nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Okkultizmus politikai felhanggal
Nácik és rúnák avagy Atlantisz Alsó-Ausztriában?

Mi köze a nemzetiszocialista szimbólumoknak a germán rúnákhoz? Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk erre a kérdésre, előbb utána kell járnunk, kik, mikor és hogyan használták ezt a régi ábécét mágikus célokra. Az első részben: sörivó harcosok és az osztrák Atlantisz hívei!

Takács Boglárka | 2010. szeptember 22.
|  

A náci okkultizmus rendkívül izgalmas téma. Épp ezért rengeteg mű is született vele kapcsolatban, de ezek nagy része üres spekuláció. A mágikus hitleri tömeghipnózistól a földönkívüli – vagy éppen tibeti – eredetű csodafegyverekig meglehetősen széles a skála; szinte minden titokzatos elképzelést kapcsolatba hoztak már a német nemzetiszocializmussal. Viszont ha történelmi alátámasztást keresünk, meglehetősen kiábrándító tényeket találunk: számos önjelölt náci varázslót még bajtársai sem vettek komolyan, csodafegyverek azóta sem kerültek elő, és így tovább.

Viszont a nácizmus kapcsolata a rúnamágiával jól dokumentált. Hogyan lett ebből az ősi ábécéből mágikus szimbólumsorozat, majd hogyan vált a huszadik század elején a nacionalizmus eszközévé és végül a nemzetiszocialista ikonográfia részévé? Mi a helyzet napjainkban?

Az első részben áttekintjük a hagyományos rúnavarázslással kapcsolatban fennmaradt információkat és kiderül, mikor és hogyan kapcsolódott össze először a rúnaábécé a politikával.

Ez az én rúnakövem!

A rúnaírást germán törzsek az i.sz. második századtól használták, valószínűleg az etruszk ábécéből alakult ki. Mint minden aktívan használt ábécének, ennek is több változata létezett, a legkorábbi ezek közül az idősebb futhark. Ez huszonnégy rúnát tartalmazott. Körülbelül 350 nyelvemlék maradt fenn ezzel az írással, javarészt Dániában, de a Kárpát-medencében is találtak a régészek ilyen leletet. Valószínűleg ekkor még igen kevés volt a népességen belül az írástudó.

A 8. századtól fellelhető fiatalabb futhark már jóval több leleten olvasható (léteztek köztes formák is). Ebben az ábécében már csak tizenhat rúna szerepelt, a változó kiejtéshez idomulva több jel elmaradt. Leginkább a Skandináv-félszigeten fordultak elő ilyen feliratok. Emellett léteztek angolszász rúnák is, amelyek az idősebb futharkból alakultak ki. A magyar rovásírás, habár ránézésre hasonlít a rúnaábécékhez, nem rokona azoknak!

A több ezer rúnaírással díszített tárgy között számos rúnakő is szerepel: ezek a szabadban felállított méretes tárgyak leggyakrabban azt a célt szolgálták, hogy a beléjük vésett szöveggel elhunyt rokonokra, harcosokra, neves emberekre emlékeztessenek. Volt, aki egyenesen saját magáról rendelt emlékművet: „Vígmundr ezt a követ magának állíttatta, ő a legügyesebb ember. Isten segítse Vígmundr kormányos lelkét.”

Vígmundr rúnaköve
Vígmundr rúnaköve
(Forrás: Wikimedia commons)

A győzelem jele

Valószínűsíthető, hogy a legkorábbi időktől használták a rúnákat mágikus célokra is. A kutatók által varázsformulákként azonosított, látszólag értelmetlen jelismétléseket tartalmazó feliratok mellett a későbbi Edda-énekekben is szó esik a rúnamágiáról, Szigdríva éneke (magyarul is olvasható) részletes felsorolást ad:

„Sör van e serlegben,
tusák törzse, tiéd!
Erővel elegyítettem,
harci hévvel,
varázs van benne bőven,
híven ható ének,
gyógyítás rúnája,
rúnája gyönyöröknek.

Győzelem rúnáját ismerd,
ha győzni indulsz,
kardod markolatán legyenek,
kardod lapján, élén,
és kétszer kiáltsd el
Tyr nagy nevét.

Tudj segítő sörrúnát:
megkíván más asszonya,
akinek ellenállnál,
ezt vájd ivóedényedre,
kézfejre kanyarítsd,
vésd körmödre: Veszély. ”

(Az Edda-idézeteket Tandori Dezső fordításában közöljük.)

És így tovább hosszú szakaszokon át. (A sör – vagy valamilyen más bódító ital – egyébiránt valószínűleg a mágikus rítusok fontos része volt.) Nem csoda, hogy habár a pontos részletek feledésbe merültek, sokan próbálkoztak a varázserejű rúnák használatával.

Az osztrák Atlantisz

Mégis egészen a huszadik század elejéig kellett várni arra, hogy a rúnavarázs újból bekerüljön a köztudatba. Német nyelvterületen erőteljesen terjedt a nacionalizmus, és a dicső germán múlt más elemei mellett a rúnák is népszerűvé váltak – csakhogy nem eredeti formájukban!

Guido von List
Guido von List
(Forrás: Wikimedia commons)

Guido Karl Anton List (más néven Guido von List) osztrák író már a tizenkilencedik század végén kombinálta a német népnemzeti ideológiát az okkultizmussal. Ugyanő írt könyvet a rúnákról – viszont ez nem a fentebbi jeleket tartalmazta, hanem List saját találmányát, a fiatalabb futharkra épülő, de attól több helyen eltérő rúnasort. Elmondása szerint a betűk 1902-ben, egy szemműtétet követő ideiglenes vakság állapotában jelentek meg lelki szemei előtt. List egyenesen azt állította, saját listája tartalmazza az eredeti jeleket, és a hagyományos rúnaábécéket lehet belőle levezetni, nem pedig fordítva! Első felbuzdulásában a bécsi tudományos akadémiának küldött egy értekezést az „árja ősnyelv”-ről, de ők válasz nélkül visszaküldték a kéziratot, így a misztikus hevület fűtötte szerző inkább elvtársaihoz fordult.

List rúnaábécéje
List rúnaábécéje
(Forrás: Wikimedia commons)

List nem a fentebbi Szigdríva-énekből, hanem egy másik Edda-énekből próbálta rekonstruálni a rúnamágia gyakorlatát. A Hávamál (A Fenséges beszéde) elbeszéli azt, hogyan jutott Ódinn isten a rúnákhoz:

„Függtem, tudom,
a szélfútta faágon,
kilenc éjen át,
dárdával átverve,
Ódinnak áldozva,
áldozva magam magamnak,
odafenn a fán,
gyökere hol támad,
titok mindeneknek.

Kenyérrel nem kínáltak,
ivótülökből inni;
fürkésztem mélységeket,
megleltem rúnáim,
rikoltva mind felszedtem,
földre visszazuhantam. ”

Utána Ódinn megosztotta hallgatóságával tizennyolc varázsigéjét, például ilyeneket:

„Íme, a negyedik ige:
ha kezem-lábam megkötik
ellenséges harcosok,
bűvös szavakat szólok,
máris megszabadítanak,
lábam lánca lehull,
kezem kötele kibomlik.”

List a tizennyolc szakasz mindegyikét saját rúnáinak egyikéhez rendelte, és mottókat is írt hozzájuk a saját maga által konstruált „ősi” vallás, a wotanizmus szellemében. (Wotan a skandináv Ódinn nyugati germán megfelelője, a népvándorláskori germán vallás főistene volt.) Például ilyeneket: „A házasság az árja faj gyökere!” vagy „Az ember egy az istennel!” Egész világnézetet épített ki, benne számos olyan fajvédő elemmel, ami a későbbi náci gondolatvilágből is visszaköszön, például a vér tisztasága, a „fajkeveredés” ellenzése és így tovább. (Ezeket a nézeteket a későbbi nemzetiszocialisták nem Listtől vették át, hanem egyszerűen a korabeli közbeszéd részei voltak.) De olyan mai szemmel teljesen váratlan elképzeléseket is vallott, mint hogy Alsó-Ausztriában volt Atlantisz!

List 1919-ben bekövetkezett halálakor már az őáltala bevezetett rúnaábécét használták általánosan mágikus célokra. De hamarosan megjelentek a trónkövetelők is, akikről a következő részben lesz szó...

Felhasznált irodalom:

Goodrick-Clarke, N. (2004): The Occult Roots of Nazism. London: Tauris Parke.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X