nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ale li pona!
Melyik nyelv tanulható meg két nap alatt?

„Egy hét alatt megtanulható” – kecsegteti a nyelvet tanulni szándékozót számos tanulási módszer, nyelviskola plakátja. Van azonban egy nyelv, amit valóban megtanulhat néhány óra, esetleg nap alatt. A toki pona alapszókincse mindössze 120 szó, de ezzel a hétköznapi élet szinte minden aspektusáról lehet már érdemben beszélgetni.

Péli Péter | 2009. december 21.
|  

Aki görnyedt hosszú órákat nyelvkönyvek felett, biztosan elgondolkodott már azon, vajon melyik lehet a világ legkönnyebb nyelve. Kérdés persze, hogy mi a célunk, milyen nyelveket ismerünk már, és hogy mik a saját gyenge pontjaink. Ha csak nyelvvizsgára van csak szükségünk – mondjuk, egy diplomához –, akkor a válasz valószínűleg az eszperantó vagy a lovári. A magyar diákok szerint ezt a két nyelvet lehet a leggyorsabban elsajátítani ha a középfokú nyelvvizsga a cél. Ha európai világnyelvet szeretnénk beszélni, akkor az olasz és a spanyol jöhet szóba, bár alapszinten az angol is egyszerű.

Részlet egy toki pona nyelvleckéből
Részlet egy toki pona nyelvleckéből
(Forrás: http://bknight0.myweb.uga.edu/toki/lesson/lesson0.html)

Sok szempontból számíthat kihívásnak egy nyelv: kiejtésével, szókészletével, nyelvtanával, esetleg helyesírásával. A kínainak a nyelvtana egyszerű, a japánnak a kiejtése, egy spanyolul jól beszélőnek az olasz nyelv szókészlete, a latin betűs fonetikus nyelveknek (úgy írjuk, ahogy mondjuk) az írása. Vannak azonban olyan nyelvek, amelyek szinte minden szempontból egyszerűnek mondhatók.

Az „egyszerű” nyelvek világa

A természetes nyelvek között is akadnak különösen könnyen megtanulható nyelvek – például a maláj riaui dialektusa vagy az amazonasi pirahã, amelyet eddig egyetlen kutató tanulmányozott csak behatóan – de a legegyszerűbbek talán a pidzsin (két vagy több nyelv egyszerűsítéséből létrejött közvetítő nyelv) és kreol (második vagy további generációs pidzsin) nyelvek, mert ezek eleve egyszerűsödéssel jöttek létre, és szókészletük is jórészt európai szótöveken alapul.

Pápua Új-Guinea hivatalos nyelve a tok piszin. Sem hangkészlete, sem nyelvtana, de írása sem mondható különösebben bonyolultnak, szókészletének jó része pedig az angolból származik, leegyszerűsítve. Van azonban egy nyelv, amely még a tok piszinnél is lényegesen egyszerűbb. Ez a ­toki pona. Nem véletlen az összecsengés a tok piszinnel. A toki pona szókészletének legnagyobb részét a tok piszinből egyszerűsíti még tovább.

A toki ponát Sonja Elen Kisa kanadai nyelvész alkotta meg 2001-ben azzal a céllal, hogy a taoizmus egyszerű filozófiájára alapozva egy minimálisan működőképes kommunikációs rendszert, nyelvet hozzon létre. A ténylegesen használható és beszélőkkel is rendelkező nyelvek közül minden valószínűség szerint a toki pona a legegyszerűbb létező nyelv.

Hangkészlet és írás

Számtalan nyelvkönyv és „forradalmi” nyelvtanulási módszer ígéri, hogy a megfelelő anyagok megvásárlását követően egy hét alatt elsajátíthatjuk ezt vagy azt a nyelvet. A toki ponát azonban valóban könnyedén tanulhatjuk meg egy hét leforgása alatt.

A toki pona mindössze 14 hangot és ugyanennyi betűt használ. Ezek a p, t, k, s, m, n, l, j, w, a, e, i, o, és az u. A betűk kiejtésének egyik módja pontosan az, mint a magyarban, leszámítva az s-t, ami esz-nek, és a w-t, amit az angol w-nek megfelelően kell ejteni. Ez utóbbi okozhatna egy kis problémát, de a toki pona rendkívül képlékeny, és a pé-t bének, a té-t dé-nek, a ká-t gének, és a w-t vé-nek is lehet ejteni, attól függően, hogy a tanulónak melyik hang az egyszerűbb, hiszen így sem okoz a kiejtés semmilyen félreértési lehetőséget. Ezzel ugyan még nem a legegyszerűbb hangkészletű nyelv a toki pona – ez a cím a korábban említett pirahã nyelvet illeti 11 fonémával –, de itt még nem áll meg a toki pona kiejtési egyszerűsége. A toki ponában nincsenek olyan betűkombinációk sem, amelyek megnehezíthetnék a kiejtést, így aztán a nyelvtanuló nem találkozik kettős magánhangzóval, de mássalhangzó-torlódással sem.

A toki ponát nem kell a fenti latin betűkkel írni, de a latin betűk ismerői számára kétségtelen, hogy ez a változat a legegyszerűbb. Lelkes rajongók a leglogikusabbnak mondható írásmód, a koreai hangul jeleit is adaptálták a toki pona lejegyzéséhez.

Szókészlet

A toki pona szókészletét radikálisan és tudatosan lecsökkentették, ezzel semmilyen más természetes vagy mesterséges nyelv nem vetekedhet. A toki pona szótár mindössze 120 alapszót tartalmaz, melyekhez ugyan még hozzá lehetne számolni e szavak néhány további kombinációját is, mert bevett, megszokott jelentésük van. Például a jan személyt jelent, a pona jót, és a jan pona jelentése általában barát. De ezek a megszokott kombinációk egyrészt kitalálhatók, másrészt nem feltétlenül kötelező érvényűek.

Ebből a korlátozott méretű szókincsből következik, hogy a toki pona számai között csak a nulla, az egy, a kettő, és a sok szerepel, mindössze három személyes névmása van (én/mi, te/ti, ő/ők) és csak öt színt különböztet meg. A szavak körülbelül 30 százaléka köthető valamilyen szinten az angol nyelvhez, de gyakran csak áttételesen, például a tok piszinen vagy az eszperantón keresztül. Azonban más nyelvek is előkelően képviseltetik magukat a toki pona szókészletében. A finn, a horvát, a holland, a grúz és a kínai nyelvből átvett szavak száma 10% körül van – csupán annyi a közös bennük, hogy egyszerűek és rövidek.

Nyelvtan

A toki pona nyelvtana a nyelv legelvontabb formájában tíz szabályba sűríthető össze. Ez azonban egy minimalista kivonata a nyelvtannak, és inkább a nyelvészekhez szól, mintsem a nyelvet elsajátítani próbálókhoz.

A toki pona nyelvtana alapvetően az ázsiai izoláló nyelvek nyelvtanához áll a legközelebb, ami azt jelenti, hogy ragozás helyett szórenddel, egymástól elszigetelt szavakkal és segédszavakkal fejezi ki a pontos jelentést (ilyen például a kínai). Az igéknek mindössze egyetlen formája van, múlt és jövő idő nélkül, egyes és többes szám megjelölése nélkül. A nyelvtannak ezzel a megközelítésével is mindent ki lehet fejezi, csak esetleg több szóval, amelyek más nyelvek összetett ragozásának pontosításait helyettesítik. Ez az izoláló nyelvtan számít a leggyorsabban megtanulható nyelvtannak, hiszen ragok és rendhagyó esetek helyett csak pár egyszerű szabályt kell elsajátítanunk. A szabályok száraz felsorolása helyett azonban a toki pona nyelvkönyve is nyelvleckékre van lebontva, ezekben pedig példákon keresztül szemléltetik az absztrakt szabályokat.

A toki pona nem mentes hibáktól, és logikailag nem az abszolút legegyszerűbb nyelv. Nem is ez a célja. Egyértelmű, hogy még tovább is lehetne egyszerűsíteni, mint ahogy kétség sem fér hozzá, hogy valaki már dolgozik is egy tovább minimalizált/tökéletesített változatán. Addig is bárki elsajátíthatja pár óra, vagy maximum pár napi gyakorlással, az interneten is elérhető nyelvleckéken keresztül.

Azt, hogy hány beszélője lehet a nyelvnek, senki sem tudja pontosan. Az interneten elérhető levelezőlistákon néhány százan értekeznek rendszeresen toki ponául. Ha a nyájas olvasó esetleg rászánná magát és megtanulná a nyelvet, feltétlenül értesítsen bennünket. Hiszen toki pona li toki pona!

Források:

http://www.tokipona.org

toki pona nyelvleckék: http://bknight0.myweb.uga.edu/toki/lesson/lesson0.html

Információ
X