nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Elhunyt Ivan Vasziljevics Tarakanov

87 éves korában elhunyt az udmurt nyelvtörténeti kutatások egyik legjelentősebb alakja, az udmurt–tatár nyelvi kapcsolatok szakértője.

Rénhírek | 2015. március 10.
|  

Ivan Vasziljevics Tarakanov udmurt nyelvész életútja során elsősorban az udmurt nyelvjárásokkal és nyelvtörténettel foglalkozott, különös tekintettel a hangtörténetre és a szókincsre. Többször vezette az Udmurt Pedagógiai Főiskola, illetve később az Udmurt Állami Egyetem udmurt nyelv és irodalom, illetve udmurt és finnugor nyelvtudományi tanszékét.

Ivan Vasziljevics Tarakanov (1928–2015)
Ivan Vasziljevics Tarakanov (1928–2015)
(Forrás: udsu.ru)

Tarakanov 1928-ban született Tatarsztan délkeleti csücskében, a bavli járásban. A nyelvjárásterület földrajzilag távol esik Udmurtiától, ez az udmurt nyelvterület legdélebbi nyelvjárásszigete. 1944-ben, az általános iskola befejezése után azonnal tanítani is kezdett szülőfaluja iskolájában, ezzel párhuzamosan végezte el a szintén Tatarsztanban található Bugulma tanítóképző szakközépiskoláját. 1948-tól Izsevszkben, az Udmurt Pedagógiai Főiskolán tanult. Rövid kitérő után megindult tudományos karrierje, 1955 és 1958 között az észtországi Tartuban Paul Ariste aspiránsaként tanult. Kutatási területe ekkoriban szülőföldjének nyelvjárása volt, 1959-ben megvédett kandidátusi értekezése is e nyelvjárás hangtanát írta le. A palatogram festék segítségével a nyelv és a szájpadlás érintkezési pontjait térképezi fel. Az oszcillográf vagy oszcilloszkóp az elektromos hullámok vizsgálatára szolgál, de egy mikrofon segítségével a hanghullámok tulajdonságainak (frekvenciájának, erősségének stb.) vizsgálatára is alkalmas. E munkájában – Tyepljasinát követve – elsők között alkalmazta az udmurt hangtan vizsgálatban a kísérleti fonetikai eszközöket (a fényképfelvételektől a röntgenképen és a palatogramon át az oszcillográfig).

1960 óta a legjelentősebb udmurtiai felsőoktatási intézményben dolgozott, összesen 47 évet töltött itt. Jegyzetet írt az udmurt jövevényszavairól, illetve kiadott lexikai, hangtani és helyesírási gyakorlókönyveket is. Vezetett nyelvjárásgyűjtő tanulmányutakat és nyelvészeti szakköröket is. A pedagógusok é kutatók képzése mellett időt szentelt az ismeretterjesztésnek is: saját nyelvi rovata volt az egyik népszerű udmurt folyóiratban.

Szókincskutató tevékenysége az 1956-ban megjelent Orosz–udmurt szótár munkálataiban való részvételével kezdődött, részt vett az 1959-es helyesírási szótár elkészítésében is. 1971-ben monográfiája jelent meg az udmurt nyelv szókincséről, ennek átdolgozott és bővített változatát 1992-ben újra kiadták. 1972-ben az udmurt rokon értelmű szavakról, 1990-ben az udmurt hangutánzó szavairól jelent meg munkája. Több monográfiájában foglalkozott az udmurt nyelv jövevényszavaival, főként a török, közöttük is kiemelten a tatár jövevényszavaival, illetve az udmurt-tatár nyelvi kapcsolatokkal.

Ivan Vasziljevics Tarakanov 2015. március 9-én hunyt el.

Források

Ушёл из жизни классик удмуртского языкознания Иван Тараканов

Тараканов Иван Васильевич. К 75-летию дня рождения. Библиографуический указатель.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 szeverna 2015. március 10. 20:36

Remélhető, hogy lesz folytatása munkájuknak...

Információ
X