nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Konferencia: a Felvidék szerepe a magyar tudományosságban

A gazdag programú konferenciára november 30. és december 1. között kerül sor Nyitrán.

nyest.hu | 2009. november 26.
|  

Idén ötödik alkalommal rendezik meg a tudományos konferenciát 2009. november 30. és december 1. között a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának szervezésében – adja hírül az Új Szó, amely a részletes programot időpontokkal és helyszínekkel együtt közzétette.

A konferenciának három szekciója lesz: nyelv- és irodalomtudományi, neveléstudományi és természettudományi. Az előadások témáiról cikkünkből is tájékozódhatnak.

A nyelv- és irodalomtudományi szekció előadásai: Fordítás és kétnyelvűség a nyelvben és az irodalomban; Nyitra-vidéki népballadák; Arany A. László nyelvészeti tevékenységének mai üzenete; Fogalmi háló, kétnyelvűség, fordítás. Az Osiris Idegen szavak; A mai magyar nyelv kettősnyelvűsége mint fordítási probléma; Fordítás-kultúra – francia irodalomelméleti szövegek a magyar szakmai diskurzusban; Kétnyelvűség György Norbert Klára c. regényében; Nem ér a nevem, Anna Édes(ová) Anna, Kétnyelvűség a helynévhasználatban; Magyar helynevek – szlovák térképek; Hegynévhasználat a fordítás és kétnyelvűség tükrében; Két- és többnyelvű weboldalak személynévhasználatának vizsgálata; Szlovák–magyar gépi fordítások elemzése.

A neveléstudományi szekció előadásai: Az informatika oktatásának kialakulása a tanítóképzésben; "Szlovák irodalom a magyar tannyelvű alapiskolák 5.oszt.számára" - tankönybemutató; A terhelés szerepe a modern testnevelésben; A természetes anyagok felhasználása a képzőművészetben; Vága község egyházzenei hagyományai; Kompetencia alapú oktatás az iskolai testnevelésben; A család szerepe az ember személyiségének formálódásában; Fantasy a(z) (felső)oktatásban; Daltanítási módszerek megjelenése és megvalósítási lehetőségei az alsó tagozatban; Az úszásteljesítmény és az egyensúlyérzékelés összefüggése 9-10 éves gyermekek körében.

A természettudományi szekció előadásai: Hogyan mutatható be a Balatonon folyó szenzációs, 7 évtizedes monitoring program eredménye kutatóknak és laikusoknak?; Genetikai forradalom az archeológiában; Kiválasztott toxikus ionok LD50 értékének megállapítása az ékfoltos zengőlégy (Episyrphus balteatus) lárvájánál; Mobil learning az oktatásban; Lehetséges tanulói kérdésekről avagy hogyan születnek

a problémák a matematikában; A matematika tanításának problémái a tanítóképzésben; Háromszögszerkesztés a nevezetes vonalakból; A geogebra használata nemcsak a matematika oktatásában; Az inverz permutáció egy tanítási alkalmazása.

A december elsejei program: Tannyelvválasztás a Kárpát-medencei kisebbségi régiókban: a tudományos érvek helytállósága; A fordított tankönyvek értékelési szempontjai; Elvakart sebek. Nyelvtörvények Szlovákiában 1920-2009.; Fordítói gyakorlat(lanság)ok; A szakterminológia oktatása a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskolában; (Két)nyelvűség? Fordít(hat)óság?; Erotikus félhomály és profán epifánia. Egy Ovidius-elégia és magyar változatai.; Kosztolányi Dezső: Spanyol antológia; József Attila Tiszta szívvel c. versének három spanyol fordítása; A 19. századi magyar irodalom cseh fordításairól; A Nádas-próza szlovákul; Operacímek és  operaáriák a műfordítás tükrében; Nyelvész a pokolban (egy fordíthatatlan nyelv hálójában).

Információ
X