nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A tiktak titka a taktika
Nyesti Mese – meglepetésünk bolondok napjára

Nyelvgyötrő nyelvtörőkkel biztosan mindenki játszott már, versengett, s ha hibázott, nagyot nevetett. A nyelvtörő hasonló hangzású szavak szekvenciája; amolyan műmondat, melynek célja az artikulációs ügyesség fejlesztése. Vagy „csak” egy jó kis nyelvi játék. Tegye próbára most nyelvét a mi bolondos meglepetésünkkel: a Nyesti Mesével.

Déva | 2010. április 1.
|  

A nyelvtörőket megtanuljuk, mondjuk, kiejtjük. Minél gyorsabban tudjuk mondani, egymás után ismételgetni őket hibátlanul és érthetően, annál ügyesebbek vagyunk, és annál szebben is artikulálunk. A gyakorlás viszont idő- és energiaigényes – de a szép kiejtésért érdemes naponta pár percet szánni az efféle beszédgyakorlatokra.

Nyesti Mese – meglepetésünk bolondok napjára
Forrás: Ugye kitalálják, melyik állat ez?

Röviden a nyelvtörők természetrajzáról

A beszédtechnika talán egyhangúbbnak és unalmasabbnak tűnő részét nyelvtörőkkel és hasonló, rímekkel tarkított mondókákkal, humoros nyelvi játékokkal teszik élvezetesebbé a gyakorlás irányítói. Ezek a szokatlan hangsorok általában mondatnyi hosszúságúak, s egy, esetleg két vagy három hangra koncentrálnak, azok begyakorlását szolgálják. Olyan szavak szerepelnek bennük, amiknek artikulációja kevésbé kényelmes más szavakéhoz képest. Például a moszkvicsslusszkulcs, sportpropaganda – szemben például a példáullal vagy a takarítónővel. A jó nyelvgyötrők azonban nemcsak olyan szavakat tartalmaznak, amiknek kiejtése önmagában is problémás lehet, hanem olyan hasonló hangzású szavakat is, amiket egymás után ejtve is képzési kényelmetlenséget tapasztalunk. 

Egy hosszabb szöveg, ami a nyelvtörők sajátosságaival is rendelkezik, inkább olvasásra, olvasásfejlesztésre alkalmas. Kétségkívül feltűnő, szinte zavaró lehet, ha a szokottnál gyakrabban fordulnak elő bizonyos hangok egy hallott vagy mondott szövegben. Van intuitív tudásunk az anyanyelvünk hangsorépítési sajátosságairól, a hangok előfordulási gyakoriságáról. Ezzel közvetett kapcsolatban áll az, hogy feltűnik, ha egy ritkábban használt betűből, betűkapcsolatból többet látunk egy írott szövegben. Például a ny hang előfordulása a beszédben viszonylag ritka, s az ennek nagyjából megfeleltethető betű, az ny hang (és változatainak, allofónjainak) írott jele is a ritkábban előfordulók közé tartozik. (Azért csak nagyjából, mert pl. a befonja a haját kifejezésben ny-t ejtünk, azonban nj az írásban alkalmazott betűkapcsolat. A hasonló esetek miatt tapasztalhatunk egy kis eltérést a gyakoriságok között.) A szöveg olvasását nehezítheti, ha benne egyes ritkábban előforduló betűknek a megszokottnál nagyobb a gyakoriságuk. Mivel az ilyen szöveg nagyon hasonlít a nyelvtörőkre, arra ösztönzi az olvasót, hogy hangosan artikulálja az olvasottakat. Ebben az esetben betöltheti a mondókaszerű nyelvtörők kiejtésgyakorló funkcióját.

Íme egy olyan nyelvgyötrő jellegű, mesés elemekkel és nyelvi humorral tarkított szöveg, melynek szereplőválasztását a Nyelv és Tudomány (NYEST) ihlette. Jó szórakozást a Kedves Olvasóknak!

Nyesti mese

Hogy volt, hogy nem volt, éppen nyár jött. A nyérc, a nyest és a nyuszt nyaralni indultak. De nem ám olyan nyüszögős, nyögvenyelős nyaralást terveztek, hogy csak fagyit nyalnak és nyugágyban kinyúlnak! Úgy döntöttek, nyúlnyelvet tanulnak. Mivel a nyulak a világon sokan vannak, biztosan jól jön majd a nyúltolmácsszak.

Kényelmesen elhelyezkedtek a menyétjárgányban, s a nyulak erdeje felé vették az irányt. A csotrogány nem volt annyira gyors, de gyorsabb volt, mint egy nyergesvontató. Mikor megérkeztek, körülnéztek, s a nyest örömében ezt nyökögte: – Mi ez Nyírbátorhoz képest? Nyúljork ez!

A menyétjárgányból nyomban kiugrottak, táskájukért nyúltak, majd a járgányra eső ellen ponyvát húztak. Gyékényből font nyúlcipőt húztak, hogy megfeleljenek a nyúljorki környezetvédelmi előírásoknak. Nyihogó, nyergelt, nyúltulajdonú törpelovakon tették meg a nyúlnyelviskolába vezető kanyargós utat.

A nyúljorki kerek nyírfaerdő nyáron gyönyörű. Patakocska vize nyaldossa a partot, ahol csoportokban nyílnak a bársonyvirágok. A vízben aranyhalak lubickolnak boldogan. Mellettük páfránylevélen varangyok meditálnak, és nyestifecskefüttyöt hallgatnak. A narancstrupiálok éppen mindenféle növényi anyagból erszény alakú fészket fabrikálnak. Hosszú kocsányokon halovány sáfrányhernyók másznak, apró szájukkal gyöngyharmatot isznak. A jegenyéken ölyvek nyers zsákmányt nyammognak. A juhnyáj ízletes füvet nyírbál, s a nyálkás csigának se kell jobb nyár. A nyírfaerdő felett pedig átível egy szivárvány.

Menyétféle hőseink csak ámultak: – De jó, nincs szmog! Nincs 42 fok! Csak a boldogságra ok! Nyúljork, Nyúljork...

Nyúljork, Nyúljork...

Gyönyörűség helyett azonban csak nyamvadt hangulat várta őket a nyelviskolában.

Nyámnyila nyulak nyafogtak, nyűgös nyuszik nyöszörögtek, nyakigláb szúnyogok nyargalásztak, nyugdíjas nyelvtanárnyulak nyekergő nyugágyban nyugodtak. A nyúlfarknyi anyaggal nyem haladtak... Nyestjeink nem ilyen nyaralásra számítottak. Úgy döntöttek, felkeresik a nyúlkormányzat vezetőjét, s vele kinyomozzák, honnan ez a nyomasztó nyomottság. Nyírfa Nándor, a nyúlkormányzati vezető így nyulatkozott:

- Nyúlvánvaló, hogy a nyűgös kedv okát ki kell nyomozni. Nézzük meg a nyúlbűnöző-nyilvántartást, hátha kapunk valami kimutatást.

Ott mindent rendben találtak, így nyomban kutatni indultak.

A három menyétféle kereste a nyomokat, mivel a jókedv csak nyomokban lelhető fel a nyúljorki nyírfaerdőben. Nyenyere hangja hallatszott; nem éppen kellemes, ha amúgy is nyomi a kedv. Ismét felnyergelték a nyihogó törpelovakat, s követték őket a mokány, pirannyaevő biztonsági őrnyulak.

- A nyers erő nem nyerő. Halkan kell haladni, hátha megijed, és elnyargal a nyúlnyomravezető.

Kanyargós utakon haladtak, fények s árnyak váltakoztak.

Egyszer csak:

- Nyekk!

Eltűnt a nyúlfőnök nyúllovával együtt. Nyulak, nyestek körbe néztek:

- A föld nyelte tán el őket?

Nyesti Mese – meglepetésünk bolondok napjára

Nyúltságdíj

Feltűnt egy gyanús keskeny ösvény.

Lábnyomokat, mancsnyomokat kerestek nyomban, ami vezet a vadonban. Nyest idegen nyelven beszél: nyarvog, azaz macskát nyaggat, ki nyolcadmagában a galagonyabokorban egy egeret nyomorgat.

- Nyugalom, adj nyomot, s nyugton is hagyunk!

- Nyau – szólt közbe egy másik macska nyugati irányból -, nyomban gyertek utánam, nyomokat találtam!

Mutatta is az ocsmány posványt: csupa nyöszörgés hallatszott, nyúlszőr potyogott, no meg nyílvessző. Bűnös nyilas, neked annyi! Ha a menyétfélék csípnek nyakon, neked kanyon!

Erre a válasz csak egy nyamvadt szárnyasnyíl volt, mi feléjük szárnyalt sebesen. Egy gyékénydarab volt rátűzve „nyúltságdíj” megjegyzéssel, gyanúsan hibás nyúlnyelven.

Nyérc odakiált fenyegetve, a dobásirányt nézve:

- Korog a gyomrom, s telerakom, ha nem nyögitek ki nyomban, hogy a nyúlfőnök hol van! Nyulatkozzatok gyorsan!

Nyílvánvaló: nyúlrablókkal van dolguk. Nyuszt sem nyugodt, ez a nyűgös nyüzsgés túl hosszúra nyúlik, mindjárt el is megy a nyaruk. A nyilak nyelét fogva nyugati irányba nyargaltak nyegle lovakon. A nyereg nyekergett alattuk, és sok levegőt nyeltek, annyira siettek.

Elkönyvelték: van remény. Ha kemény a nyúlfőnökerény, az maga a nyeremény. Nyúl Bélából, az előző nyúlkormányzati vezetőből ugyanis nem néztek ki semmi keménységet; nem is volt erényes, sem erélyes. Ezért mondják Nyúljorkban a gyávára: - Nyúlbéla!

A fanyűvő nyulak, kik állandóan pirannyalazannyát zabáltak, összeszedték, mit otthon találtak, „mindegy” alapon: - A lényeg, hogy legyen hatékony!

Szigonyt, szuronyt, kényszerzubbonyt, villamosmozdonyt, vaktöltényt, buzogányt, kátrányt, sodronyt, vonyogót és minden gyúlékonyt és robbanékonyt. Minden jól jöhet, mert nyúltságdíjat egy nyúl se fizet! Főként azért, mert hamis nyúlsággal lett fogalmazva az üzenet.

A nyestek mutatóujjukat megnyalták, s a levegőbe nyújtották:

- Okosnak kell most lennünk! A nyál lassan szárad: nyugodtan kell nyomoznunk, hogy a fölös bunyót megússzuk!

S kezdték keresni a rést a pajzson. Nyílt is a gaz, s hason átnyúzták magukat az árnyliliom hatalmas levelei alatt. Betörvén az ocsmány posványba, mit találtak? Nem nyúllakot, nem is kunyhót. Egy nyolcvan éves banyatanyát, benne egy ocsmány nyanyát, jól elredőnyözve. Benőtte a sok vadnövény, ezért át se nagyon jutott a fény. Ez az ocsmány lény el akarta rabolni a nyúljorki lakókat, nyúltól nyúlig. A nyúllábbiznisz a csúnya, gány öreglányoknak, azaz a banyáknak manapság sokat hoz. A nyúlláb kulcstartón lógva állítólag szerencsét hoz.

- Bár a tervem meghiúsult – nyig-nyögte fenyegetőzve a nyanya -, a nyúlfőnöknek akkor is annyi! Négy nyúllábam akkor is lesz, s a szerencse is velem lesz! Kitöltök néhány lottószelvényt, és megnyerem a főnyereményt!

A nyanyadumától már nagyon tele volt a pirannyazabáló, mokány nyulak puttonya. Nyomban lekapcsolták a kettyent nyanyát, és ráhúztak egy gumiszobát.

Nyames Bond

A ny-állatok elborzadtak. Hogy mi lesz a banya sorsa? Még nem tudják, de megtorlatlan nem marad ez az ocsmányság. „Serénység elleni merénylet” – ennyire még a menyétek se görények – a nyanya punnyasztó levet porlasztott a levegőbe, hogy aztán a nyulakat, kik ettől kinyiffannak, bezsákmányolhassa gyorsan. Nyesthőseink megoldották az ügyet: ezért voltak a nyulak nyafkák és nyűgösek.

Most a cellát pirannyák őrzik. Tán nem is lenne baj, ha megzabálnák a nyüves nyanyát, mert a nyuszik még nincsenek teljes biztonságban. Na de hagyjuk a nyomasztó gondolatokat! Ez maradjon talány, hiszen nyúlpartira készül minden nyúllány!

Lánynyulak és asszonynyulak mindent előkészítettek: terítettek és tálaltak serényen. A nyúllakoma nem volt szerény, volt minden, mi nyúlszájnak ingere: kerti és madárberkenye, csitkenye, gesztenye, áfonya, lazannya, tárkonyos sampinyontokány, szenyó meg nyúljorki nyúlmentes pecsenye. Az erdő minden lakóját meghívták: jöttek nyúltormányú hangyászsünök, nyugalmazott nyúlnyelvőrök, juhnyáj, bárány, lanyha lajhár, nyúltcsőrű gödény, varangy, teknyősbéka, bölény. El is fogyott a sok nyalánkság! Nyestjeinket a nagy nyúlkiszabadítás után megjutalmazták. Nemcsak élményt, hanem elismerést is nyertek, mert nyúljorkihoz méltóan viselkedtek. Arany nyelvényt kaptak: azaz tiszteletbeli nyulakká avanzsáltak. Nyúl helyébe nyúlt várj!

Sok kisnyúlnak példaképek lettek, kiket a kis nyikhaj hóhányók csak Nyames Bondnak neveztek.

Miután hőseink mindent megoldottak, végre nyúlnyelvet tanulhattak. Nyelvészkedtek, nyelvet törtek, s két hónap múlva nyúlnyelvvizsgát tettek. Kiváló eredménnyel végeztek, s így a nyúlnyelv-nyilvántartásba is bekerültek.

A nyúljorki nyúlnövendékek versenye is nyugalomban bonyolódhatott le a nyár végén, őrangyalaiknak köszönhetően. Míg nyuszt, nyest és nyérc, a három menyétféle gyékényen hevert a nagy páfrányfenyő alatt, addig a kis gyereknyulak feladatokkal mulattak. A nyűgös nyuszik most nem henyéltek, jókedvük nyert a punnyadtság felett. Vagányan vetélkedtek, s mindenkit lenyűgöztek.

A bizonyítványuk bizony nem lett hitvány. Fényes gyöngynyakláncot kapott jutalmul a verseny első helyezettje, aki egy nyúllány.

- Élmény volt – a nyerő hármas ennyit mondott.

De jövőre csak fagyit nyalnak, s nyugodt helyen, napernyő alatt nyugágyban nyakló nélkül pinyakoládát és káipirinyát nyakalnak. Nyakukba pedig nyílpuska helyett gyöngynyakláncot akasztanak, s közben sms-eket nyomnak a nyúljorkiaknak!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Hedvig 2010. április 1. 23:01

Jajj...

Elzsibbadt a szám...

Ma szerintem akarva akartlanul nyúlnyelven fogok beszélni :D

Nagyon köszi a meséért,

H.

Információ
X