nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Szaros és Vadszamár
A mongol személynevekről

Elsőre akár szokatlannak is tűnhet, ha az embereknek jól érthető, beszélő neveik vannak, mint a mongoloknál – kicsit egy indiánfilmben is érezhetjük magunkat. A mongol nevek mégsem Ülő Bika vagy Nagy Kígyó nevére hasonlítanak, megvan a maguk sajátos, jól felismerhető jellege.

Rákos Attila | 2012. február 9.
|  

A mongol nevek sok tekintetben eltérnek az Európában megszokottaktól, mind rendszerükben, mind tartalmukban. Jelen cikk a mai Mongóliában élő mongolok (leginkább a halhák) által használt neveket tekinti át, s nem tér ki más mongollakta területek személyneveire vagy a történelmi nevekre.

Egy név mind felett

A mongol szavak kiejtéséről és latinbetűs átírásáról

A cikkben alkalmazott átírás igyekszik az eredeti kiejtést követni és a magyar hangkészletet, valamint helyesírást felhasználva ábrázolni azt (már amennyire a mongol nyelv magyartól eltérő hangjai ezt lehetővé teszik), ugyanakkor a könnyebb megfeleltethetőség miatt helyenként a mongol helyesírást is figyelembe veszi.

A mongol cirill helyesírás a magánhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelzi, a latin átírásban ezeknek a magyar hosszú magánhangzók felelnek meg. Első szótagban a nálunk szokásos különbség van a rövid és hosszú magánhangzók között, míg nem első szótagban a rövidnek írt magánhangzók nagyon röviden vagy sehogy sem ejtendők, s a hosszúnak jelzettek kb. az első szótagi rövid magánhangzókkal egyforma hosszúságúak. A cikkben szereplő összetett nevek elemei ebből a szempontból sokszor külön szóként viselkednek.

A cirill о (átírásban o) betűvel jelölt hang a magyar o és a hang között van, a cirill у (átírásban u) leginkább magyar o-nak hangzik, az ү (átírásban ü) a magyar u-hoz hasonló, az ө (átírásban ö) a magyar ö-nél hátrébb képzett hang, a cirill а (átírásban a) rövid magyar á (a hosszú a magyar á-hoz hasonló), a cirill э (átírásban e) kiejtése nagyon közel van az i-hez (helyenként egybeesik vele), de hosszú változata (ээ ~ é) a magyar é-hez hasonlóan ejtendő.

A cirill й ugyan többnyire j-vel van átírva, de sosem jelent valódi j mássalhangzót (ellentétben a я, е, ё és ю betűkkel), hanem csak egy félhangzós i-t vagy e-t, kettőshangzók második elemeként (az ий-ben pedig egyszerűen hosszú í-t, de ez az átírásban is így szerepel). A cirill в (átírásban v) a magyartól eltérően nem foghangú, hanem két ajakkal ejtett hang (kb. mint az angol why-ban), a cirill х (átírásban h) az oroszhoz vagy némethez hasonlóan ejtett „keményebb” hang (zöngétlen veláris réshang). Még más eltérések is vannak a magyar hangrendszertől, de azok kevésbé befolyásolják a cikkben szereplő példák követhetőségét.

A több elemből álló mongol nevek latinbetűs átírásában az összetétel elemei közti határ ponttal (.) van jelölve, hacsak nem kötőjel szerepel a mongol változatban.

A mongoloknak valójában egy igazi nevük (ner нэр) van, ezt használják a mindennapokban. Hivatalosan emellett még egy apai nevet viselnek (nagyon ritkán anyait), ez az apjuk nevének birtokos esetraggal kiegészített formája, ami megelőzi a személynevet. Az apai nevet többnyire csak a kezdőbetűre rövidítve szokták leírni, pl. Csulún.bátrín Otgon.bajir (Чулуунбаатарын Отгонбаяр) röviden csak Cs. Otgon.bajir (Ч. Отгонбаяр) lesz. Az apai nevet régebben az ovog (овог), manapság inkább ecgín ner (эцгийн нэр) ’apai név’ kifejezéssel jelölik.

A nevek általában mindenki számára érthető jelentéssel bírnak, azaz voltaképp mongol közszavakból állnak. Ettől nagy számban csak a buddhista vallás hatása következtében megjelent tibeti eredetű nevek térnek el. A tibeti nevek leginkább a buddhizmushoz kapcsolódó jelentésűek, s sokszor ugyanazon jelentésű név létezik mongol és tibeti változatban is. Előfordulnak szanszkrit eredetű nevek is, melyek szintén a buddhizmushoz kapcsolódnak, s többnyire tibeti vagy más nyelvi közvetítéssel kerültek a mongolba. A tibeti, szanszkrit és mongol elemek keveredhetnek is egymással. A Mongóliában élő nem mongol nemzetiségűek a saját neveiket használják, így pl. a lakosság néhány százalékát kitevő kazakoknál török, arab és perzsa eredetű nevek is használatosak. A szocialista időkben orosz személynevek vagy orosz szavakból létrehozott nevek is felbukkantak.

A nevek lehetnek egy- és többtagúak, azaz egyetlen szóból állók és több szóból összeállított szerkezetek (a többtagúak döntően két részből állnak). A többtagúakat rendszerint egybeírják, ritkán kötőjellel, de nem feltétlenül következetesen, s ugyanazt a nevet egyik viselője kötőjellel használja, a másik pedig anélkül. Bizonyos szavak előfordulhatnak önmagukban és összetétel részeként is, sokszor az összetétel első vagy második tagjaként egyaránt, pl. Bat (Бат) ’szilárd’, Bold (Болд) ’acél’ és Bat.bold (Батболд) ’szilárd acél’, de még Bold.bat (Болдбат) ’acél szilárd’ is lehet. Más szavak csak összetételben használatosak. Amikor az alábbiakban egy-egy többtagú név jelentése van megadva, a jobb követhetőség érdekében a magyar szavak akkor is különírva szerepelnek, amikor amúgy a magyar helyesírás alapján összetett szóként egybeírnánk azokat.

A mongolok többnyire megkülönböztetik a férfi és női neveket, a nevek jelentése alapján elég jól meghatározható viselőjük neme. A férfinevekben előszeretettel használják a bat (бат) ’szilárd’, bátar (баатар) ’vitéz, hős’ elemeket, míg női nevekben inkább az altan (алтан) ’arany’, naran (наран) ’nap’, szaran (саран) ’hold’, tujá (туяа) ’sugár’, ceceg (цэцэг) ’virág’, bolor (болор) ’kristály’ és hasonló szavak fordulnak elő, de női nevekre jellemző pl. a tibeti eredetű (маа) ’anya, nő’ elem is.

A vadszamár (hulán, хулан) a mongolok szerint kecses és szép állat, így tökéletes a női névadáshoz
A vadszamár (hulán, хулан) a mongolok szerint kecses és szép állat, így tökéletes a női névadáshoz
(Forrás: Wikimedia Commons / Petra Kaczensky / CC BY-SA 2.5, 2.0, 1.0)

Vannak ugyanakkor olyan nevek is, melyeket mind férfi, mind nő viselhet, pl. Otgon.bajir (Отгонбаяр) ’legfiatalabb öröm/ünnep’, Mönh.erden (Мөнхэрдэнэ) ’örök drágakő’, Enh.dzsargal (Энхжаргал) ’békés boldogság’. Létezik olyan házaspár is, melynek mindkét tagja ugyanazt a Nacag.dordzs (Нацагдорж) ’sokféle gyémánt/villámjogar’ nevet viseli.

A nevek alapvetően névszókból állnak össze, nagyon ritka az igei elemek használata, azokból is leginkább a jelen-jövő idejű névszói igenév (nomen futuri) fordul elő, pl. Badrah (Бадрах) ’felvirágozni/felvirágzás’. Összességében a névadáskor előnyben részesítik az elvontabb fogalmakat, jó tulajdonságokat, az (értékes) anyagneveket, drágaköveket, egyes természeti jelenségeket, ugyanakkor nemigen használják ilyen célra az állat- és növényneveket (kivéve a ceceg ’virág’ szót, ami gyakori), hétköznapi tárgyak megnevezéseit, illetve régi történelmi személyiségek neveit se. Persze akad kivétel is, pl. előfordul Jamá (Ямаа) ’kecske’. Galtogó (Галтогоо) ’(főző)edény’ vagy Bjaszlag (Бяслаг) ’sajt’, de van egy Teműdzsin (Тэмүүжин) nevű parlamenti képviselő is, aki Dzsingisz kán eredeti nevét viseli (a jelentése egyébként ’kovács’).

Gyakori, hogy a testvérek nevei hasonlítanak egymásra, azonos rendszerre épülnek, hasonló jelentéskörből kerülnek ki vagy egy közös elemmel rendelkeznek. Pl. nővérek lehetnek Naran.tujá (Нарантуяа) ’Nap sugár’, Szaran.tujá (Сарантуяа) ’Hold sugár’ és Bolor.tujá (Болортуяа) ’kristály sugár’, vagy fivérek Gan.bold (Ганболд) ’acél acél’, Gan.dzorig (Ганзориг) ’acél bátorság’ és Gan.szüh (Гансүх) ’acél szekerce’. Az alábbi videóban szereplő hármasikrek nem csupán külsejükben, hanem nevükben is hasonlók – nevük azonos
képzővel képzett, egymásra rímelő szavakból áll: Enhdzsin (Энхжин) ‘békés/nyugodt’, Anhdzsin (Анхжин) ‘első’, Mönhdzsin (Мөнхжин) ‘örök(kévaló)’.

Példák a mongol nevekre

Nézzünk pár példát tehát mongol nevekre. A lista természetesen messze nem teljes (nem is akar az lenni), hisz a nevek rendkívül változatosak, de azért egy általános képet kaphatunk belőle. A listában jelölve van melyik a férfi és melyik a női név, illetve melyik lehet mindkettő. Ezek a jelölések tapasztalati adatokon alapulnak, előfordulhat, hogy egy-egy férfinak vagy nőinek jelölt név a másik nemnél is megtalálható, csak a szerző még nem találkozott vele.

Név

Nem

Jelentés

Megjegyzés

Altaj (Алтай)

férfi

Altaj (vidék/hegység)


Altan.ceceg (Алтанцэцэг)

női

arany virág


Altan.gerel (Алтангэрэл)

férfi/női

arany fény


Altan.hujig (Алтанхуяг)

férfi

arany páncél


Amar.dzsargal (Амаржаргал)

férfi/női

nyugodt boldogság


Arvin (Арвин)

női

bőséges/termékeny


Badam.dordzs (Бадамдорж)

férfi

lótusz gyémánt/villámjogar

tib. pad-ma < szkr. padma ’lótusz’, tib. rdo-rje ’gyémánt/villámjogar

Bajir (Баяр)

férfi

ünnep/öröm


Bajir.cogt (Баярцогт)

férfi

ünnep/öröm parazsas

Bajir.szajhan (Баярсайхан)

férfi

ünnep/öröm szép


Barsz.bold (Барсболд)

férfi

tigris acél


Bat (Бат)

férfi

szilárd


Bat.bajir (Батбаяр)

férfi

szilárd ünnep/öröm


Bat.bátar (Батбаатар)

férfi

szilárd vitéz/hős


Bat.bold (Батболд)

férfi

szilárd acél


Bat-Erden (Бат-Эрдэнэ)

férfi

szilárd drágakő


Bat.hű (Батхүү)

férfi

szilárd fiú


Bat.irédüj (Батирээдүй)

férfi

szilárd jövő


Bat.szúr’ (Батсуурь)

férfi

szilárd alap


Bat.tulag (Баттулга)

férfi

szilárd támasz


Bat-Űl (Бат-Үүл)

férfi

szilárd felhő


Bold (Болд)

férfi

acél


Bolor.má (Болормаа)

női

kristály anya/nő

tib. ma ’anya, nő’

Bolor.tujá (Болортуяа)

női

kristály sugár


Cengel (Цэнгэл)

férfi

vidámság, vigalom


Colmon (Цолмон)

női

Esthajnalcsillag


Csoj.bal.szan (Чойбалсан)

férfi

tan dicsfény kiváló

tib. chos ’tan, vallás’, tib. dpal ’dicsfény’, tib. bzang ’kiváló’

Csojdzsil.szüren (Чойжилсүрэн)

férfi

tankirály védőisten

tib. chos rgyal ’tankirály’, tib. srung ’védőisten’

Csulún.bat (Чулуунбат)

férfi

kő szilárd(ságú)


Csulún.bátar (Чулуунбаатар)

férfi

kő vitéz/hős


Dagva.dordzs (Дагвадорж)

férfi

valódi/hibátlan gyémánt/villámjogar

tib. dag-pa ’valódi, hibátlan’, tib. rdo-rje ’gyémánt/villámjogar’

Damdin.szüren (Дамдинсүрэн)

férfi

Hayagrīva védőisten

tib. rta-mgrin ’Hayagrīva isten’, tib. srung ’védőisten’

Das.dordzs (Дашдорж)

férfi

szerencsés gyémánt/villámjogar

tib. bkra-shis ’szerencsés’, tib. rdo-rje ’gyémánt/villámjogar’

Davá.szüren (Даваасүрэн)

férfi

Hold/hétfő védőisten

tib. zla-ba ’Hold’, tib. srung ’védőisten’

Delger.má (Дэлгэрмаа)

női

bőséges/tágas anya/nő

tib. ma ’anya, nő’

Demberel (Дэмбэрэл)

férfi

jó jel/ómen

tib. rten-’brel ’kölcsönös kapcsolat’

Döl (Дөл)

férfi

láng


Dzandan.satar (Занданшатар)

férfi

szantál sakk

szkr. candana ’szantál’

Dzorigt (Зоригт)

férfi

bátor/merész


Dzsamba.dzsancan (Жамбажанцан)

férfi

mályva ok/elv

tib. lcam-pa ’mályva’, tib. rgyu-mtshan ’ok, elv’

Enh.bat (Энхбат)

férfi

békés szilárd


Enh.bold (Энхболд)

férfi

békés acél


Enh.dzsargal (Энхжаргал)

férfi/női

békés boldogság


Enh.tüvsin (Энхтүвшин)

férfi

békés nyugalom


Erden (Эрдэнэ)

férfi/női

drágakő


Gan.bold (Ганболд)

férfi

acél acél


Gan.dzorig (Ганзориг)

férfi

acél bátorság


Gan.hujig (Ганхуяг)

férfi

acél páncél


Gan.szüh (Гансүх)

férfi

acél szekerce


Gan.tömör (Гантөмөр)

férfi

acél vas/fém


Gün.dalaj (Гүндалай)

férfi

mély óceán


Had (Хад)

férfi

szikla


Horol.má (Хоролмаа)

női

(tan)kerék anya/nő

tib. ’khor-lo ’tankerék’, tib. ma ’anya, nő’

Hulan (Хулан)

női

vadszamár

a vadszamarat a mongolok szépnek és kecsesnek tartják!

Hürel.bátar (Хүрэлбаатар)

férfi

bronz vitéz/hős


Lagva (Лхагва)

férfi

Merkúr/szerda

tib. lhag-pa ’Merkúr bolygó’

Lagva.szüren (Лхагвасүрэн)

férfi/női

Merkúr/szerda védőisten

tib. lhag-pa ’Merkúr bolygó’, tib. srung ’védőisten’

Luvszan.baldan (Лувсанбалдан)

férfi

szép értelmű dicsőséges

tib. blo-bzang ’szép értelmű’, tib. dpal-ldan ’dicsőséges’

Majdar (Майдар)

férfi

Maitreya

szkr. Maitreya ’az eljövendő kor buddhája’

Misél (Мишээл)

női

mosoly


Mönh.erden (Мөнхэрдэнэ)

férfi/női

örök drágakő


Mönh-Orgil (Мөнх-Оргил)

férfi

örök (hegy)csúcs


Mönh.tujá (Мөнхтуяа)

női

örök sugár


Nacag.dordzs (Нацагдорж)

férfi/női

sokféle gyémánt/villámjogar

tib. sna-tshogs ’sokféle’, tib. rdo-rje ’gyémánt/villámjogar’

Nar (Нар)

férfi

Nap


Naran.ceceg (Наранцэцэг)

női

Nap virág


Naran.tujá (Нарантуяа)

női

Nap sugár


Naran.xű (Наранхүү)

férfi

nap fiú


Nar.mandah (Нармандах)

női

nap felkelte


Njam.dordzs (Нямдорж)

férfi

Nap gyémánt/villámjogar

tib. nyi-ma ’Nap’, tib. rdo-rje ’gyémánt/villámjogar’

Nomin-Erden (Номин-Эрдэнэ)

női

lazúr drágakő

tib. mu-min/mu-men ’lazúr’, szkr. ratna ’drágakő’

Ocs (Оч)

férfi

szikra


Ocsir.bat (Очирбат)

férfi

gyémánt/villámjogar szilárd

szkr. vajra ’gyémánt/villámjogar’

Od (Од)

férfi

csillag


Od.bajir (Одбаяр)

férfi

csillag ünnep/öröm


Odon.dzajá (Одонзаяа)

női

csillag sors


Od.xű (Одхүү)

férfi

csillag fiú


Ojún (Оюун)

férfi/női

türkiz/értelem

tib. gyu ’türkiz’

Ojún.csimeg (Оюунчимэг)

női

türkiz ékszer

tib. gyu ’türkiz’

Ojún.gerel (Оюунгэрэл)

női

türkiz fény

tib. gyu ’türkiz’

Ojún.tujá (Оюунтуяа)

női

türkiz sugár

tib. gyu ’türkiz’

Otgon.bajir (Отгонбаяр)

férfi/női

legfiatalabb öröm/ünnep


Önör.bajin (Өнөрбаян)

férfi

sokgyermekes gazdag


Pürev.szüren (Пүрэвсүрэн)

férfi/női

Jupiter/csütörtök védőisten

tib. phur-bu ’Jupiter’, tib. srung ’védőisten’

Rincsen (Ринчэн)

férfi

érték/drágakő

tib. rin-chen ’érték, drágakő’

Sin.bajir (Шинэбаяр)

férfi

új öröm/ünnep


Szajhan.bileg (Cайханбилэг)

férfi

szép bölcsesség


Szaran.tujá (Сарантуяа)

női

Hold sugár


Szolong (Солонго)

női

szivárvány


Szumjá.bátar (Сумъяабаатар)

férfi

Hold/hétfő vitéz/hős

szkr. saumya ’a Holdhoz tartozó’

Szüh (Cүх)

férfi

szekerce


Tömör (Төмөр)

férfi

vas/fém


Tömör.bátar (Төмөрбаатар)

férfi

vas/fém vitéz/hős


Ulán (Улаан)

férfi

vörös/piros


Ulán.dzsav (Улаанжав)

férfi

vörös virág

tib. lca-ba ’egyfajta vörös virág’

A tibeti és szanszkrit eredetű nevek jó része csak megfelelő háttérismeretekkel érthető a mongolok számára is (ahogy pl. az Európában szokásos latin, görög vagy héber eredetű nevek jelentését sem ismerik utánanézés nélkül még akár a viselőik sem), s inkább csak a névadásban szerepet játszó buddhista lámák voltak és vannak tisztában ezekkel. Van ugyanakkor jó pár tibeti és szanszkrit jövevényszó, ami már a mongol nyelv szerves részévé vált, idegen eredete nem észrevehető a nevekben sem, pl. badam (бадам) ’lótusz’ (szkr. padma ’lótusz’), erden (эрдэнэ) ’drágakő (szkr. ratna ’drágakő’), dzandan (зандан) ’szantál’ (szkr. candana ’szantál’), stb.

A szocialista időkben néha meglepőnek tűnő, szokatlan nevek is előfodultak, leginkább az orosz nyelvből kölcsönözve. Igazából ezek a nevek sosem voltak különösebben elterjedtek, inkább afféle érdekességek csak.

Bid.jalav (Бидялав)

mi győztünk

a 2. világháború végén adták (amúgy mongol nyelvű)

Iván.dzsav (Иваанжав)

Iván virág

orosz, tib. lca-ba ’egyfajta vörös virág’

Melsz (Мэлс)

Marx-Engels-Lenin-Sztálin

ilyen nevet a Szovjetunióban is használtak, onnan ered

Molotov (Молотов)

Molotov

orosz, a szovjet külügyminiszter után

Oktjabr (Октябр)

október

orosz

Otrjad (Отряд)

(katonai) osztag

orosz

Pulemjot (Пулемёт)

géppuska

orosz

Szasa (Саша)

Szása

orosz

Traktor (Трактор)

traktor

orosz

’Szekercevitéz’ (D. Szühbátar, Д. Сүхбаатар), a mongolok nemzeti hőse
’Szekercevitéz’ (D. Szühbátar, Д. Сүхбаатар), a mongolok nemzeti hőse
(Forrás: Wikimedia Commons)

Következzen még külön kiemelve néhány ismertebb mongol neve, akikről az is hallhatott, aki amúgy nem kifejezetten tájékozott mongol témákban:

D. Szüh.bátar (Д. Сүхбаатар)

szekerce vitéz

a 20. század eleji mongol függetlenségi törekvések egyik vezetője, magyar nyelvű szövegekben sokszor Szühebátorként szerepel

H. Csoj.bal.szan (Х. Чойбалсан)

tan dicsfény kiváló

Mongólia miniszterelnöke 1939 és 1952 között

P. Ocsir.bat (П. Очирбат)

gyémánt/villámjogar szilárd

Mongólia elnöke 1990 és 1997 között

N. Bag.band (Н. Багабанди)

kis szerzetesnövendék

Mongólia elnöke 1997 és 2005 között

N. Enh.bajir (Н. Энхбаяр)

békés ünnep/öröm

Mongólia elnöke 2005 és 2009 között

C. Elbeg.dordzs (Ц. Элбэгдорж)

bőséges gyémánt/villámjogar

Mongólia jelenlegi elnöke (2009–)

Sz. Bat.bold (С. Батболд)

szilárd acél

Mongólia jelenlegi miniszterelnöke (2009–)

D. Dagva.dordzs (Д. Дагвадорж)

valódi/hibátlan gyémánt/villámjogar

Asashōryū Akinori, mongol származású szumóbirkózó

N. Tüvsin.bajir (Н. Түвшинбаяр)

nyugodt öröm/ünnep

olimpiai bajnok cselgáncsozó

E. Badar-Úgan (Э. Бадар-Ууган)

szerzetesi alamizsnás csésze - legidősebb (gyerek)

olimpiai bajnok bokszoló

Asashōryū Akinori szumóbirkózó felvett japán neve ellenére mongol: D. Dagvadordzs (Д. Дагвадорж)
Asashōryū Akinori szumóbirkózó felvett japán neve ellenére mongol: D. Dagvadordzs (Д. Дагвадорж)
(Forrás: Wikimedia Commons / petra.langeder1 / CC BY 2.0)

Néhány érdekességet sorol fel a mongol statisztikai hivatal honlapjának egy oldala, ahol a legrövidebb és leghosszabb neveket gyűjtötték össze. A ner.query.mn oldalon pedig mongol nevek hosszú listájában böngészhetnek a leendő szülők vagy egyszerű érdeklődők kezdőbetű, nem és nyelvi eredet alapján is.

Óvónevek

A fentiekből az látszik, hogy a legtöbb mongol névnek szép jelentése van, mely viselője sorsát is jó irányba hivatott terelni. Ugyanakkor találkozhatunk olyan elnevezésekkel is, melyekkel a rossz szellemektől, ártó démonoktól kívánják megóvni a gyermeket. A démonokat vonzza a szép gyerek, hogy ártsanak neki vagy elragadják, ezért amikor pl. egy kisbabát becézgetnek (nem is feltétlenül a szülei, hanem rokonok, barátok, járókelők az utcán) akkor a nálunk szokásos kedveskedő szavak helyett inkább a múhaj (муухай) ’csúnya’ jelzővel illetik a biztonság kedvéért. Ugyanez a hozzáállás tükrözödhet a névadásban is, s időnként olyan nevet igyekeznek adni, ami nem hívja fel a gyerekre az ártó démonok figyelmét. Így lehet valaki En.bis (Энэбиш) ’nem ez’, Terbis (Тэр.биш) ’nem az’, Hencsbis (Хэнчбиш) ’senki’, Nergüj (Нэргүй) ’névtelen’, Nehí (Нэхий) ’juhbőr’, de bizony előfordul a Bászt (Бааст) ’szaros’ név is. Ugyanezt a célt szolgálja a női nevek fiúkra ruházása (a lányok kevésbé kapósak a rossz démonok számára), pl. a Szeleng (Сэлэнгэ) ’Szelenga (folyó)’ nevet többnyire nők viselik, de előfordul férfinévként is.

Ilyen óvóneveket máshol is használnak a világban, s a magyar névadási rendszerben is megtalálható volt egykor (lásd pl. olyan középkori személynevek, mint Hitvánd, Nemvaló, Haláld, stb.).

Nemzetségnév használata

Nem említettük még a mongol neveknek egy viszonylag új vonását. A személynév és az apai név mellett 2006-ban bevezették a nemzetségnév használatát (most erre használják az ovog szót), ami az apai névvel ellentétben öröklődik az utódokra is, s ez hasonlítana legjobban a máshol megszokott vezetéknévre. Régen valóban használták a mongolok a nemzetségük nevét, ha arra a megkülönböztetés miatt szükség volt, de az utóbbi évtizedekben sok helyen feledésbe merült, hogy ki milyen nemzetségből származik. Különösen igaz ez a városokba költözőkre, akik gyakran elszakadtak gyökereiktől. Így a nemzetségnév hivatalos bevezetésekor mindenki szabadon választhatott magának ilyen nevet, nem kötötte semmi a döntésében, nem is feltétlenül csak létező (vagy valaha létezett) nemzetségneveket választhattak, hanem akár földrajzi, személynévi vagy más eredetűeket is. Pl. az első (és egyetlen) mongol űrhajós, Dzs. Gür.ragcsá (Ж. Гүррагчаа) a Szanszar (Сансар) ’űr, világegyetem’ nemzetségnévvel látta el magát. Természetesen különösen népszerű lett a Bordzsigid (Боржигид) név, ami Dzsingisz kán nemzetségének a neve volt.

A teljes, nemzetség- és apai nevet is tartalmazó név megadásakor a nemzetségnév kerül legelőre (mindenféle kiegészítés nélkül, vagy az ovgín (овгийн) ’nemzetségnek a …’ esetleg ovogt (овогт) ’nemzetségű’ szóval együtt), majd az apai név (birtokos esetraggal) és a személynév következik, pl. Heréd (ovgín/ovogt) Lagvagín Bat.bátar, azaz Хэрээд (овгийн/овогт) Лхагвагийн Батбаатар, ahol Heréd a nemzetségnév, Lagva az apa neve, Bat.bátar pedig a személynév. Mindazonáltal a nemzetségnévnek bevezetése óta nincs különösebb jelentősége, nemigen használják, s a személyi igazolványban szerepel ugyan, de pl. az útlevelekbe már nem kerül be. Néhányan, akik ezt fontosnak tartották, már a hivatalos bevezetés előtt is feltüntették nemzetségnevüket nem hivatalos irataikon, névjegykártyájukon.

Névhasználat a mindennapokban

A mindennapokban a mongolok csak a személynevüket használják. A hivatalosabb (magázódó) megszólításkor a név után teszik a guaj (гуай) szót, mely egyaránt használható férfiak és nők esetén, pl. Altan.ceceg guai (Алтанцэцэг гуай). Fiatalabbak a náluk idősebb ismerősők megszólításakor vagy róluk beszélve a név után tehetik az ah (ах) ’báty(ám)’ vagy egcs (эгч) ’nővér(em)’ szót. Tanároknál, tudósoknál szerepelhet a bags (багш) ’tanár, mester’ is a guaj helyett, tisztségek, címek viselőinél ezek megnevezése is használható, s kifejezetten megszólításkor mindezek kiegészülnek a megszólító eset (vocativus) á/é/ó/ő végződésével, pl. ahá (ахаа), egcsé (эгчээ), bagsá (багшаа). Ez utóbbiak önmagukban, név nélkül is használhatók, de a guaj nem.

Mongol tanár
Mongol tanár
(Forrás: Wikimedia Commons / OLPC / CC BY 2.5)

Szintén a hivatalos, s leginkább az írásbeli használathoz köthető a férfiak neve elé tett nojinton (ноёнтон) ’úr’ és a nőknél alkalmazott hatagtaj (хатагтай) ’hölgy’ szó. Ezek már tényleg nagyon hivataloskodók, de azért szerepelnek olyan mindennaposabb kifejezésben is, mint az Erhem hündet nojinton hatagtaj nará! (Эрхэм хүндэт ноёнтон хатагтай нараа!) ’Tisztelt hölgyeim és uraim!’.

A kötetlenebb, bizalmas társalgásban, barátok, ismerősök, rokonok megszólítására is a személynevet használják – ha valakinek egyelemű neve van, akkor azt, ha kételemű, akkor leginkább csak egyik elemét, többnyire kiegészítve az előbb említett vocativus hosszú magánhangzójával (nem feltétlenül csak megszólításkor). Pl. Bat.bold (Батболд) lehet Bat(á) is, de Bold(ó) is, míg Szaran.tujá (Сарантуяа) inkább csak Szará, Naran.tujá (Нарантуяа) rendszerint Nará, Altan.ceceg (Алтанцэцэг) többnyire Cecgé.

Fiatalok közt használatosak még becenevek is, melyeket a személynév előbbi rövidebb alakjából képeznek. Pl. Otgon.bajir lehet egyszer Otgó, de becézve Ógí is, Bolor.má lehet Bolró, de Bógí is, Delger.dzajá lehet Delgré, de Dégí is, Bolor.tungalag lehet Bolró, de Tungá is, Erden.ceceg lehet Erdné vagy Cecgé, de Erká is, Enh.amgalan lehet Enhé, de Amgá is. Az ilyen jellegű becenevek nem kötődnek nemhez, férfi és női nevekből egyaránt képezhetők.

Amennyiben olyan valakit kell megszólítani, akinek a nevét nem ismerik (pl. boltban az eladót vagy útbaigazítás kérésekor egy járókelőt), a nemétől és korától függő megszólítást alkalmaznak. Az idősebb férfit – a fent már említett módon – az ahá (ахаа) ’báty(ám)’, az idősebb nőt az egcsé (эгчээ) ’nővér(em)’, míg a fiatalabbakat a xű minyүү минь) ’fiam’ vagy dű minyүү минь) ’öcsém/húgom’ megszólítás illeti.

Névtabu

Érdekes jelenség még a névtabu, ami ma már nem jelent mindennapi gyakorlatot, de valaha fontos szerepe volt. Főként az idősebb és férfi családtagok, rokonok, tanárok neveit nem volt mindig ildomos kiejteni, ilyenkor a rokonsági viszony megnevezésével, körülírással (kinek a kije) vagy a név megváltoztatott alakjával helyettesítették azt. Ilyen lehetett a név első hangjának vagy szótagjának felhasználása, pl. ha a tanár neve Rincsen (Ринчэн), akkor Ri bags (Ри багш) lesz belőle, ha Majdar (Майдар), akkor Ma bags (Ма багш), stb.

A nők számára helyenként nem csupán egy-egy férfirokon neve volt tilos, hanem a névhez hasonló szavak is – ilyenkor ezen szavak helyett rokonértelmű másikat használtak. Ez a jelenség kapcsolódik valamelyest
az egyes mongol népcsoportoknál (darhadok, ojrátok) hajdan létezett
női nyelvhez, azaz egy olyan nyelvi normához, melyet a nőknek
követniük kellett, csak rájuk volt jellemző (ennek ma már csak
népköltészeti művekben van nyoma).

Mongol nevek külföldön

Noha a hazai használatkor a sorrendből, illetve a birtokos végződésből egyértelműen eldönthető, hogy valakinek mi az apai és mi a saját személyneve, meglehetősen kaotikussá válik a helyzet, ha nem hazai pályán használják.

A világ nagy részén latin betűs átírást fog egy mongol alkalmazni, amit eleve sokféle módon valósíthat meg, hisz nincs általánosan elfogadott és használt rendszerük a cirill betűk latin átírására. Így pl. a Tömör.dzsav (Төмөржав) névből mongolok által leírva lehet Tömörjav, Tumurjav, de Tumurzhav is.

A név szerkezetét tekintve idegen nyelvi környezetben a következő változatokkal lehet találkozni:

  • az eredeti forma és sorrend megtartása, azaz az apai név szerepel elöl birtokos esetben, s ezt követi a személynév: Chuluunbaatariin Otgonbayar

  • az eredeti rövid forma megtartása: Ch. Otgonbayar

  • az eredeti sorrend megtartása, a birtokos eset elhagyásával: Chuluunbaatar Otgonbayar

  • a sorrend megcserélése (a nyugati szokásoknak megfelelően), elöl a személynév, utána az apai név, de birtokos esetrag nélkül: Otgonbayar Chuluunbaatar

A problémát természetesen az utóbbi két alak okozza, melyek első ránézésre nem igazán megkülönböztethetők. Eligazítást az jelenthet, ha ismert, hogy az illető nő, s valamelyik névelemről el tudjuk dönteni, hogy az női név-e, bár – mint láttuk – ez sem mindig egyértelmű. Ha pedig valaki a nevéhez hozzáteszi még a nemzetségnevet is, akkor végképp nehéz lehet kideríteni melyik néven is illene szólitani.

Olvasnivaló

Сүхбаатар, O.: Монгол хэлний харь үгийн толь. [A mongol nyelv idegen szavainak szótára]

Сэржээ, Ж.: Монгол хүний нэр. [Mongol személynevek]

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
87 Krizsa 2013. január 4. 07:19

A harmadik bekezdésnél helyesen: ARNÓT, Kálmán, Kelemen albán nevek. Arnót jelentése valszeg magas, vagy nyúlánk.

86 Krizsa 2013. január 3. 04:53

A magyar (persze bármilyen nyelvű) személy-, helység, víz-, növény-, állatneveknek is, kivétel nélkül van értelmük.

Aba természetesen apa, Abda falu "elveszett" (valszeg romfalura épült), Acsa (szitakötő, lapulevél, falu) szeplős, Ócsa betakart (ősláp), Adél zsákmány, Ödön élvezet (éden), Apc falu cserzés (ipar), az Ipoly zavaros, Ágnes elhagyott, Ágota a huga (és achát kő), Ákos makacs,

Albert albán, Kálmán, Kelemen kevert, elvegyült – ez mindhárom albán név (M.o.-ra is betelepültek), Oleg-Olga dadogó, Emő természetesen anya (emlet, szoptat), Ónód rácsatolt, Ung gyönyörű, Antal vízhordó (önt), Lajos dagasztó, Takács öltögető, Buda elkülönülő, Pest szétterjedő, Aszód megalapított, Rába bővízű, a Balaton feltűnő, stb.

Próbáld mindezt nem a "délfelé" irányuló, hanem finnugor kapcsolatokból... de igen, egy részét biztosan lehet onnan is. Persze a "kötelezőnek" kikiáltott mássalhangzó változtatások nélkül. Mert a magánhangzók szinte semmit nem számítanak. Amikor én gyermekkoromban Pestről Ostffyasszonyfára utaztam a nagyiékhoz (6 órás vonatozással), minden negyedik megállóban máshogyan beszélő utasok szálltak fel. Egy idő után már a környező utasok eltérő kiejtésű magánhangzóiból is tudtam, hogy kb. hol járunk.

A cikk elején: "Elsőre talán szokatlannak tűnik" - dehogy szokatlan. Természetes. Ilyen a közös, fajspecifikus emberi nyelv, aminek a mássalhangzói csak a rokonhangok (H, K, G - M, N - P, B, V, F, stb. keretében változtak.

85 elhe taifin 2012. február 22. 09:54

@Nước mắm ngon quá!:

Igen, ezek tonkini népek lesznek. A kép egyébként a 18. századból van, a szöveget kinagyítva itt lehet megtekinteni: record.museum.kyushu-u.ac.jp/sekaijinbutsu/06k.htm

84 Nước mắm ngon quá! 2012. február 22. 09:29

@elhe taifin:

Szervusz, nincs mit. A wikimedia commons vietnami témájú képei közt tallózva bukkantam rá, a baloldali szöveg japánnak tűnik, de néhány jel eléggé elmosódott. Gondoltam, hogy nem tokióiakat ábrázol, hanem tonkiniakat, a kisfiú hajviselete is jellemző a régi vietnami gyermekábrázolásokra. A képhez nem volt más leírás, csak a fájl neve:

世界人物圖卷,越南人

83 elhe taifin 2012. február 22. 01:43
82 Nước mắm ngon quá! 2012. február 22. 00:23
81 istentudja 2012. február 11. 19:56

@istentudja: Bagoly mondja...Most olvasom a csatolmányt (Vékony Gábor).A nyelvészeink nem tudnak segíteni?

80 istentudja 2012. február 11. 19:51

Sajnos nem tudok ilyesmit linkelni,de ha hozzáférsz Vékony Gábor

Magyar östörténet-Magyar honfoglalás címü könyvéhez,a 156.oldallal kezdödöen olvashatsz erröl.A fejezet címe:A "SÖTÉT KOR":A KORAI ÖSMAGYAR KOR TÖRTÉNETE

79 Roland2 2012. február 11. 13:31

@istentudja: "Nyelvészeti adatok arra utalnak,hogy a magyarok és az albánok érintkeztek egymással" Mindazonáltal hasonló érdekes dolgokat már én is olvastam:

www.tankonyvtar.hu/historia-1997-07/historia-1997-07-albanok

Itt nem albán-magyar,hanem egyenesen albán-finnugor ( ! ) kapcsolatról ír a cikk.Nem tudom,ennek mennyire lehet hinni,mert erről sehol máshol (még a Wiki-n se) nem nagyon lehet olvasni.Ezzel a kérdéssel kapcsolatban küldtem a Nyest-nek is egy levelet,de még tőlük sem kaptam rá választ.Tudnál vmi más oldalt is linkelni,hol írnak még erről ?

:

78 istentudja 2012. február 11. 08:41
77 istentudja 2012. február 11. 08:03

@Roland2: Schütz azért nem írja,hogy a bukur szó török volna,mert okosabb mint én,nem bocsátkozik találgatásokba.Egyébként én a Bukur személynévröl beszélek.Kétlem,hogy Ázsiában ez a név a dákokhoz vagy a románokhoz,albánokhoz lenne köthetö (pl.a turkesztáni Bukur eröd neve).És a sok ur végzödésü személynév,népnév?Az onogur,onogundur,ungur,saragur,kutrigur,Askéltur stb.?Románia déli területén minden lovasnomád nép mefordult,ami pedig az albánokat illeti,róluk sem tudjuk biztosan,hogy honnan származnak.Nyelvészeti adatok arra utalnak,hogy a magyarok és az albánok érintkeztek egymással. tenegrinek tényleg igaza van:túl sokat várok.

76 tenegri 2012. február 10. 21:33

@istentudja: "De hát itt annyi elméleti szakamber van,miért nem ök válaszolnak ezekre a kérdésekre?"

Túl sokat vársz. Ahhoz, hogy valaki bármi érdemlegeset mondjon a felvetett dolgokról, vagy épp nagyon benne kell lennie az adott témában, vagy rengeteg időt és energiát kell fordítania az adatok összegyűjtésére és az utánanézésre. Amennyiben valaki viszont kellően bátor és felületes (vagy egyszerűen nincs tudatában mi mindent nem vesz figyelembe), s pár adat alapján mond valami hangzatosat, az szimplán átver (még ha nem is feltétlenül szándékosan). Egy hely- vagy személynév értelmezése, eredetének feltérképezése amúgy csak részben nyelvészeti munka, komoly filológiai és történeti ismeretek kellenek hozzá. Szóval ne várd, hogy ha te bedobsz egy valahol látott nevet, akkor bizonyosan lesz, aki tud rá neked rögtön és érdemben mondani valamit (főleg, hogy az adott név forrása is ismeretlen, az is, hogy milyen rendszer szerint írta le valaki és mi alapján, stb.).

Egyébiránt van bukuri szó a mandzsuban, ami egy antilopszerű állat neve, illetve van egy Bukūri nevű hegység, ahol a mandzsuk eredetmítosza játszódik, s a mitikus ős neve is Bukūri Yongson - de fogalmam sincs, hogy a belinkelt listában levő Bukur név összefüggésben van-e ezekkel, meg egyáltalán milyen forrásból származik és milyen rendszer szerint lett átírva latin betűkre. És még megjegyzendő, hogy kutyaütő vagyok mandzsuban.

75 istentudja 2012. február 10. 21:08

@Nước mắm ngon quá!: Kösz,jó ötlet,de én a történészeknek és a politikusaiknak is dobnék egy emilt.Amúgy nem ök a hülyék,hanem akik hisznek nekik.És nem szimplán...

74 Roland2 2012. február 10. 21:07

@istentudja: "Tessék elolvasni Schütz Istvántól a Fehér foltok a Balkánon címü-t"

"A bukuri-bucurie szópár két tagja a "megszólalásig" hasonlít egymásra, de a két szó jelentésében mutatkozó eltérést még ma sem áll módunkban megnyugtatóan tisztázni. Az albánban az alapszó (i, e) bukur 'szép' melléknév a régi románban is létezett nomenként (amit a román főváros, Bucureşti neve tanúsít: Bucur - eşti 'a Bucur-nemzetség szállása', de a hajdani bucur névszó pontos jelentését nem ismerjük). A jelenleg ismert román alapszó viszont a mă bucur 'örvendezem' visszaható ige. Valamikor talán előkerül még a két nyelvből (vagy egy harmadikból?) a hiányzó láncszem, amelynek segítségével megmagyarázható lesz ez a szemantikai bukfenc."

mek.oszk.hu/03500/03577/html/index.htm

Itt sehol sem írja Schütz,h. a 'bukur' szó török eredetű lenne,vagy hogy vmilyen török nyelvből került volna be az albánba vagy a románba.Ettől függetlenül mindkét nyelvben vannak török eredetű szavak,de pont az említett 'bukur' szó nem az.

Sőt,ha hinni lehet ennek az oldalnak,akkor a szó talán egy indoeurópai *bak- tőre vezethető vissza.

dnghu.org/indoeuropean.html

Egyébként azt is olvastam vhol,h. ezt a bucur- szót vagy tövet egyesek (tkp. dáko-romanisták) dák eredetűnek tartják.Mindenesetre nagyobb esélye van az albán eredetnek vagy a közös eredetnek.

73 Nước mắm ngon quá! 2012. február 10. 20:28

@istentudja:

Akkor dobni kéne egy mailt a román lexikográfusoknak, hogy szimplán hülyék.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X