeg megfelelő állása révén. Francia példa:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Holland (francia nyelven):

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei


A többség azonban ennél árnyaltabb üzeneteket is hordozott, a habozástól a vágyakozáson át az elutasításig, sőt olyan konkrét utasításokat is, mint „legyen holnap a szokott helyen”, vagy „ő mindent megtudott”! Belga:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Francia:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Lengyel nyelvű, lembergi kiadású:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Svéd  (angol fordítása):

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Az Osztrák-Magyar Monarchia lapjainak különlegessége volt, hogy a megszámozott bélyegállások megfejtését nem a bélyeg mellett, hanem a hátoldalon közölték. Valamint az is, hogy bármelyiket használták is a birodalom sok nyelve közül, a szerelmesek legszívesebben Ferenc József fejével üzentek egymásnak.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Sajnos az egyetlen magyar lapot, amelyet egy dán filatéliai oldalon találtam, időközben eladták és eredeti képét törölték, csak ezt a kicsit tudtam előbányászni a Google cache-ből. Viszont a bejegyzés közzététele után Babos Krisztina a Nagy Háború blogról elküldte az alábbi változatát (amelyet ezúton is nagyon köszönünk):

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Egy cseh nyelvű lap a Monarchiából:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Olykor a nyelv tagoltabbá vált, s nem egy bélyeg forgatásával, hanem két bélyeg egymáshoz való helyzetével fejezte ki az érzelmek árnyalatait, mint az alábbi lapokon. Háromnyelvű (német és francia fordítással ellátott) angol lap:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Német:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

A legegyszerűbb változatokon, amelyek úgy viszonyultak a valódi bélyegnyelvhez, mint az űrlap a szabad fogalmazványhoz, az egyforma állású bélyegekhez társított más-más aláírások közül kellett választani aláhúzással, vagy a három lehetőség közül a kívánt színű bélyeget kellett a képeslapra ragasztani.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei


A bélyegnyelvnek, mint minden nyelvnek, természetesen megvoltak a maga dialektusai. Ezek olykor egy-egy többnyelvű kiadóhoz kötődtek, mint a fenti osztrák-magyar példák, vagy az alábbi orosz-finn illetve páneurópai képeslap-változatok illusztrálják.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Ugyanez finnül:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Hasonló jelentések egy francia lapon:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Ugyanezek egy svájci kétnyelvű (francia–német) lapon:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Hasonló jelentéseket találunk az alábbi holland lapon is:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Jelentős eltéréseket mutat viszont az alábbi svéd lap. A fejére állított bélyeg jelentése a korábbi ’Ne keressen többet!’ vagy ’Hagyjon békén!’ helyett ’Küldjön fényképet!’...

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Az alábbi dán lap szerint viszont ’Jöjjön minél előbb!’...

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

A következő spanyol lap szerint viszont egyszerűen ’Nem’.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Néha a képeslap, akárcsak a szótanító kártyák, csupán a bélyegnyelv egyetlen elemét tartalmazta, valószínűleg egyfelől didaktikus céllal, másfelől hogy a teljes sorozat összegyűjtésére ösztönözze a rajongókat.

Szabad vagyok
Szabad vagyok
(Forrás: A Wang folyó versei)
Küldök egy édes csókot
Küldök egy édes csókot
(Forrás: A Wang folyó versei)

A múzsák a háborúban sem hallgattak, hanem Marsot Vénusz erejével megtámogatva a győzelem szolgálatába szegődtek.

Nagyság; Dicsőség; Érték; Hősiesség; Dicsőség; Bátorság; Merészség
Nagyság; Dicsőség; Érték; Hősiesség; Dicsőség; Bátorság; Merészség
(Forrás: A Wang folyó versei)

A bélyegnyelv divatja országonként más-más kort ért meg. Oroszországban, ahol pedig nagy divatja volt, a forradalom után nem adtak ki ilyen képeslapot, akárcsak a szocialista országokban 1945 után. Egyfelől az etikett is burzsoá csökevénynek számított, másfelől a hatalom sem tűrt semmiféle kódolt üzenetet. Nyugat-európai országokban azonban egészen a hatvanas évek végéig megtaláljuk előfordulásait. Franciaországban:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Hollandiában:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Olaszországban:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Ma már nehéz megállapítani, mennyire használták a levelezésben a bélyegnyelvet. Korabeli társasági lapokból, lektűrökből talán lehetne idézeteket előásni rá. Sokatmondó utalás rá a filatéliai oldalakon található bélyegnyelv-képeslapok felbélyegzése. Bármilyen kevés is az ilyen képeslap, meglepően sokra ragasztották fel a bélyeget a képes oldalon bemutatott változatokat követve. Ami egyszersmind jól mutatja ezeknek a képeslapoknak a funkcióját is: hogy aki nem tanulta meg fejből az illemtankönyvek idevágó fejezetét, az is könnyen kiválaszthatta róla a kívánt üzenetet, a címzett pedig a bélyeggel kódolt édes üzenet megfejtését.

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

A megfejtés: ’szervezz meg egy találkozót!’:

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Ha azonban olyan képeslappal vagy borítékkal találkozunk, amely nem ad kódot a bélyeg állásának értelmezéséhez, ott csak találgatni tudunk, melyik dialektust és illemtankönyvet használta a feladó, s vajon a megfelelő árnyalatot értette-e a címzett. Ki tudná megmondani, volt-e, s ha igen, mi volt a titkos üzenete az alábbi küldemények bélyegeinek?

Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei
Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei
Bélyegül üzenni
Forrás: A Wang folyó versei

Az írás eredetileg az A Wang folyó versei című blogon jelent meg: eredeti változatában néhány további illusztrációt is megtekinthetünk.

Hasonló írások az A Wang folyó versein

Az elmúlt jövő

Muszka földön lassan jár a pósta

Ex libris

5772

Frontképeslapok

Gyerekjáték

Nyelv

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X