nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Noam Chomsky is aláírta a Nyelvtudományi Intézet nyelvtörvényt bíráló állásfoglalását

Az MTA Nyelvtudományi Intézete állásfoglalást tett közzé a vitatott nyelvtörvényről.

nyest.hu | 2009. augusztus 3.
|  

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete honlapján állásfoglalást tett közzé a szlovák nyelvtörvényről, melyet világszerte több mint ötven nyelvész írt alá.

Az állásfoglalás szerint az államnyelvtörvény és annak módosítása által bevezetett korlátozások mind nyelvészeti, mind emberi jogi szempontból aggályosak, mivel a törvény olyan kommunikációs színtereket is uralni kíván, amelyek kívül esnek az állam illetékességén. Ilyen, a törvény által korlátozni kívánt színtérként határozza meg az állásfoglalás az orvos és betege közötti vagy a tudományos konferenciákon folyó kommunikációt, az üzleti megbeszéléseket, az önkormányzati ügyintézést.

A Noam Chomsky által is aláírt állásfogalás kimondja, hogy a kommunikáció nyelvének szabad megválasztása elidegeníthetetlen emberi jog, az e joggal való élést nem lehet pénzbírsággal büntetni.  A dokumetnum szerint Európa nem térhet vissza a területi elvű nyelvhasználat anakronisztikus elvéhez.

„A törvénynek az az explicit előírása, hogy bármilyen tartalom csak államnyelvi eredetinek a fordításaként jelenhet meg idegen nyelven, ellentétes a nyelvek egyenjogúságának a tudományban régóta elismert elvével” – folytatja a több mint ötven nyelvész által jegyzett állásfoglalás. A dokumentum arra is rámutat, hogy a törvény nem csak a kisebbségi nyelvhasználatot, de az egyes szlovák nyelvváltozatok használatát is vétségként értelmezheti, diszkriminálva a többnyire alacsony státusú és nem sztenderd nyelvváltozatot beszélő népességet, így a romákat is.

A dokumentum aláírói megállapítják: a nyelvtudomány alaptétele, hogy az anyanyelv és az anyanyelv változatainak használata nem korlátozható és szabályozható törvényekkel, a kodifikált változat ellen vétők pedig nem sújthatók büntetéssel.

„Lelkiismeretes nyelvész nem gondolhatja, hogy bármely nyelvnek egyetlenegy, minden nyilvános nyelvhasználati színtéren, valamennyi – anyanyelvi és nem anyanyelvi – beszélő által használandó változata lenne. A nyelvek időben és térben folyamatosan változnak, és a kőbevésésükre történő kísérlet legfeljebb holt nyelvek esetében lehet sikeres” – állapítják meg a tiltakozó nyelvészek.

Információ
X