nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ilyen lesz Európa 2035-ben?

Magyarország visszakaphatja Trianonban elvesztett területeinek egy részét – jósolják amerikai és orosz szakértők egy orosz lap szerint.

nyest.hu | 2013. január 16.
|  

Az Expressz Gazeta orosz nyelvű portál szerint a CIA, az orosz Felderítő Csoportfőnökség (GRU) és egy sor kutatóintézet összeállított egy térképet arról, hogy milyen is lesz Európa térképe 2035-ben. Szerintük először Nyugat-Európában várhatóak változások: Skócia már 2013-ben elszakadhat Nagy-Britanniától (minden bizonnyal egy népszavazást követően) – ez viszont dominó-effektust indíthat el: Észak-Írország is elszakadhat, és egyesülhet Írországgal. Ennek következtében a Nagy-Britannia elnevezés is értelmét veszti.

Hasonló folyamat indulhat meg Spanyolországban, ahol a gazdasági válság amúgy is az ország decentralizációját erősíti. Katalónia és Baszkföld függetlenségét legfeljebb úgy lehet megelőzni, ha az országot konföderációvá alakítják át.

A lap szerint Franciaország nem tudja asszimilálni a volt gyarmatai „vad színesbőrű lakosságát”, és bekövetkezik a multikulturalizmus csődje: a kormány nem tehet mást, mint kijelölni az ország egy területét, ezt elszigetelni és oda deportálni a lakosság részét. Szerintük ilyen terület már kialakulóban van Marseille környékén – nem zárható ki, hogy itt 2035-re egy arab iszlám állam alakul ki. Franciaország területe tovább csökken azáltal, hogy a baszkok lakta területek Baszkföldhöz csatlakoznak, Lotaringia pedig csatlakozik a Német Szövetségi Köztársasághoz, és Korzika is függetlenedik.

Franciaországnál is hamarabb eshet szét Belgium. A flamand országrész csatlakozhat Hollandiához. Szétesik Olaszország is: a szorgalmas északiaknak elegük lesz a déliek etetéséből. A déli országrészek viszont nem tudják megtartani az önállóságra törekvő Szardíniát és Szicíliát.

A jóslat szerint a európai fokozódó iszlámellenes hangulat oda vezet, hogy érdekcsoport jön létre Bosznia-Hercegovina felszámolására: az országot felosztják Szerbia és Horvátország között. Törökországnak tett engedményképpen viszont létrejöhet az egységes Albánia, mely Koszovón kívül a mai Macedónia nyugati területeit is magába foglalja.

Minket is érint a hír: Magyarország területe nőni fog! A politikai fellendülés következtében Magyarországhoz visszakerül Erdély egy része, sőt, a Vajdaság is.

Új határok a Kárpát-medencében
Új határok a Kárpát-medencében
(Forrás: eg.ru)

Ha valaki eddig nem gyanakodott volna a jóslat komolyságát illetően, vessen egy pillantást a térképre. Eszerint Magyarországhoz visszakerülnének Románia azon területei, ahol a románok vannak többségben – a Székelyföld azonban Románia része maradna. Ez legalábbis meglepő. (Mint ahogy az is, hogy a nem magyar többségű Vajdaság visszkerülhet, ám Csallóköz Szlovákiánál marad.) Románia Moldáviával vigasztalódhat.

Magyarországhoz hasonlóan bővül Németország is: nem csupán Lotaringiát szerzi meg, de a mai Nyugat- és Északkelet-Lengyelország azon területeit is, melyek valaha Németországhoz tartoztak. Sőt, Oroszországtól is visszaszerzi az egykori Königsberg, a mai Kalinyingrád környékét.

Lengyelország délkeleten is területet veszít: e részeiből és Nyugat-Ukrajnából önálló állam jön létre: Galícia. De függetlenné válik Kárpátalja is. Ezzel még nem értek véget Ukrajna veszteségei: Bukovinát Románia kapja meg, az ország déli és keleti területeit (a Moldáviáról leszakadó Dnyeszteren túli területtel együtt) pedig Oroszország.

Az Európai egység meggyengülésének következtében Oroszország ráteszi a kezét a Baltikum orosz többségű területeire, Északkelet-Észtországra és Délkelet-Lettországra is. Fehéroroszország nem ússza meg ilyen veszteségekkel: teljes egészében bekebeleztetik Oroszországba. Oroszország számára azonban kudarcok is következnek: elveszíti a Kaukázust, pontosabban Dagesztánt, Csecsenföldet és Ingusétiát. Abháziát viszont megszerzi, annyira, hogy önálló adminisztratív egységként sem marad meg: a krasznodari kraj része lesz. Visszakapja viszont Grúzia Dél-Oszétiát, igaz, nagy árat fizet érte: egy bábkormány fogja irányítani.

Mivel a karabahi konfliktus csak akkor tűnik megoldhatónak, ha Oroszországnak és Örményországnak közös határa lesz. Éppen ezért korridort létesítenek, mely kettévágja Grúzát. Törökország azonban cska akkor lesz hajlandó belenyugodni abba, hogy Karabah végleg Örményország részévé váljon, ha Bulgária töröklakta területeivel vigasztalódhat.

A cikk azzal ér véget, hogy a szakértők figyelmeztetnek: az előrejelzéseket nem szabad túl komolyan venni, és azt végképp nem szabad várni, hogy 100%-ig bekövetkeznek: a területi változások alakulása rengeteg tényezőtől függ. Ugyanakkor úgy vélik, nagyon valószínű, hogy Európa térképe 2035-ig a leírt módon fog változni.

A cikk jóslatait azonban nehéz komolyan venni. Az igaz, hogy 1980-ban sem tűnt volna túl hihetőnek, hogy két évtizeden belül a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia szétesik, Németország viszont egyesül. A fent vázolt forgatókönyvből elképzelhetőnek tűnik Skócia függetlenedése és Spanyolország szétesése. (Wales függetlensége viszont sokkal reálisabbnak tűnik, mint Észak-Írország elszakadása.) Az is lehet, hogy Belgium sem marad fenn mai formájában, viszont jóval kevésbé valószínű, hogy Flandria, ha már független is lehet, egyesülne Hollandiával. Belorusszia függetlenségének megőrzésére mi sem mernénk nagy összegben fogadni, és az sem zárható ki, hogy Ukrajnát szétszakítják a feszültségek – azt azonban már nem mernénk megjósolni, hogy milyen részekre.

Teljesen alaptalannak tűnik viszont az, hogy Franciaország a bevándorlókat egy területre telepítse, és annak függetlenséget adjon. Teljesen alaptalan, hogy Németország a háború előtti területeit vissza akarná szerezni – már csak azért sem, mert ott német lakosság már nem található. Az Olaszországról írottakból pedig sokkal inkább az oroszországi viszonyok, a „хватит кормить Кавказ” ’elég a Kaukázus etetéséből’ demagógiája köszön vissza, mint a mai olasz viszonyok. Érdekes módon a CIA-nél nyoma sincs ennek a kutatásnak: a hír angol nyelvű változatai mind orosz forrásokra hivatkoznak.

Összességében tehát arra kell gondolnunk, hogy egy unatkozó bulvárújságíró munkájáról van szó, aki néhány valós politikai változás és régen nem aktuális történelmi esemény nyomán szabadon engedte a fantáziáját, és szeretett volna valami jó nagyot mondani.

Forrás

Россия поменяет Кавказ на Белоруссию и Украину

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
2 maxval 2013. január 16. 17:22

Hát, ez nagyon valószínű: Mo-é lesz a szinte színromán Temesvár és Arad... :-)

1 Lingurar 2013. január 16. 15:45

Az Expressz Gazeta cikke (2012. júl. 9.) cikke előtt hat nappal (júl. 3-án) ezek a térképek és egy hasonló elemzés megjelent az ukrán Obozrevatel.com portálon.

obozrevatel.com/abroad/01548-evropa-2035-iz-otkryityih-istochnikov-t

És magyarul szemlézték itten: oroszvilag.hu/index.php?t1=sajtoszemle&hid=3354

Információ
X