nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ki krí?
Az indián Piroska esete a farkassal és a szótagírással

Kanada hatalmas területén számos indián nyelvet beszélnek, amelyeknek nagy részét sajátos szimbólumokkal írják. A különböző irányba álló háromszögekkel tarkított sorokat először valami matematikai formuláknak néznénk, nem betűírásnak. Nem is az, hanem szótagírás.

Wenszky Nóra | 2015. június 18.
|  

Szomorúak lettünk volna, ha nagymamánk nem ismeri a Piroska és a farkas című mesét? Akiknek ez a mese nem tetszett gyerekkorában, ez a hiányosság inkább örömöt okozott volna. Ám akinek számára fontos ez a történet, attól sem riad vissza, hogy felnőttként igen idős nagymamájának megtanítsa. Még akkor is, ha van egy kis bökkenő: a nagymama indián, és csak krí nyelven beszél és olvas. Ráadásul a krí nyelvnek teljesen egyedi írásrendszere is van, így ha azt szeretnénk, hogy a mama felolvassa nekünk vagy dédunokáinak a mesét, még le is kell jegyeznünk. Lássuk, mihez kezdett ebben a helyzetben egy kanadai fiatalember!

Vajon milyen nyelven beszélnek?
Vajon milyen nyelven beszélnek?
(Forrás: Wikimedia Commons / Walter Crane / PD)

Global Voicescikke szerint a kírül remekül beszélő Kevin Brousseau-nak egyáltalán nem okozott gondot, hogy Piroska történetét kríül is elmesélje. Sőt, a férfi a mese krí fordítását közzé is tette blogján, számos más klasszikus európai mesével egyetemben. Ezt természetesen csak azok tudják elolvasni, akik tudnak kríül olvasni. Feltehetően Magyarországon nem sokan vannak ilyenek. Érdemes ezért kicsit közelebbről is megismerkedni a krí nyelvvel, és az elsőre meglepőnek tűnő, de nagyon logikus krí szótagírással.

A krí népnév és az algonkin nyelvek közé tartozó krí nyelv neve feltehetőleg egy kanadai bennszülött nép francia nevének lerövidüléséből keletkezett. Abban a szótárak egyetértenek, hogy az eredeti népnév egy másik algonkin nyelvből származott, valószínűleg az ojibwából (más néven csippevából). A részleteket illetőleg a szótárak már eltérnek. Az átvett népnevet egy indián népcsoport megnevezésére használták. Feltételezett alakja kiristino vagy kenistenoag volt. Ezt franciásan Christianaux vagy Cristinaux alakban írták. Ez a szó rövidült le Cris [kri]-vé, majd került át az angolba és a világ más nyelveibe.

Krí bunda egy múzeumi kiállításon
Krí bunda egy múzeumi kiállításon
(Forrás: Wikimedia Commons / Daderot / CC0 1.0 PD)

A krí beszélők Kanadában, a keleti partoktól egészen a Sziklás-hegység keleti nyúlványaiig terjedő széles sávban élnek. Számuk jóval százezer fölött van. Számos iskolában tanítják a krí nyelvet, és jelentős közösségek beszélnek kríül a mindennapi kommunikáció során. Így a nyelv nagyon is él.

Írjunk kríül!

A krí nyelv lejegyzésére a krí szótagírást használják. Ezt az 1840-es években dolgozta ki James Evans (1801–1846) misszionárius. Először azzal kísérletezett, hogy a csippeva nyelvre alkosson meg egy latin betűkön alapuló írást. Ám ekkor hallott a cseroki szótagírás átütő sikeréről, ő is inkább egy szótagírás megalkotása mellett döntött. Először a csippeva írás készült el, majd később ezt módosította úgy, hogy a krí lejegyzésére is alkalmas legyen. A krí írás rohamosan terjedt: néhány éven belül gyakorlatilag az összes krí indián írástudóvá vált. Hogy lehetett ez az egyedi írásrendszer ennyire sikeres?

A kérdés megválaszolásához először érdemes megnézni, mire hasonlít a krí írás. Evans ismerte az Indiában például a hindi lejegyzésére használt dévanágari írást. Ez a kiejtést jól tükröző írásrendszer is szótagírás: a mássalhangzókat jelölő szimbólumokhoz aszerint írnak módosító jeleket, hogy milyen magánhangzó követi őket: के [ke], कु [ku], की [kí]. Emellett Evans ismerte a gyorsan leírható, egyszerű vonásokból álló Pitman-féle gyorsírást is, aminek szintén hasznát vette a krí írás megalkotásához. Az alábbi táblázatban a dévanágári írás mellékjelei és a kanadai szótagírás jelei láthatók. 

Könnyen látható a párhuzam: dévanágari és kanadai szótagírás
Könnyen látható a párhuzam: dévanágari és kanadai szótagírás
(Forrás: Wikimedia Commons / kwami / PD)

A dévanágárihoz hasonlóan a krí is szótagírás, és a mássalhangzók alakja aszerint módosul, hogy milyen magánhangzó követi őket. Ám itt nem egy mellékjelet írnak a betűhöz, hanem a betű testét forgatják el valamilyen irányba attól függően, milyen magánhangzó követi. A kis és nagybetűket nem különböztetik meg. A jelek az alábbi táblázatban láthatók.

A krí szótagírás jelei
A krí szótagírás jelei
(Forrás: Wikimedia Commons / Neal / PD)

A krí írás balról jobbra halad. A szavakat általában szóközökkel választják el egymástól, de van, aki tagolás nélkül írja az egész szöveget. Az írásjelek használata is ingadozó. Hogy néz ki egy kríül írt szöveg? Álljon itt ennek illusztrálására egy részlet az amerikai függetlenségi nyilatkozatból, az Omniglot oldaláról, a mocsári krí dialektussal. A krí nyelvű szöveget a szótagok latin betűre való átírása követi, majd a szöveg magyar fordítása jön. Az Omniglot kicsit más átírást használ, mint a fenti táblázat. Játékos kedvű olvasónk kisilabizálhatják a különbségeket!

Az indián Piroska esete a farkassal és a szótagírással

misiwe ininiw tipenimitisowinik eshi nitawikit nesta peywakan kici ishi kanawapamikiwisit kistenimitisowinik nesta minikowisiwima. e pakitimamacik kaketawenitamowininiw nesta mitonenicikaniniw nesta wicikwesitowinik kici ishi kamawapamitocik.

’Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak.’

Kanada számos indián nyelvére használják a fent leírt szótagírást, kisebb módosításokkal. Ezekkel a jelekkel készülnek a tankönyvek, mesekönyvek, szövegszerkesztő programok. És ezekkel a jelekkel írta le nagymamája kedvéért Piroska és a farkas történetét a kanadai blogger.

Mit szólt a nagymama? Nagyon élvezte a mesét. Az is kiderült, hogy a mese nagyon hasonlít a krí indiánok meséihez, legalábbis a nagymam és az unoka szerint. Egészen hasonlót nem találtunk az interneten, de egy halról és egy jávorszarvasról szóló mesét meghallgathatnak olvasóink angol nyelven, egy krí indián előadásában.

Források

Readers Can Now Enjoy Little Red Riding Hood and Other Fairy Tales in the Cree Language

Cree syllabary

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Szalakóta 2015. június 19. 09:39

Az íráshoz használt jelek forgatása diszlexiabarát. Bár ezt még megalkotójuk nem tudta.

Információ
X