nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Bank, coast, side, beach, strand...
Angol partok

Tavak vagy tengerek, folyók vagy patakok partja – a magyarban egyre megy. Nem úgy az angolban, ahol számos szempontot figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy a megfelelő ’part’ jelentésű szót kiválasszuk. Sziklás és homokos tengerpartokon, csendes folyópartokon kalandozunk – miközben akár egy bankba is betérhetünk a strandon.

Wenszky Nóra | 2014. február 27.
|  

Menjünk le a partra sétálni egyet – hangzik el feltehetően sok helyen egy szép tavaszi délutánon, a vasárnapi ebéd után. A mondatot mondhatják a Balaton környékén, egy bányató vagy víztározó mellett, a Duna vagy a Tisza mentén vagy akár egy patak közelében is. Sőt, ha éppen a tengernél nyaral valaki, ott is. De mit tehet az ember, ha éppen angolul kell valami hasonlót mondania? A ’part’ jelentésű szavak ugyanis zavarba ejtően nagy számban vannak jelen az angolban. Mikor melyiket válasszuk? A válasz sokszor az anyanyelvi beszélőknek sem egyértelmű.

A magyar part szó olasz eredetű A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz) szerint. Valószínűleg a 12. században, a Velencével való kereskedelem fellendülésének idején került a magyarba az olasz porto ’rév, kikötő, öböl, vízpart’ északi nyelvjárásokban megtalálható port változata, ’rév, kikötő’ jelentésben. A magánhangzó a magyarban változott a-ra. A ma általánosan elterjedt ’vízpart’ jelentés érintkezésen alapuló névátvitellel jött létre, amit befolyásolhatott a ma csak nyelvjárásainkban élő mart ’vízpart’ szó is.

Először is meg kell tudnunk, milyen típusú víz közelében vagyunk. Ez máris leszűkíti majd a használható szavak számát. Az is előny, ha jártunk már a parton, és tudjuk, hogy homokos-e vagy inkább sziklás. Sőt, ha igazán precízek szeretnénk lenni, nem árt ismerni a vízállást apálykor és dagálykor. Az sem mindegy, hogy egy hajóról vagy a szárazföldről szemléljük a partvonalat. Végül persze azt is el kell döntenünk, mennyire szeretnénk költőien fogalmazni.

River bank – a Skookumchuck folyó partja Washington államban (USA)
River bank – a Skookumchuck folyó partja Washington államban (USA)
(Forrás: Wikimedia Commons / Pfly / GNU-FDL 1.2)

A ’pénzintézet, bank’ jelentésű, számos nyelvben meglévő bank szó az olasz banco ’pénzváltó asztalka’ szó leszármazottja.

Akkor a legegyszerűbb a dolgunk, ha folyóvíznél vagyunk. Ekkor ugyanis bizonyos, hogy használhatjuk a skandináv eredetű bank ’folyó víz partja’ szót. Ha még azt is tudjuk, hogy folyó vagy patak partjáról beszélünk, akkor a river bank ’folyópart’ vagy stream bank ’patakpart’ szavakat is választhatjuk.

Emellett a folyóknál a side ’oldal’ szóval alkotott összetételek is szóba jöhetnek, mint a river side ’folyópart’ és stream side ’patakpart’. Sőt, létezik a bank és a side összetételéből keletkezett bankside ’(lejtős) part’ szó is, ám ez meglehetősen ritka – viszont bármilyen víz, akár tenger lejtős partjára használható. A side szót a ’tenger’ jelentésű sea szóval is összekapcsolhatjuk – a seaside ’tengerpart’ főként olyan tengerpartra használható, amit üdülőhelyként hasznosítanak.

Ha a tenger vagy óceán közelében vagyunk és a partvonalra mint a szárazföld szegélyére gondolunk, akkor a coast ’szárazföld partja’ szó lehet az egyik választottunk. A szó forrása a latin costa ’borda’, melyet már a latinban is használtak ’part’ értelemben. A coast szót használják magára a partra és a meglehetősen széles parti sávra is, magán a szárazföldön. Tehát ha a kontinens közepéből a partvidékre szeretnénk jutni, akkor célpontunk a coast. Az Egyesült Államokban például a ’keleti part’, azaz East Coast az ország Európához közelebb eső, atlanti partvidékét jelenti, az ott lévő hatalmas városokkal egyetemben.

Coast – part Dániában
Coast – part Dániában
(Forrás: Wikimedia Commons / Josef F. Stuefer / CC BY 2.0)

A magyarban is használt off-shore cég ’nem a cégbejegyzés országában tevékenykedő cég’ kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’parton túli, parttól távoli’. A fogalom vagy Angliában vagy az Egyesült Államokban keletkezett.

Amikor azonban egy nagyobb állóvíz vagy esetleg igen széles folyó partjára mint a víz szegélyére gondolunk, akkor a shore szót kell választanunk. Ez a szó feltehetőleg az ’elvág’ jelentésű proto-indoeurópai *(s)ker- tőre vezethető vissza – a partvonal elvágja, elválasztja egymástól a szárazföldet és a vizet. Míg a coast akár több tíz kilométeres vagy még szélesebb parti sávra is vonatkozhat, a shore keskenyebb: inkább a tengerről belátható, az első házakig vagy fákig terjedő partrészt jelenti. A shore összetett szavakban is megjelenik: ha tóról van szó, akkor a part lakeshore, a tengeré viszont seashore. Amikor egy tavan vagy tengeren ringó hajóról a partra lépünk, akkor is a shore szót használjuk: We quickly stepped on shore ’Gyorsan kiléptünk a partra’. Azt a kettősséget, hogy a partvonal a szárazföld és a tenger szegélye is egyben, jól mutatja, hogy ’partvonal’ jelentésben a coastline és a shoreline is használható.

She sells seashells at the seashore – kagylóárus a tengerparton
She sells seashells at the seashore – kagylóárus a tengerparton
(Forrás: Wikimedia Commons / Ravindraboopathi / CC BY-SA 3.0)

Talán a legismertebb ’part’ jelentésű szó a beach, amely az óangol bæce ~ bece ’patak’ leszármazottja, és az 1500-as években még ’kavics’ értelemben használták. Ma már ’part’ jelentésű, és elsősorban arra a homokos vagy kavicsos területre vonatkozik, amit a tengerparton dagálykor eláraszt a víz. Bár a beach az a hely, ahol elsősorban strandolni lehet, a szó hidegebb, fürdésre alkalmatlan, de homokos vagy kavicsos partokra is használható. Ugyanerre a területre vonatkozik az angol strand szó, amely a magyar stranddal egyetemben feltehetőleg a proto-indoeurópai *ster- ’kiterjeszt, terjeszkedik’ tőre vezethető vissza. Míg a magyarban a szó teljesen köznyelvi és mindenféle szabadtéri fürdőhelyre vonatkozik, az angolban ma inkább emelkedettebb stílusú, irodalmi szövegekben fordul elő és ’tengerpart’ jelentésű. Homokos tengerpartokra emellett még használható a ’homok’ jelentésű sand szó is, főképp többes, sands alakban.

Beach – tengerpart Virginia Beach városában (Virginia, USA)
Beach – tengerpart Virginia Beach városában (Virginia, USA)
(Forrás: Wikimedia Commons / Jason Pratt / CC BY 2.0)

Végül lássuk, mit tegyünk, ha melléknevet kell képeznünk a fenti szavakból. Hogy hangzik az angolul, hogy ’parti’? Az egyik lehetőség a coastal, ami használható mind a szárazföldön, mind a vízben, azaz parti sávban levő dolgokra. A másik, hasonló szó pedig a ritkább, latin eredetű littoral. A legtöbbször azonban nem jelzős szerkezeteket, hanem főnévi összetett szavakat használnak: beach café ’parti kávézó’, beach ball ’strandlabda’, beach house ’parti nyaraló’, shore bird ’parti madár’, shore leave ’kimenő (matrózoknak)’

Összefoglalva, a folyóvizek partja bank. A kontinens széles tengerparti sávja a coast, tehát the coast of Japan ’Japán partjai’. Az óceán, tenger vagy tó partja és a vízről látható, keskeny parti sáv a shore. Így beszélhetünk a ’Fekete-tenger partjai’-ról: the shores of the Black Sea. A shore-nál kisebb egység a beach, ami a homokos vagy kavicsos, dagály által elborított és sétálásra, strandolásra használt partrészleteket jelenti. Mit mondjunk tehát, ha egy parti sétára vágyunk? Tengernél vagy állóvíznél a let’s go to the shore biztosan jó lesz. Ha pedig folyónál vagyunk, a let’s go to the riverbank mellett jó még például a let’s go to the riverside vagy egyszerűen a let’s go to the river is.

Források

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára

Collins szótár

Online Etymology Dictionary

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
5 petic 2014. február 28. 11:03

Sőt, Dél-Angliában találkoztam még a 'waterfront' megnevezéssel is, a szótárban említik mellette a seafront-ot is. Ez inkább a városrész megnevezése.

Képtalálatok a Brighton seafront keresésre, pebbled beach-csel fűszerezve:

bit.ly/1crrnHi

4 Janika 2014. február 27. 21:03

Jók ezek az összehasonlítások. Úgy látom cifrázzák is.

Riverside shore, shore beach gyakori kapcsolatok, legalábbis a gugli szerint.

3 Krizsa 2014. február 27. 19:14

A cikk valóban jó, hasznos is, csak a szavak eredete...

A görögöt, latint időrendben 2000 évvel megelőző héberből és a nem tudjuk, mennyivel megelőző magyarból származtatunk:

"BEACH (bíts), az óangol BECE: patak az 1500-as években még ’kavics’".

A héber bocek = megduzzad, kövér föld – BUCKA, BÁCSKA,

boc = sár, iszap – B/V hangvált.: VÁC (mocsaras terület). S ha azelőtt ’kavics’ volt, akkor rokonszó lesz a héber béci = tojás alakú.

"BANK az olasz banco ’pénzváltó asztalka’ leszármazottja, de a skandináv eredetű bank ’folyó víz partja’".

Nyilván az utóbbi... De a bank-nak nincs magyar vagy héber rokonszava.

"COAST (kószt) akár több tíz kilométeres...’partvonal’ jelentésben coastLINE".

A héber kosze = befed, betakar – KÜSZÖB, lán = elfekszik – LANKA, LÉNIA

"PART a magyarba az olasz porto ’rév, kikötő, öböl, vízpart’, északi nyelvjárásokban megtalálható port változata – az olaszból került volna?"

Na ez már tényleg... A héber parát = felaprózta, felsorolta – PÁR (darab), poretsz = terjeszkedik – PART, p’irá = kinyitás – PORT, PORTA.

"Parti sávban levő dolgokra a latin eredetű LITTORAL (lit’rel?)

A héber lut = mellékelt, csatolt, mi-lét=betöltés (a mi- csak igei előrag) – LÉT, s nyilván: létesítmények is.

"Csak (magyar) nyelvjárásainkban élő MART ’vízpart’".

A héber murtáv = benedvesít – beMÁRT, MART.

"RIVER (kb. riwör) ’folyópart’".

Rawe = teleivódik, nedvdús, rabá = nagy, sok – RÁBA, ROBOG.

RiverSIDE (szájd/szájt). A héber szitrá = oldal.

"SHORE keskenyebb, a tengerről belátható, az első házakig..."

Surá = sor – SOR, SOROL

"’Homok’ jelentésű SAND, sands." A szónak nincs héber vagy magyar rokonszava.

STREAM bank ’patakpart’ (sztrím)

La’szét=hordani, vinni (a l’-, la- a héber -ni, főnévi ig.képző), szoter=eltér, lebont / ledönt (a patak a partját). Késői, nem magyar leszármazott a sztár.

"STRAND a magyar(?) strand-dal együtt a proto-indoeu *ster- ’kiterjeszt, terjeszkedik’...?

A strand rendezett fürdőhely. A héber soter = rendet tart fenn. Az STR vázú szavak között nem ismerek ősi értelműt, s az R hang csatlakozása miatt sem tartom valószínűnek, hogy proto-ind. eredetű volna.

2 El Vaquero 2014. február 27. 15:30

Korrekt cikk, jól felépítve. Valóban, az angolban ez bizony szivatós, akárcsak a vonzatok. Magyarul mindegyik röviden csak part, aztán itt meg ezerféle, logika kevés van benne. Érdemes az ilyet példamondatokkal megtanulni, ha más nem, egy másfél soros vicc keretében. A shore-t és riverside-ot rockzenéből (talán Aerosmith) tanultam meg annak idején, a coast-ot valami földrajzi vagy katonai szövegből, a riverbanket pedig egy számítógépes lövöldözős játékból (Far Cry, 16. pálya, River). Ennek ellenére a side-ot nem használom egyáltalán, a shore/coast-ot pedig következetlenül, de főleg inkább a shore jön a nyelvemre.

Olvastam a sands-t is, sőt, ilyen van a németben is (der Sande, ejtésben kb. der vagy deá Zánde rövid á-kal), valami utazási katalógusos szövegben volt, de nem használom, persze szükség sincs rá soha.

1 Sultanus Constantinus 2014. február 27. 08:25

Mind nagyon hasznosak ezek a cikkek, de én szívesen olvasnék ilyesmit nem csak az angolról, hanem más nyelvekről is.

Pl. tök ugyanez a helyzet a spanyolban, a 'part' lehet ribera [lat. riparia, ugyaninnen a "riviéra"] (folyónál), costa, litoral [lat. litorale] (az utóbbi kettő kb. 'tenger melletti szárazföldi rész/sáv'), orilla [lat. ora] (ezt lehet mondani mindenre, nem csak vízre), playa [lat. plagia] (tengerparti strand). Egyelőre ennyi jut eszembe, de biztos van több is.

Információ
X