nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Oroszország a tudományos és kulturális dialógusban – nemzetközi tudományos fórum

A permi finnugor nyelvekről tanácskoztak Izsevszkben – magyar résztvevőkkel

Sziráki Zsófia | 2020. december 23.
|  
Oroszország a tudományos és kulturális dialógusban –  nemzetközi tudományos fórum
Oroszország a tudományos és kulturális dialógusban – nemzetközi tudományos fórum

2020. december 3-4-én az Udmurt Állami Egyetem adott otthont az Oroszország a tudományos és kulturális dialógusban elnevezésű nemzetközi tudományos fórumnak. Az eseményt, melyen a házigazda külföldi partnerintézményei is részt vettek, az Oroszországi Föderáció Oktatásügyi Minisztériumának égisze alatt rendezték meg. A fórum programjában két fő esemény szerepelt: A permi nyelvek dialektusai és története a más nyelvekkel való kölcsönös egymásra hatás tükrében című nemzetközi szimpózium és A fiatal korosztály és a 21. század tudománya című nemzetközi szeminárium.

A fórum több mint 300 résztvevővel zajlott, közülük 167 fő külföldi kolléga tisztelte meg az eseményt Csehországból, Észtországból, Finnországból, Lengyelországból, Magyarországról, Moldovából, Szlovákiából, Türkmenisztánból, Ukrajnából és más helyekről.

Az érintett problémák köre tanúskodik a fórum kortárs filológiában, valamint a perspektivikus finnugor témájú kutatások rendszerében betöltött elméleti és gyakorlati jelentőségéről.

A konferencia legtágabb problémaköre olyan finnugor nyelvészeti kérdéseket foglalt magában, melyek meghatározó szerepet töltenek be a jelen nyelvészeti kutatásokban. A nemzetközi szimpózium tudományos eszmecseréje olyan témáknak adott teret, mint pl. a permi és egyéb finnugor nyelvek és nyelvjárások belső szerkezetének vizsgálata, különböző nyelvi jelenségek fejlődéstörténete, extralingvisztikai problémák a nyelvek oktatásában és használatában. A kutatók tudományos eredményeinek ismertetése egyértelművé tette, hogy a globalizáció és komputerizáció korában aktuális a permi nyelvek megőrzésének és fejlesztésének kérdése. A szimpózium előadói és hallgatósága kiemelte az innovációs technológiák alkalmazásának fontosságát a jelenkor nyelvészeti kérdéseinek tanulmányozásában.

Nagy érdeklődés övezte A fiatal korosztály és a 21. század tudománya elnevezésű nemzetközi szemináriumot is, melyet kerekasztal formájában bonyolítottak le. A magas tudományos igényességgel összeállított tartalmas és érdekes előadások megmutatták, hogy a fiatal korosztály nagy kitartással és alapossággal igyekszik figyelmet szentelni az udmurt és finnugor nyelvtudomány azon kérdéseinek, melyek különböző okoknál fogva ezidáig kevéssé kutatottak, ugyanakkor ma is aktuálisak és tudományos érdeklődésre tartanak számot.

A fórum résztvevői kiemelték az előadások magas tudományos színvonalát, a hallgatóság érdeklődését, a prezentációkat követő élénk párbeszédet, az esemény támogató atmoszféráját, és nem utolsó sorban a hasonló események fontosságát.

A fórum eseményei lehetőséget nyújtottak a finnugor nyelvek használatát, megőrzését és fejlesztését érintő aktuális kérdések megvitatására, a hallgatóság ismereteinek bővítésére. A biztonsági előírásokat figyelembe véve a résztvevők többsége online vett részt konferencián.

Az események magyar résztvevői:

Szabó Ditta (ELTE): Evidencialitás az udmurt nyelvben. Egy grammatikai funkció diakrón vizsgálata

Kubitsch Rebeka (SzTE): Az udmurt létige múlt idejű alakjainak modális használata

Németh Zoltán (SzTE): Udvariassági formulák az udmurt nyelvben. Kutatástörténeti összegzés

Salánki Zsuzsanna (ELTE): A nyelvrokonság kérdése a jelenkori kutatások tükrében (orosz nyelven)

Kozmács István (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra): Az udmurt nyelv kutatástörténetének egy problémájához

Információ
X