nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Megkapták az „egyszerűsített” tanfelügyeleti/önértékelési feladatokat az iskolaigazgatók

...és nyilván rettentően egyszerűek. Íme.

Kincse Szabolcs | 2016. február 11.
|  

Az Oktatási Hivatal tegnap levélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat arról, hogy megszülettek az egyszerűsített pedagógusminősítések – a tanfelügyelet és az önértékelés – szempontjai. Bár a hivatal egyszerűsítésről ír, azért igen elgondolkodtató a lista – hiszen már maga a levél is hat oldalon keresztül taglalja a teendőket. 

Megkapták az „egyszerűsített” tanfelügyeleti/önértékelési feladatokat az iskolaigazgatók
Forrás: Flicr / Bram Pitoyo / CC BY-SA 2.0

Az eddigiekhez képest változás, hogy a pedagógusoknak nem kétévente, hanem ötévente kell elvégezniük az önértékelést. Az intézmények vezetőit arra kérik, hogy öt éven belül, fokozatosan végeztessék el az önértékelést minden pedagógussal, de első körben azokkal, akik a 2016. évi tanfelügyeleti tervbe is bekerültek (önként, netán kötelezve, az teljesen mindegy). Ez persze nem deríti majd jobb kedvre azokat a pedagógusokat, akik a jobb körülmények érdekében elvégezték a szükséges pedagógusminősítéseket, majd ennek eredményeképp – már mesterpedagógusként – tanfelügyeleti munkára kötelezték őket. Nekik most még több munkájuk keletkezett a kötelező önminősítéssel.

Azt, hogy ez mekkora munkát jelent voltaképpen, jól érzékelteti az Oktatási Hivatal levele, amit az alábbiakban változtatás nélkül közlünk:

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!

Az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleti és önértékelési rendszer bevezetésének a tapasztalataira építve, az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának iránymutatásai alapján, együttműködve a Nemzeti Pedagógus Kar és a köznevelési ágazat szakmai szervezeteivel javaslatot tett az intézményi önértékelési és tanfelügyeleti rendszer egyszerűsítésére, az érintett szereplők adminisztrációs terheinek csökkentésére. A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően az oktatásért felelős miniszter döntött a tanfelügyeleti és önértékelési eljárások módosításáról, amelyeknek egy része már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti eljárásokban alkalmazásra kerülnek, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az adminisztrációs terhek csökkentését.

A korábbi eljárásrendi szabályokhoz képest változás, hogy a pedagógusok önértékelését nem két, hanem ötévente kell majd elvégezni. A pedagógus önértékelésekor az érintett pedagógus végzi az önértékelést, amelyhez információt adnak a munkatársai által kitöltött kérdőívek, amelyekből az eddigiekhez képest már elegendő lesz akár kettő, az intézményvezető és az érintett pedagógus által kiválasztott egy-egy pedagógus felkérése is. A pedagógus és vezető önértékelésekor főszabály szerint nem kerül már sor szülői, a középfokú intézmény, kollégium tekintetében pedig a tanulói kérdőívek kitöltésére. Ez alól kivétel lehet az, amikor a köznevelési intézmény szülői vagy diákszervezete kifejezetten igényli és kezdeményezi a pedagógusok esetében a kérdőívek kitöltését.

Az eddigiekben a pedagógus és a vezető önértékelésének hangsúlyos eleme volt az önértékelt kollégával való interjú elkészítése. Változás, hogy az interjú kérdéseinek feltételére csak abban az esetben van szükség, amennyiben azok új információval szolgálhatnak a pedagógusról.

A fenti változások mellett néhány esetben módosultak, egyszerűsödtek az önértékelés szülői, vezetői kérdőívei, amelyeket az Önértékelési Kézikönyvek mellékletében találhatnak meg.

A miniszteri döntés értelmében további, lényeges egyszerűsítésre, adminisztrációs csökkentésre kerülhet majd sor, amelyeknek a bevezetésére a kézikönyvekben, informatikai felületeken történő átvezetést követően csak a 2017. évi tanfelügyeleti valamint az ezekhez kapcsolódó önértékelési eljárásokban lehet érvényesíteni.

Mivel a jogszabály nem írja elő az intézmények számára, hogy az ötévente sorra kerülő önértékelést öt éven belül egyenletesen elosztva kell megvalósítani, a fentiek alapján azt javasoljuk az intézményeknek, hogy jelenleg csak annak a pedagógusnak és vezetőnek végezzék el az önértékelését, akik benne vannak a 2016. évi tanfelügyeleti tervben. A többi pedagógus és vezető önértékelését majd akkor végezzék el, ha a további egyszerűsítések átvezetése a kézikönyvekben és a felületen már megtörtént. Az egyszerűsített önértékelési eljárás módosított felületéről valamennyi intézményt értesíteni fogunk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2016. évi tanfelügyeleti tervben szereplő pedagógus vagy vezetői ellenőrzésben érintett intézmények számára a mai napon megnyílt az intézményi önértékelést támogató informatikai felület. Adataink alapján az Ön intézményében van olyan pedagógus vagy/és vezető, aki érintett a 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben.

A felület az www.oktatas.hu oldalra Látogatóként bejelentkezve a Saját oldal alkalmazásával érhető el.

A felületre való belépésről, a jogosultságok kiosztásáról, a felület használatáról az Oktatási Hivatal honlapján éri el az útmutatót, amelyben részletes tájékoztatást talál. https://dari.oktatas.hu/files/utmutato_onertekeles.pdf

Mint azt korábbi tájékoztató levelünkben már jeleztük, a tanfelügyeleti (helyszíni) látogatást megelőzően a szakértő feladata az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeinek megismerése, ezért még a tanfelügyeleti látogatás előtt el kell készülnie az ellenőrzésben érintett pedagógusok, intézményvezetők önértékelésének.

Az intézmények munkájának megkönnyítése és a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében az önértékelés menete jelentősen egyszerűsödött az eddigiekhez képest. A változások megtalálhatók az Önértékelési Kézikönyvekben is.

Korábbi tájékoztatásunkban foglaltakat megismételve röviden összefoglaljuk a pedagógus illetve intézményvezetői (vezetői) önértékelés menetét, a teendőket, továbbá jelezzük, ahol változás történt.

pedagógus önértékelése során felmerülő feladatok:

 • pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer (elvárások, szempontok, amelyek alapján az intézményi illetve tanfelügyeleti önértékelés is megtörténik) elkészítése, valamint a pedagógiai program feltöltése az informatikai rendszerbe (az intézmény tölti fel, a felület megnyitásáról értesítettük az intézményeket, december 15-ég kellett a dokumentumokat feltölteni, de amennyiben még nem történt meg, pótolható)
 • pedagógusra vonatkozó kérdőíves felmérések lefolytatása az informatikai rendszer segítségével (szülői, pedagógus-munkatársi, középfokú iskolában, kollégiumban tanulói, továbbá a pedagógus önértékelési kérdőíve) – 1. változás!
 • az önértékelési folyamat elvégzéséhez az intézményvezető döntése alapján kijelölt munkatárs vagy munkatársak részvételével elkészült, alábbi tevékenységekre vonatkozó és kizárólag az összefoglalást tartalmazó jegyzőkönyv feltöltése:
  • dokumentumelemzés
   • intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai
   • a tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai
   • óraterv és egyéb foglalkozások dokumentációja
   • napló
   • tanulói füzetek
  • megfigyelés, óra-/foglalkozáslátogatás tapasztalatai
  • interjú – 2. változás!
   • az érintett pedagógussal
   • intézményvezetővel/vezetővel
 • A pedagógus az informatikai felület által biztosított űrlap segítségével elkészíti az önértékelését (az indikátorok pontozásával értékeli saját magát)
 • a pedagógus önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai rendszerbe (az intézményvezető tölti fel)

Intézményvezetői önértékelés esetében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

 • intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó intézményi elvárásrendszer (elvárások, szempontok, amelyek alapján az intézményi illetve tanfelügyeleti önértékelés is megtörténik) elkészítése, valamint a pedagógiai program, vezetői pályázat (program), egymást követő két (2014/2015 és 2013/2014) tanév munkaterve és a két tanévet értékelő éves beszámolók, SZMSZ feltöltése az informatikai rendszerbe (a vezető tölti fel, a felület megnyitásáról értesítettük az intézményeket, december 15-ég kellett a dokumentumokat feltölteni, de amennyiben még nem történt meg, pótolható)
 • az intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó kérdőíves felmérések lefolytatása az informatikai rendszer segítségével az éves önértékelési tervben kijelölt munkatárs közreműködésével (nevelőtestületi, szülői, vezetői önértékelő kérdőív) – 3. változás!
 • az önértékelési folyamat elvégzéséhez kijelölt munkatárs vagy munkatársak részvételével elkészült, alábbi tevékenységekre vonatkozó összefoglalást tartalmazó jegyzőkönyv feltöltése:
  • dokumentumelemzés
   • az előző intézményvezetői/vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó értékelőlapjai (mivel az intézményvezetői/vezetői ellenőrzésre első alkalommal kerül sor, ezt a 2016. évi ellenőrzés során nem kell feltölteni)
   • intézményvezetői/vezetői pályázat, program
   • pedagógiai program
   • egymást követő két (2014/2015 és 2013/2014) tanév munkaterve és a két tanévet értékelő éves beszámolók
   • SZMSZ
  • interjú – 3. változás!
   • az érintett intézményvezetővel (ha nem intézményvezetőről van szó)
   • az intézményvezető/vezető munkájáról a munkáltatójával
   • vezetőtársakkal
 • az intézményvezető/vezető elkészíti az önértékelését
 • az intézményvezető/vezető egyéni önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai rendszerbe, fenntartó részére történő eljuttatása

A változások az alábbiak:

 1. A kérdőíves felmérés része továbbra is munkatársi kérdőív kitöltése, azzal a lényegi változással, hogy nem szükséges, hogy a kérdőíveket a teljes nevelőtestület, vagy a pedagógus kollégák nagy része vagy egésze kitöltse. Az egyszerűsített szabályozás alapján az intézményvezető és az értékelendő pedagógus által javasolt, azonos számú, legalább 1-1 pedagógus kolléga tölt ki a munkatársi kérdőívet. (Tehát a kérdőíveket legalább két pedagógus kolléga tölt ki, közülük egyet az értékelendő pedagógus, egyet az intézményvezető kér fel erre a feladatra. Intézményvezetői/vezetői önértékelés esetében a nevelőtestületi kérdőívek kitöltésére vonatkozó ajánlások nem változtak.)

  A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján kerül sor, annak hiányában tehát ezt nem kell lefolytatni. Tehát csak ha a szülői szervezet igényli, akkor egységesen, minden pedagógusra vonatkozóan azonos módon kell a szülői kérdőívezést megszervezni. Az intézmény saját hatáskörben dönt a szülői kérdőívezés lebonyolításának szabályairól (pl. arról, hogy az önértékelési kézikönyv mellékletében szereplő szülői kérdőívet és az Oktatási Hivatal által biztosított elektronikus felületet használja–e a szülői kérdőívezés lebonyolításához, vagy saját rendszert alakít ki a szülői kérdőívezésre és arról is, hogy milyen szülői körnek kerül kiküldésre a kérdőív, stb.). A jegyzőkönyvben viszont rögzíteni kell annak a tényét, hogy a szülői szervezet kérte-e a szülői kérdőívezés lehetőségét, és amennyiben saját rendszert alakít ki az intézmény a szülői kérdőívezésre, úgy a kérdőívezésre vonatkozó adatokat összesítve (a megküldött, beérkezett kérdőívek számát, a kérdésekre adott összesített eredményt) is fel kell tüntetni.

  Középfokú intézmény és kollégium esetén a tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján kerül sor. Ebben az esetben egységesen, minden pedagógusra vonatkozóan azonos módon kell a tanulói kérdőívezést megszervezni. Az intézmény saját hatáskörben dönt a tanulói kérdőívezés lebonyolításának szabályairól (pl. arról, hogy az Önértékelési Kézikönyv mellékletben szereplő tanulói kérdőívet és az Oktatási Hivatal által biztosított felületet használja–e a tanulói kérdőívezés lebonyolításához, vagy saját rendszert alakít ki, milyen tanulói körnek kerül kiküldésre a kérdőív, stb.). A jegyzőkönyvben rögzíteni kell annak a tényét, hogy az intézményi diákönkormányzat kérte-e a tanulói kérdőívezés lehetőségét, és amennyiben saját rendszert alakít ki az intézmény a tanulói kérdőívezésre, úgy a kérdőívezésre vonatkozó összesített adatokat is fel kell tüntetni (a megküldött, beérkezett kérdőívek számát, a kérdésekre adott összesített eredményt).
 2. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az ezt követő megbeszélés alkalmával is elkészíthető a pedagógussal történő interjú. Az erre kijelölt intézményi pedagógusnak (felelős) a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye valamint az órát vagy foglalkozást követő megbeszélés alapján lehetősége van mérlegelni, hogy csak olyan interjúkérdéseket tegyen fel, amelyek új információt nyújthatnak, vagy árnyalhatják, kiegészíthetik a korábbi információkat. Miután lefolytatta az interjút, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzíti a jegyzőkönyvben.
 3. Az intézményvezetővel/vezetővel készített interjút lefolytató intézményi pedagógus kolléga az interjúkérdések, a dokumentumelemzés és a kérdőíves felmérések tapasztalatai alapján, indokolt esetben az interjúkérdéseket megváltoztathatja, a fentiekre való tekintettel a kérdések számát egyedileg csökkentheti. Miután lefolytatták az interjút, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzíti a jegyzőkönyvben.

Annak érdekében, hogy a 2016. évi tanfelügyeleti látogatásban érintett pedagógus vagy vezető önértékelését időben el tudják készíteni, az Oktatási Hivatal törölte a 2016. márciusára tervezett tanfelügyeleti látogatásokat, és későbbre tettük a látogatás időpontját.

Az Oktatási Hivatal a 2016. évben bevezetett egyszerűsítési intézkedéseknek megfelelően elvégezte a változtatásokat a Hivatal informatikai felületén, azonban annak érdekében, hogy a tervezett tanfelügyeleti látogatások megvalósulhassanak, javasoljuk az áprilisra eső látogatási időpontok esetében az önértékelési eljárás haladéktalan megindítását. Ezeknek a pedagógusoknak és vezetőknek az esetében, a miniszter által kiadott kézikönyvekben szereplő feladatok ütemezését a következők szerint kérjük beállítani annak érdekében, hogy a kijelölt tanfelügyeleti ellenőrzésig a szakértők számára is elérhetővé váljanak az önértékelési eljárás intézményi eredményei:

 • A tanfelügyeleti ellenőrzéseket megelőző előkészítő tevékenységek esetén az önértékelési látogatás napjaként olyan napot kérünk beállítani, ami a tanfelügyeleti látogatás napját legalább 30 nappal megelőzi (amikor a látogatás napját kijelölik, a program minimum 15 nappal későbbre engedi a látogatási nap kijelölését). A látogatás napja nem azt jelenti, hogy kötötten, csak ezen a napon lehet megtartani az óra vagy foglalkozás látogatást, ezt megelőzően is sort lehet rá keríteni (a kérdőívezés befejezése időpontja és a látogatás napja közötti öt napban).
 • A kérdőívezésre 10 nap áll az intézmény rendelkezésére. A kérdőívezés kezdőnapja a látogatás napjául kijelölt napot megelőző tizenötödik nap. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ön által kijelölésre kerülő adatgyűjtő pedagógus legkorábban a kijelölését és KIR-validációját követő napon fogja elérni a felületet, és láthat neki az új szabályok alapján, a meghatározott számú kérdőívek generálásának, az önértékelési felület útmutatójában leírtak szerint. Érdemes tehát, olyan pedagógust kijelölni erre a feladatra az intézményéből, aki már rendelkezik KIR-validált felhasználói fiókkal a www.oktatas.hu oldalon. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus rendszer továbbra is megjelenteti a szülői illetve középfokú intézmény esetén a tanulói kérdőíveket. Amennyiben az intézményi szülői szervezet (szülői munkaközösség), illetve középfokú intézmény esetén az iskolai diákönkormányzat nem kéri, hogy biztosítsák számára a kérdőívezés lehetőségét, vagy saját kérdőíveket használnak, akkor kérjük, hogy a szülői és tanulói kérdőívek számának meghatározásánál hagyják meg az alapbeállított nulla értéket, és akkor csak a kötelező résztvevőknek, az önértékelést végző pedagógusnak és a nevelőtestületi tagoknak lesz kérdőívezés elindítva. Az önértékelést végző pedagógus részére a kérdőívezés elindulásának napján a program automatikusan megküldi a kérdőívet, ezzel az adatgyűjtőnek nincs teendője (csak a munkatársi kérdőívek, és az esetleges szülői, tanulói kérdőívek kiküldését kell szervezze).
 • A kérdőívezésre szolgáló idő (10 nap) lejártát követően 5 nap áll rendelkezésre a dokumentumokba történő betekintésre, az érintett pedagógusokkal az interjúk lefolytatására, az óra vagy foglalkozás látogatásra való felkészülésre.
 • Az óra vagy foglalkozás látogatás napján elérhetővé válik a kijelölt adatgyűjtő pedagógus számára a jegyzőkönyv feltöltésére szolgáló funkció. A jegyzőkönyv feltöltését követően automatikusan megnyílik az önértékelő pedagógus vagy az önértékelő vezető számára az (ön)értékelés lehetősége. Kérjük, hogy legkésőbb a tanfelügyeleti ellenőrzés napjától számított 15. napig az önértékelő pedagógus(ok), vagy vezető(k) szíveskedjenek a felületre belépve kitölteni saját (ön)értékelésüket, majd ezt követően készítsék el az önfejlesztési tervüket is, és az önfejlesztési tervet a vezető töltse fel a felületre.

A tanfelügyeleti látogatást megelőző tizenötödik napon, megnyílik a szakértők számára a korábban feltöltött intézményi dokumentumokba, illetve (amennyiben van) a portfólióba történő betekintés lehetősége. Kérjük, amennyiben még nem töltötték fel a szükséges dokumentumokat, az oktatas.hu/Saját oldal/Intézmény fül alatt megjelenő „Intézményi dokumentumfeltöltő modul” alkalmazás használatával pótolják az elmaradást.

Amennyiben a pedagógus elkészíti saját önértékelését, az önértékeléssel kapcsolatos dokumentumok (kérdőívek összesített eredményei, jegyzőkönyv, pedagógus önértékelése, önfejlesztési terve) megjelennek a szakértő számára.

Az önértékeléssel, az informatikai felület használatával, belépéssel kapcsolatos kérdéseit az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjának küldheti meg. A Pedagógiai Oktatási Központok e-mail címeit itt érheti el:http://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg

Kérjük, hogy a fentiekben leírt tudnivalókról, változásokról tájékoztassa az intézményében a 2016. évi önértékelésben érintett munkatársait is annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kaphassanak a hátralévő feladataikról.

Az önértékelési felület útmutatója az alábbi linken érhető el: https://dari.oktatas.hu/files/utmutato_onertekeles.pdf

Támogató segítségét előre is köszönjük, az Ön és munkatársai további munkájához sok sikert kívánunk!

Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X