nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
 • Libertate: @Cypriánus: „Már akkor is 1500 éve szétválva éltek a magyartól...” Ez így egy kicsit zavar...
  2020. 07. 02, 13:03  Mi is az az Uralonet?
 • aphelion: @mondoga: "A szláv eredeztetés (malom, molnár > mlin, mlinar) minimum kétséges, szigorú...
  2020. 07. 02, 10:18  Mi is az az Uralonet?
 • tenegri: @mondoga: A "rea" nem a különírás miatt tűnik névutónak, hanem inkább a birtokosjel meglét...
  2020. 07. 02, 09:17  Mi is az az Uralonet?
 • szigetva: @durek: 1. Vannak a magyart nagyon is jól ismerő nem magyar kutatók. Attól, hogy valaki ne...
  2020. 07. 02, 08:55  Mi is az az Uralonet?
 • Cypriánus: @durek: "Az obi-ugor nyelveket viszont csak kb. 1500 év választja el az ómagyar kor kezdet...
  2020. 07. 02, 08:54  Mi is az az Uralonet?
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Nyelvpolitika maláj módra
Allah, Tuhan, Isten

Egy 2009-es bírósági ítéletet írt felül a napokban egy magasabb szintű maláj bíróság akkor, amikor ezt az ítéletet hozta: az Allah szót nem használhatják nem muzulmán malájok Istenre való hivatkozással, még saját vallásuk szövegkörnyezetében sem. Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor hogy nevezzék?

Horváth Krisztián | 2013. október 22.
|  

A The Herald című katolikus maláj újság még 2007-ben fordult bírósághoz abból a célból, hogy szembeszálljon a muzulmán kormányzat abbéli vélekedésével, mely szerint az Allah szót kizárólag a muzulmánok használhatják. Egyes muzulmán csoportok szerint ugyanis a katolikus egyház – akár a bibliafordítások révén – az Allah szó használatával megtévesztheti a muzulmán hívőket, a kereszténységre térítve azokat.

A The Herald azzal érvelt, hogy az Allah szót ’Isten’ jelentésben már évtizedek óta használják a katolikus malájok is – még a modern Malajzia megszületése előtti időktől kezdve. 2009-ben így a bíróság engedélyezte a nem muzulmánoknak is, hogy saját vallásukban az Allah szót használják Isten nyelvi megjelölésére. 2013-ban ezt az ítéletet írta felül egy újabb bírósági verdikt.

Érvek és ellenérvek: egy 1650-es holland-maláj szótárban a holland „Godt” (’Isten’) megfelelője jól láthatóan: „Allah”
Érvek és ellenérvek: egy 1650-es holland-maláj szótárban a holland „Godt” (’Isten’) megfelelője jól láthatóan: „Allah”
(Forrás: Wikipédia / Justus Heurnius)

Allah és Tuhan

Az új bírósági döntés szerint az Allah szót csak a muzulmán malájok használhatják Isten megjelölésére – még akkor is, ha a maláj nyelvben a szót vallási felekezettől függetlenül minden maláj ebben az értelemben használja. A szó természetesen arab átvétel a malájban, de a tiltás most azt eredményezné, hogy a maláj bibliafordítást is újra kéne írni, abban ugyanis ez a szó szerepel Isten megjelölésére – nyilatkozták katolikus malájok. A mostani bírásági ítélet szerint azonban az Allah szó nem a keresztény vallás integráns része, vele a keresztény Istent megjelölni nem helyénvaló.

Egy 1818-as maláj bibliafordítás – János evangéliuma
Egy 1818-as maláj bibliafordítás – János evangéliuma
(Forrás: bibleprobe.com)

A The Herald című keresztény újság szerkesztője, Lawrence Andrew tiszteletes megrökönyödéssel vette hírét a fordulatnak, s fellebbezést nyújt be az ügyben, mondván, hogy a keresztény malájok már a föderatív Malajzia 1963-as megalakulása előtt is az Allah kifejezést használták Isten megjelölésére.

A muzulmán kormányzat részéről az ellenérv az, hogy igenis létezik más, Istenre utaló maláj szó: a Tuhan. A muzulmánok ennek használatát javasolják a keresztényeknek és más felekezeteknek, kizárólagos jogot formálva az Allah szóra a muzulmán lakosság nevében.

A kormány részéről Zainyl Rijal Abu Bakar ügyvéd nyilatkozata szerint az Allah szó nem maláj eredetű, ezért a nem muzulmán malájoknak annak maláj megfelelőjét, a Tuhan szót kellene használniuk Isten megjelölésére. Az úgyszólván évszázados keresztény gyakorlat maláj nyelvterületen azonban az, hogy – például a Bibliában is – az Allah alak használatos. Hogy az Allah szó keresztény malájok általi használatának kérdése milyen arányban nyelvi, jogi, vallási vagy éppen politikai kérdés, nehéz lenne megmondani.

Hindu templom Malajziában
Hindu templom Malajziában
(Forrás: Wikimedia Commons / Milei.vencel / CC BY-SA 3.0)

Vallási feszültségek és a maláj nyelv

A 2009-es alsóbb szintű ítéletet követően számos támadás érte a keresztény templomokat Malajziában. A mintegy 28 milliós országban a lakosság kb. 9 százaléka különböző keresztény felekezethez tartozik, jobbára Sarawak és Sabah tagállamok területén. A többségi (kb. 61 százalékos) muzulmánok mellett azonban nagy számban élnek az országban buddhisták, hinduk és más vallások hívei is. Etnikai összetételét tekintve az ország nem kevésbé színes: a lakosság felét alkotják a malájok.

Mecset Malajziában
Mecset Malajziában
(Forrás: Wikimedia Commons / Milei.vencel / CC BY-SA 3.0)

A muzulmán kormányzat azonnal fellebbezett a 2009-es ítélet ellen – annak ellenére, hogy más muzulmán országokban (például a szomszédos Indonéziában) a helyi nem muzulmán kisebbségek is az arab eredetű Allah szót használják vallásukban Isten megjelölésére.

A vallási erőszak áldozatául a későbbiek folyamán nem kizárólag keresztény templomok estek – egy szikh templom és három mecset is támadás célpontjává vált. 2011-ben tovább borzolta a kedélyeket, hogy a szomszédos Indonéziában kinyomtatott 35 ezer Biblia érkezett Sarawak és Sabah keresztényeihez, melyekben – természetesen – Isten megjelölésére az Allah szó szerepelt.

Hogy a feszültség meddig fokozódhat és milyen politikai érdekek állhatnak a háttérben, jelenleg csak sejteni vélik még a helyiek is. Az mindenesetre tény, hogy számos keresztény ragaszkodik az inkriminált Allah szót tartalmazó Bibliájához, ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy nem minden muzulmán támogatja a más vallásúakkal szembeni ilyen szigorú tilalmat az Allah szó használata kapcsán (melynek végső soron eredeti jelentése: ’az Isten’).

Malajzia
Malajzia
(Forrás: Wikimedia Commons)

Források

Si dices Dios, también puedes decir Alá

Malasia, el país donde los no musulmanes no pueden nombrar a Alá

More Malaysian churches attacked in Allah dispute

Malaysia men guilty in ’Allah’ row church attack

Malaysia to release 35,000 Bibles amid ’Allah’ row

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
16 Roland2 2014. január 10. 18:04

" És a keresztények azt mondják : 'a Messiás Allah fia.' Ezt mondják ők a szájukkal. Állításukkal hasonlítanak azoknak a beszédéhez, akik korábban hitetlenek voltak. Allah pusztítsa el őket ! "

( Korán 9:30 )

" Ha hátat fordítanak nektek { a zsidók és a keresztények } , ragadjátok meg és öljétek meg őket, ahol csak rájuk akadtok, és ne fogadjatok közölük senkit se barátnak, sem pedig segítőnek ."

( Korán 4:89 )

" Ti, akik hívők vagytok ! Ne fogadjatok sem zsidót,sem keresztényt barátotokká; ők egymás barátai. Aki közületek barátjává fogad egyet, bizony ő is közülük való lesz. Allah nem lesz vezetője az igaztalanoknak."

( Korán 5:51 )

" Ti, akik hívők vagytok, valóban { keresztény } tudósok és szerzetesek sokasága falja fel igazságtalanul az emberek vagyonát és téríti le őket Allah útjáról. És begyűjtik { tőletek } az aranyat és ezüstöt és nem Allah dicsőségére fordítják azt ; adj nekik hírt a szenvedésteli büntetésről "

( Korán 9:34 )

15 Roland2 2013. november 10. 14:00

www.youtube.com/watch?v=QWC7X6MpI9s

( magyar felirattal )

Többek között ez is jól mutatja, hogy a muszlim társadalmak miért nem tudnak kilépni a középkori szemléletből és a muszlim bevándorlók nagy része miért nem tud alkalmazkodni új hazájában a többségi társadalom normáihoz - tisztelet a kivételnek.

14 Diczkó 2013. október 24. 10:35

@Sultanus Constantinus:

Hála, hála! :)

13 blogen 2013. október 24. 00:26

@Roland2: A feudalizmus keretei között az Arab félszigeten létrejött a nyugati "egyház" fogalmával leírható intézmény, amit mi csak wahabbi papságnak nevezünk. Ehhez hasonló kései XX: századi fejlemény az iráni papság is, azzal a különbséggel, hogy míg a szaúdi egyház a koronával szimbiózisban létezik, addig az iráni a feudális rendként való létrejöttét a koronától való megszabadulásnak köszönheti.

12 Roland2 2013. október 23. 23:04

@Avatar: Azért az egyházat, mint intézményt külön kell választani a alapvető vallási iratoktól,tanításoktól : az iszlám világban nincs olyan szervezett egyház, mint a keresztény világban ( talán a síítáknál lehetne ilyenről beszélni ), és a világi hatalom sem vált el annyira a vallástól ( régebben a kalifák és a szultánok egyben vallási vezetőnek is számítottak, a sííta Iránban az ajatollah pedig a legfőbb vallási és politikai vezető is egyben ), egy - hithű - muszlim életét alapvetően befolyásolják a Korán és a hadiszok tanításai - hasonlóan a zsidók esetében a Talmudhoz vagy a Tórához.

A középkorra a katolikus egyház több tekintetben is eltávolodott az 'eredeti' keresztény tanításoktól - lásd reneszánsz pápák, politika befolyásolása ( invesztitúra harc, kiátkozás/kiközösítés, korona küldés az uralkodóknak,stb ), maguk az evangéliumok sehol nem írnak keresztesháborúkról vagy a hit erőszakos terjesztéséről ( míg a Korán magasztalja a dzsihádot és a harcban való halált ), inkvizícióról ( az iszlám szerint a hit elhagyását vagy a vallás tanításaiban való kételkedést halállal kell büntetni ) vagy hogy másokat rabszolgaságba kell vetni.

A Korán tanításai az élet és társadalom minden részére kiterjednek - nemi élet, család,etikett,étkezés,kereskedelem, oktatás,háború,igazságszolgáltatás - teljesen átszövik a muszlim társadalom életét a mai napig. Az újszövetségi evangéliumok nem tartalmaznak ilyen ( konkrét ) utasításokat, inkább a vallási, eszmei iránymutatások vannak túlsúlyban, és ugye a 'nyugati' szemléletben most már nem olyan fontos a vallás. De katolikus egyház ide vagy oda, azt hozzá kell tenni, hogy a keresztény európai világban elindultak és kiteljesedtek olyan rendkívüli szellemi irányzatok, mint a humanizmus, reneszánsz,felvilágosodás, melyek meghatározó társadalmi és tudományos változással és fejlődéssel jártak - próbáltak és tudtak szakítani az addigi szemléletmódokkal -, míg az iszlám világban ilyen nem történt meg ( nem is nagyon történhetne), a hagyományos iszlám életmód ( itt most a saria alkalmazását értem ) középkori színvonalon maradt : pl. fennmaradt hadiszok az énekléssel és a zenével kapcsolatban : " Abu Ámer és Abu Málik Alasarij hagyományozta a Prófétától : " Lesznek olyanok a nemzetből, akik megengedik a paráznaságot, a selymet, a részegítő italokat és a hangszereket"

" Anasztól maradt fenn Mohamed kijelentése : " Lesz ebben a nemzetben földnyelés, kőesés az égből,és alacsonyabb rendűvé változtatás akkor, ha majd inni fogják a részegítő italokat, énekesnőket alkalmaznak és hangszereken játszanak."

" A { házasság előtt } paráználkodó nőre és férfira, mindkettőjükre száz korbácsütést mérjetek ! És ne fogjon el a könyörület titeket velük szemben Allah döntésekor, ha igazán hisztek Allahban és az utolsó napban. És kettejük büntetésénél legyen jelen a hívők egy csoportja. A parázna férfi csak parázna vagy istentársító nőt vehet el,s a parázna nő is csak parázna vagy istentársító férfival házasodhat. Tilos ez a hívők számára " ( 24:2-3 )

" A Próféta mondta : " Allah megátkozta a tolvajt. Ha egy tojást lop, levágattatik a keze, ha egy kötelet, akkor is levágattatik a keze." (....) " A rabló kéz negyed dinárnál és afelett vágatik le"

( Salamon András - Abdul Fattah Munif - Saria- Allah törvénye - Az iszlám jog különös világa 113.,117.,122. old )

Persze sok olyan muszlim van, aki nem tud ezekről a szabályokról vagy nem érdekli,megszegi őket, de ők a vallás szerint nem számítanak jó hívőknek.

11 Avatar 2013. október 23. 20:21

@blogen: A hivatalos katolikus tanítás szerint pedig pokolra jut, aki nem hiszi el a katolikus egyház által elfogadott dogmákat. Régebben még máglyára is küldték, aki mást mert mondani, mint ők.

Szerencsére sikerült a katolikus vallást visszaszorítani, egyre kevesebb hatalom van a kezében, hogy önkényesen az emberekre erőszakolja a meséit és egyre kevesebben veszik igazán komolyan a hivatalos tanítást még a magukat katolikusnak mondók között is.

Mint ahogy a szembe szomszédom se veszi túl komolyan a Koránt, még ha muzulmánnak vallja is magát.

10 blogen 2013. október 23. 17:43

A Korán szövege a maga teljességében szó szerint értendő, nem bontható rangsorolható elemekre, nem vethető el belőle semmi:

2:41 "És higgyetek abban, amit [új kinyilatkoztatásként] leküldtem, megerősítendő azt, ami [korábbi gyanánt] nálatok van! És ne legyetek ti azok, akik elsőkként nem hisznek benne! És ne kótyavetyéljétek el a jeleimet potom áron! Én vagyok az, akitől tartanotok kell!"

A Korán szövegét tilos bármilyen más szöveggel összekeverni:

2:42 "Ne homályosítsátok el az igazat a hamissal, és ne titkoljátok el az igazat, holott ti tudjátok [azt]!"

Különösen tilos a Bibliával, mert a Biblia szövege hamisítvány:

2:75 "Hogyan kívánhatjátok ti [muszlimok], hogy [a zsidók] higgyenek nektek, amikor egy részük hallotta Allah szavát, és miután megértette azt, tudato­san meghamisította?"

Bárki, aki akárcsak egy szavát megkérdőjelezi a Koránnak az örökké égni fognak a pokolban:

2:39 "Azok azonban, akik hitetlenek és jeleinket hazugságnak nyilvánítják, azoknak tűz lesz az osztályrészük, és benne [égnek] örökké."

A maláj bíróság amennyiben a bíró muszlim volt azt tette, amit muzulmán egyedül tehet: megtiltotta, hogy a Biblia hazugságait istennek tulajdonítsák. Egy muzulmánnak nincs választási lehetősége. Engedelmeskedik, vagy hitehagyott lesz, az pedig szívás:

24:39 "A hitetlenek cselekedetei azonban olyanok mint a délibáb a síkvidéken. A szomjúhozó azt gondolja róla, hogy víz. Mikor aztán odaér, nem talál ott semmit. [Ehelyett] Allahot találja magánál(?), aki teljesen kifizeti a számláját. Allah gyors a leszámolásban."

9 blogen 2013. október 23. 17:33

@Pierre de La Croix: Nincsnek konzervatív vagy liberális muszlimok, ez nem a kereszténység, itt a keleti hagyomány érvényesül, mint a judaizmusban, mivel a Korán szövege is szó szerint értendő. A Korán nem véleményezhető, nem módosítható, szó szerint azt kell tenni, ami benne le van írva, vagy mész a gyehenna tüzére.

8 Pierre de La Croix 2013. október 22. 21:27

@Roland2: Hát igen, meg is lepődtem azon, hogy hol történt ez (a szigorú iszlamisták szerint, ami errefelé folyik vallás címén, nem is az igazi iszlám, de számukra melyik az?)

Az istenkép összehasonlítást természetesen az errefelé divatos (illetve korábban jelenlévő) más vallásokkal összehasonlításban éreztem (tehát a "törzsi vallásoknak" nevezett alakulatok, a hinduizmus, konfucionizmus stb. stb. vonatkozásában). Mondjuk nem szándékoztam vallásfilozófiai fejtegetésekbe belemenni (mert még felbukkan valami vallási fanatikus - abból több, mint elég van más vonatkozásokban errefelé - amire semmi szükség) az istenképeket összehasonlítva.

7 Roland2 2013. október 22. 21:17

@Pierre de La Croix: Az iszlám istenképe inkább a zsidó, ószövetségi istenképhez áll közelebb, mint a keresztényhez . Az evangéliumok olyat sehol nem írnak, hogy aki elhagyja a hitét, azt meg kell ölni, de olyat sem, hogy Isten nevében gyilkolni kell.

"Tedd hozzá: ha konzervatív muszlim vagy... Mint mondjuk a bírósági döntés meghozói.." Pedig Malajziában még kifejezetten pozitívnak ( volt ) tekinthető a más vallásúak helyzete, tekintve hogy más muzulmán országokban durván elnyomják vagy ölik őket,lásd Egyiptom vagy Pakisztán. Az iszlám tanításai azt a képzetet ültetik el a muszlimokban, hogy az ő vallásuk jobb, magasabbrendű másokénál - ami azért is aggasztó, mert egy muszlim számára a vallás a meghatározó identitás -: a Koránt maga Isten írta, az iszlám az igazhit, Mohamed az utolsó igaz próféta, a " Teremtés Legjobbika" - az angyalok hóban mosták tisztára a szívét -, Allah az ő lelkét teremtette meg először, a keresztények és a zsidók tévelyegnek, eredetileg minden ember muzulmánnak születik,stb. Egy muszlimnak - főleg ha férfi - Mohamed életútja példakép kell, hogy legyen a vallás szerint: márpedig ezzel kapcsolatban több elítélhető dolog is van. Egy muszlim országban élő más vallásúnak soha nem lesznek olyan liberalizált jogai és társadalmi megítélése, mint egy Unióban vagy USÁ-ban élő muzulmánnak. A törvényalkotók egyáltalán nem tekinthetőek konzervatívnak muszlim szempontból.

6 Galván Tivadar 2013. október 22. 20:06

Szvsz ez ugyanúgy a nyelvi terrorizmus kategóriájába tartozik, mint az az eset, amikor megbírságolták a torontói Buonanotte olasz étterem tulajdonosát, mert az étlapon túl sokszor szerepelt a pasta, és azt franciául kellett volna írni. Csak sokkal veszélyesebb, mert a mohamedánok nem szoktak megállni egy kis bírságolásnál. Várom, hogy nálunk mikor szabnak ki már legalább egy zaftos kis pénzbírságot a "cigány", "egészséges", "süket" stb. szavak használóira.

5 Pierre de La Croix 2013. október 22. 20:06

@Pierre de La Croix: hozzáállás: mármint a Koránt a Bibliával egyenrangúként idézni...

4 Pierre de La Croix 2013. október 22. 20:03

@blogen: Tedd hozzá: ha konzervatív muszlim vagy...

(vagy egyszerű politikai-ideológiai haszonleső)

Mint mondjuk a bírósági döntés meghozói...

Hát eléggé kontra-produktív lenne ez a hozzáállás...

(Személyes véleményem szerint az iszlám isten-felfogása még mindig közelebb állhat a kereszténységéhez, mint a Tuhan lehetett eredetileg. A jezsuita és egyéb fordítók nyelvi és teológiai tudása eléggé alapos szokott lenni, nem véletlenül választhatták inkább ezt a Tuhan - nem találtam róla semmit olyan nyelven, amit tudok: helyi istenalak vagy egyszerű tisztségnév volt korábban - helyett.)

3 blogen 2013. október 22. 18:28

@Roland2: Magát a Bibliát idézni a Koránnal egyenrangúként blaszfémia, mivel a Korán világosan kimondja, hogy csak a Korán hiteles és az összes korábbi leküldött szöveget meghamisították. Továbbá azt is előríja, hogy ne keverjenek hamisat igazzal konkrétan Koránt és a meghamisított szöveget. Mindahányszor szerepel a Bibliában Isten megnevezése, annyiszor tulajdonítanak olyat Istennek, amit emberek hamisítottak a Korán narratívája alapján.

2 Roland2 2013. október 22. 13:22

Érdekes,hogy a keresztény szentháromságtant nem hozták fel az érvelésnél a törvényalkotók, ugyanis az ellenkezik az iszlám tanításaival - Allah oszthatatlan ,"nem nemzett és nem nemzetett" -, ha egy keresztény Jézus kapcsán Allah fiáról vagy azzal való azonosságáról beszélne, az a muzulmánok számára szentségtörés lenne. Ha Tuhant mond - bár személyében ugyanaz Allahhal -, talán kevésbé veszik blaszfémiának.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X