nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A mordvin pópapop

Hogyan nyerheti el a hívők elismerését egy pópa? Természetesen úgy, hogy divatos popslágereket kántál, és dalversenyeken hazafias nótákkal dobogtatja meg a szíveket. Legalábbis a mordvin recept ezt mutatja...

Gornyipov | 2011. október 7.
|  

Jevgenyij Szamarkin még ma is egyszerű falusi pópa lenne, ha nincs a katonanóták versenye, a szerény Győzelem örökösei (Наследники победы) nevet viselő szervezet által alapított nagyszabású fesztivál. Aki ismeri a győzelmi ünnepségeket, amiket az oroszok még ma is minden év május 9-én megrendeznek a dicsőséges második világháború emlékére, nem csodálkozik, hogy a veterános-tankos-lufis militarista népünnepély mellé dukál egy esztrádfesztivál is. A rendezvényt persze díszes külsőségek között Moszkvában tartják minden decemberben.

A feketecsuhás egyházfi itt aztán nemcsak kinézetével ütött el az armylookos fellépőktől, hanem az elénekelt inkább vallásos, mint hazafias opusszal is. Az Élő Rusz (Русь жива) című dallal tavaly december 20-án lépett fel meghívásos vendégként a gálaünnepségen. A nézőknek valószínűleg fogalmuk sem volt, hogy a Kukutyinból érkezett pópa milyen tehetséges mind a zene-, mind a szövegírásban, illetve hogy az orosz vallásos számok mellett jó néhány olyan erza nótával is rendelkezik, amelyek új stílust teremtenek. A pópapop azonban nem pusztán stílus, inkább életérzés, szubkultúra.

(A következő videóban megleshetjük a pópa mindennapjait, láthatjuk milyen nők veszik körül, és hogy kiket csókol, ha senki nem látja.)

Traktoros-istenes nótacsokor

2010-ben két cédét is sikeresen megjelentető Szamarkin két trendet igyekszik „meglovagolni”. Egyrészt az egyházi énekek, másrészt az erza lelkülettel áthatott popzene vonulatát.

A vallásos énekeket tartalmazó CD címadó nótája természetesen a fesztiválon már befutott sláger, ezenkívül 25 másik dal szerepel a lemezen. A vallásos énekek nagy része egyébként Szamarkin saját gyűjtéséből származik. Például az Öregkor (Старость) címűt egy 93 éves idős asszonytól sikerült megtanulnia.

Szamarkinnak kifejezett célja is a „kulturális dokumentáció”, vagyis hogy fölgyűjtse azokat a dalokat, amelyeket már csak a legidősebb generáció tagjai ismernek, és amelyek – saját elmondása szerint – különleges erőt, lelki boldogságot sugároznak.

Szamarkin maga írta nótáiban is az a fajta kissé talán naivnak tekinthető, de nagyon tiszta és mély vallásos érzületet tükrözik, amelyet általában az orosz népre jellemzőnek tartanak, és amelyet a magyar közönség leginkább talán Tolsztoj vagy Dosztojevszkij műveiből ismerhet. A moszkvai fesztiválon elért sikerét is ezzel a tényezővel magyarázták.

A másik fontos elem Szamarkin munkásságában az erza nyelv ügye, a falusi erzák életének bemutatása, a hagyományos vidéki világ szépségeinek hangsúlyozása. Természetesen ezt nem lehetne hitelesen megtenni, ha Szamarkin maga valamelyik metropoliszban élne. A bátyuska azonban valóban faluból származik, a Csukali (Чукалы) nevű mordóviai településről, és egyházi teendői mellett ma is foglalkozik földműveléssel.

Ic máj lájf
Ic máj lájf
(Forrás: Janurik Boglárka)

A rajongótábor

A nagy felvevőpiachoz és széles zenei palettához szokott hallgatóknak talán egysíkúnak tűnhet a mordvin zenei élet. Fontos azonban annak megértése, hogy egy kisebbségi helyzetben élő, néhány százezres és egyre fogyatkozó beszélőszámú közösségnek értékes minden olyan alkotás, amely a kisebbség nyelvén születik.

A másik probléma, hogy a kulturális élet képviselői igyekeznek magas esztétikai értékű alkotásokat létrehozni. A felhasználók, vagyis a beszélőközösség körében azonban arra is nagy igény lenne, hogy például egy fárasztó nap után valamilyen fülbemászó slágeres albumot lehessen benyomni az autó lejátszójába. Éppen ezért fontos, hogy a populáris kultúra termékei is elérhetők legyenek a kisebbség nyelvén, hogy ne kötődjön az amúgy is megtépázott presztízsű mordvin nyelvekhez az elavultság képzete.

Szamarkin esetében éppen az egy kicsit paradox, hogy erza dalaiban az erza nyelv és a paraszti élet kapcsolatát hangsúlyozza, de nem a „mordvin a bunkók nyelve” sztereotípiát kívánja erősíteni, hanem éppenhogy a vidéki világ szépségeit, és a régi élet tisztaságát emeli ki műveiben. (Az erza és a moksa nyelvvel kapcsolatos orosz mondásokban összefoglalóan mordvinként szerepel a két nyelv. Az oroszok csak ritkán tesznek különbséget az erza és a moksa nyelv között, mindkettőre a mordvin szót használják.)

Míg Szamarkin a magyarok körében valószínűleg csak a középkorú vagy idősebb korosztály szívébe tudná belopni magát, Mordoviában a fiatalok körében is népszerű az énekes. Dalait játssza például a fiataloknak szóló rádió, a Vajgeľ is. Az orosz Facebooknak tartott Vkontakte közösségi oldalon több mordvin kulturális intézmény médiatárában is megtalálhatók a Szamarkin-slágerek, így csetelés közben ezeket hallgatva elmélázhatunk például azon, mennyivel jobb és tisztább volt a korán kelő, egészséges kenyeret sütő, állatokat és földet gondozó eleink élete.

A poppópa és a backsatge
A poppópa és a backsatge
(Forrás: Janurik Boglárka)

A mordvin falu dalnoka

Szamarkin dalainak szövegeit az egyszerűség hatja át. A falusi élet örömeit és bánatait önti dalba. Számaiban leginkább a népdalokban megfogalmazódó érzések jelentkeznek, kiegészülve vallásos versekkel. A természeti képek is a népdalokban megszokott formákban jelentkeznek, a környezetben megfigyelhető jelenségek a szerző lelkiállapotát tükrözik.

Visszatérő téma a gondtalan gyerekkor, az anya képe, a mezőgazdasági munkák. A dalokból az erza falu tisztának és egyszerűségében is szépnek festett képe rajzolódik ki.

A pópa közösségi tanító szerepét sem tudja levetkőzni a dalokban. A Minden elmúlik (Весе юты) сímű nótában például arra figyelmezteti hallgatóit, hogy az ellenünk fordulókkal szemben is kedvesen kell bánni, és ahelyett hogy kezet emelnénk rájuk, inkább imádkozzunk értük.

A vallásosnak tekinthető dalokban fedezhető fel a legszemélyesebb tartalom, magányról, istenkeresésről szólnak ezek az énekek. Többen azzal magyarázzák, hogy Szamarkin egyházi és zenészi pályára lépett, hogy szülőháza a temető mellett állt. Ennek a Szamarkin goth rajongói számára minden bizonnyal örömteli ténynek azonban azért volt különlegesen fontos szerepe az énekes karrierjében, mert az ifjú Szamarkin itt ismerkedhetett meg a szovjet időszak alatt üldözött egyházi énekekkel és szokásokkal. A temetőt járó idősek ugyanis mindig a közeli házba kopogtattak be, ha segítségre volt szükségük, és Szamarkin az évek során jó viszonyt alakított ki ezekkel a falusi öregekkel, akik nem utolsósorban a népi (többek között a népi vallásos) kultúra letéteményesei is voltak.

Az „istenes” énekek mellett az erza nyelv dicséretét zengő nóták vannak még túlnyomó többségben a CD-n, természetesen ezek sem nélkülözik a nevelő célzatot. A nyelv és ének szoros kapcsolata, a közösségi összefogás szükségessége szólal meg az egyik legnépszerűbb Szamarkin-nótában, a Szülőfaluról szóló dalban is (Моро тиринь веледе).

A szülőfaluról szóló dal

Papírt ragadok,
Istenhez fohászkodom.
És veletek együtt
erza nyelven
dalra fakadok
a szülőfalumról!

A mezői!
Deres fői
keblükre hanyatlanak
a dalt hallgatva.
Erzául van.
Zeng a szívükben.

Ragadja föl a szél,
vigye el az erdőbe.
Magas fenyők,
fehér nyírek
ezeket az erza szavakat
velem együtt éneklik.

A derült égen,
a mély, tiszta folyóban,
szerte a világban
száll a hangja;
Élj örökké, falum,
őrizd meg az erza nyelvet!

Szép blúzban,
erza ingben
jönnek a fiatalok,
sokat tesznek azért,
hogy éljen a falu
és az erza nyelv.

Madárdalként száll messzire.
Az erza szó,
mint a csillag, ragyog.
Megőrzi a falut
és az anyanyelvet.

Эрзянь веледе моро

Саян мон конёв,
Пазнэнь сюконян.
Ды эрзянь кельсэ
Тынк марто вейсэ
Моро серьгедян
Тиринь веледень!

Сонзэ паксятне
Кенерезь прятне.
Мештезэнь комить
Моронть кунсолозь
Сон эрзянь кельсэ
Жойни седейсэнь!

Вармась сайсазо
Вирев пачсазо.
Сэрей пичетне
ашо килейтне
неть эрзянь валтнэ
морить мон марто.

Валдо менельсэ.
Ванькс, домка лейсэ,
Масторонть келес
Гайги вайгелесь;
Свал ульть тон, велем!
Кирть эрзянь келенть!

Мазый руцясо,
Эрзянь панарсо
Одломань ютыть,
Ламо вий путыть
Эрязо велесь
Ды эрзянь келесь!

Нармунень морокс
Ливти васолов.
Те эрзянь валось,
Прок тештекс палы!
Ванстсы веленть
Ды тиринь келенть!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
6 bibi 2011. október 10. 19:50

@Fejes László (nyest.hu): "Olyan ez, mintha valaki gyanúsnak tartaná, hogy a magyar köztársasági elnököt Schmittnek hívják."

Hát, ami azt illeti......

5 bibi 2011. október 10. 19:40

@Fejes László (nyest.hu): Köszönöm a reakciót. Az általam nagyrabecsült Csángó Rádió szintén nagyrabecsült egyszemélyes "celebjének" neve: Celestin Lorent. Hm. Szamarkin indíttatását persze még úgysem ismerhetem mint 'Cselentánóét'. Pedig ő is igencsak kétnyelvű műsort sugároz. Utóbbiban valamiért kicsit jobban bízom.

De az általános történelmi-társadalmi hasonlóság meglehetős.

4 Fejes László (nyest.hu) 2011. október 10. 17:42

@bibi: Miután a lényegre tenegri kolléga rámutatott, már csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az oroszországi kisebbségek általában orosz neveket viselnek – hivatalosan mindig, és viszonylag kevesen használják a nemzetiségi nyelvű nevüket, már ha van nekik.

Olyan ez, mintha valaki gyanúsnak tartaná, hogy a magyar köztársasági elnököt Schmittnek hívják.

3 bibi 2011. október 10. 17:40

@tenegri: "A mordvinok és az oroszok viszonyát pedig - amennyire én látom - elég bajosan lehetne a magyar-román viszonyhoz hasonlítani."

Lehetséges, nem ismerem a részleteket, de nekem a csángók sorsa jutott róluk eszembe. Amúgy, szvsz a pópák mindenhol egyformák.

2 tenegri 2011. október 10. 17:30

@bibi: A cikkből szerintem egyértelműen kiderült, hogy oroszul és erzául is énekel - ennek megfelelően egy orosz (Русь жива) és egy erza (Эрзянь веледе моро) dal is be van illesztve a cikkbe videón. A mordvinok és az oroszok viszonyát pedig - amennyire én látom - elég bajosan lehetne a magyar-román viszonyhoz hasonlítani.

1 bibi 2011. október 10. 17:00

Hát már a 'Szamarkin' névvel kapcsolatban is komoly kételyeim támadtak, azután meghallgatva a felvételt, a pópa mintha oroszul énekelne a mordvinoknak, na, és mit énekel?, hát az Élő Ruszt.

Nekem ez olybá tűnik, mintha a székelyeknek románul énekelné a pópa, hogy "Szép vagy, gyönyörű vagy Nagy-Oláhország.

De persze lehet, hogy tévedek.

Információ
X