nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Csaknem százezren írásbeliznek ma
A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi

Ma reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődik a 2010/2011-es tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. A matúrát az idén is rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett szervezik.

MTI | 2011. május 2.
|  

Az Oktatási Hivatal közlése szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1.192 helyszínen 90.275 diák, emelt szinten 34 helyszínen 1.292 tanuló tesz érettségi vizsgát.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 60 helyszínen 119 diák érettségizik. Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból az idén nem lehet emelt szinten érettségi vizsgát tenni.

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelije 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell kitölteniük: a szövegértési feladatlapra 60 perc, a szövegalkotási feladatlapra pedig 180 perc áll a rendelkezésükre.

A diákok először a szövegértési feladatlapot oldják meg, csak ennek összegyűjtése után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését. A vizsgázók a szövegértési feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása többnyire a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés. Szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó három eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A diákok által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-1500 szó.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli vizsga nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. Az érettségizők a rendelkezésére álló időt itt is tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.
A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi, illetve irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőlegesen 40-60 százalék. A három szövegalkotási feladat különböző témáról, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő.

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.

A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgája négy elkülönülő részből áll: a diákok az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség, a Hallott szöveg értése és az Íráskészség című rész feladatsorait oldják meg. A középszintű írásbeli vizsga teljes időtartama 180 perc, az emelt szintűé 240 perc. Mindkét szinten a feladatok javítása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Az érettségiket az idén is rendkívül szigorú biztonsági intézkedések kísérik, hogy a tételek ne szivároghassanak ki. A tételsorokat csak nagyon kevesen ismerik: a bizottság tagjai, továbbá azok, akik ezeket összeállították, illetve átadják a nyomdának.

Az írásbelik kedd reggel a matematika vizsgákkal folytatódnak. Szerdán történelemből, csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a tanulók. A diákok választása alapján ebben a vizsgaidőszakban 192 tárgyból lesz középszintű és 57 tárgyból emelt szintű érettségi vizsga.

Az érettségizők közül 92.200 diák az idei tanévben fejezi be a középiskolai tanulmányait. A vizsgák 3723 érettségi vizsgabizottság közreműködésével zajlanak majd.

A vizsgázók száma 3100-zal több a tavalyinál. A növekedés a leginkább az ismétlővizsgát tevő, már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, valamint a szintemelő vizsgára jelentkezők és az előre hozott vizsgákat tevő tanulók nagyobb számából adódik.

Az írásbeli vizsgák május 2-tól május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 2-án kezdődnek és június 8-án zárulnak, a középszintű szóbeli vizsgák időszaka június 14-től 28-ig tart. A diákok együttesen majdnem 485 ezer vizsgát tesznek le, ezek közül mintegy 31 ezer emelt szintű, 454 ezer pedig középszintű vizsga. Az emelt szintű vizsgák száma a tavalyihoz képest 14 százalékkal, négyezerrel nőtt.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X