nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Jelképek
A vaskereszt

A vaskereszt története egészen a középkorig nyúlik vissza, de a jelvény csak a második világháború során vált hírhedtté. Kiemelkedő háborús hőstettekért lehetett kapni – legalábbis elméletileg. A gyakorlatban az is számított, ki mennyire tudott helyezkedni!

Takács Boglárka | 2012. november 30.
|  

Szimbólumokkal foglalkozó sorozatunkban most olvasói kérésre a vaskereszttel foglalkozunk. Ez a jelkép ma legtöbbünkben második világháborús asszociációkat idéz fel, pedig már sokkal korábban is létezett...

A Brandenburgi Kapu szoborcsoportja Berlinben
A Brandenburgi Kapu szoborcsoportja Berlinben
(Forrás: Wikimedia Commons / א (Aleph) / CC BY-SA 2.5)

Keresztes hódítók

A vaskereszthez hasonló ábra a címertanban már a középkor óta ismert. Bárczay Oszkár 1897-ben megjelent heraldikai kézikönyve mantuai keresztnek nevezi, de hívják talpas keresztnek vagy szélesvégű keresztnek is. A mai Olaszország területén fekvő Mantova (latinul Mantua) város egy kis őrgrófság központja volt, ennek a lobogóján megtalálhatjuk a jelképet:

A mantuai őrgrófság zászlaja
A mantuai őrgrófság zászlaja
(Forrás: Wikimedia Commons)

A keresztes háborúkban harcoló templomos lovagok is talpas keresztet használtak saját szimbólumukként. Innen vette át a jelet a templomosok mintájára alapított Német Lovagrend, más néven Teuton Lovagrend vagy Német Vitézek. A Szentföldön 1199-ben alapított lovagrend tagjai megfordultak Magyarországon is, később a Balti-tenger partján pedig egyenesen saját államot alapítottak.

A Német Lovagrend egyik 17-18. századi nagymestere, köpenyén a jellegzetes kereszttel
A Német Lovagrend egyik 17-18. századi nagymestere, köpenyén a jellegzetes kereszttel
(Forrás: Wikimedia Commons)

Hőstettekért adták

A ma is ismert vaskeresztet Karl Friedrich Schinkel 18-19. században élt porosz építész tervezte III. Frigyes Vilmos porosz király megbízásából, a Német Lovagrend jelképének mintájára. III. Frigyes Vilmos új katonai érdemrendet alapított, hogy megjutalmazza a napóleoni háborúkban kiemelkedő teljesítményt nyújtó harcosait, rendfokozattól függetlenül. A porosz precizitásnak köszönhetően azt is tudjuk, hogy az első vaskereszttel a király Karl August Ferdinand von Borcke tábornokot tüntette ki. (A számos érdemrendet begyűjtő tábornok végül nem csatában esett el, hanem egy vadászbalesetben vesztette életét.)

Az 1871-ben I. Vilmos császár vezetésével létrejött Német Birodalom megtartotta a porosz vaskeresztet, sőt a rákövetkező háborúkban egyre többet osztottak ki különböző fokozataiból. A vaskereszt – leszámítva peremét – ténylegesen vasból készült, de feketére festették, hogy jobban mutasson. Később, a második világháború során gyártottak a haditengerészeknek feketére festett sárgaréz vaskereszteket is, mert a vasat rövid úton tönkretette a sós levegő és a tengervíz.

Vaskeresztek 1813-1870 között
Vaskeresztek 1813-1870 között
(Forrás: Wikimedia Commons)

A vaskeresztet magát különböző domború minták díszítették. A tölgyfalombok mellett megjelent a III. Frigyes Vilmosra utaló FW monogram, majd később az I. és II. Vilmosra utaló W, a nácik pedig horogkeresztet helyeztek a vaskereszt közepébe. Az alsó szárban évszám jelezte, melyik háborúban érdemelte ki a medált a tulajdonosa.

Hitler, a nagyszerű harcos?

A vaskereszt félreértéseket is okozott. A brit légierő eleinte a brit zászlót használta saját jelképeként, de rossz látási viszonyok között a pilóták gyakran összetévesztették a zászlón látható Szent György-keresztet a német vaskereszttel, és az ellenség helyett egymásra támadtak. Ezért a brit nemzeti színekből összeállított kokárdát vezettek be helyette, a mai napig ez a brit légierő szimbóluma. A vaskereszt mint hagyományos német hadi szimbólum a náci vezetésnek is tetszett. Ebben valószínűleg szerepet játszott, hogy Hitler maga az első világháborúban kétszer is megkapta az érdemrendet: 1914-ben a másodosztályú, 1918-ban pedig az első osztályú vaskereszttel tüntették ki. A másodosztályú vaskeresztből ekkoriban nagyon sokat kiosztottak, de az első osztályút jóval kevesebben érdemelték ki. Mivel Hitler egyszerű sorkatona volt, ráadásul futárként harcolt, ebből a tényből a történészek sokáig arra következtettek, hogy rendkívül bátor lehetett... Azonban egy újabb kutatás szerint Hitler nem a frontvonalon szállította az üzeneteket a harcoló alakulatoknak, hanem egy, a fronttól távolabbi támaszponton dolgozott. Ráadásul a gyakorlatban a frontharcosok ritkábban kapták meg az első osztályú vaskeresztet, mint a hátországbeliek, mert a tisztek kevésbé ismerték őket!

Hitler Olaszországban. A szíve fölött az érdemrend
Hitler Olaszországban. A szíve fölött az érdemrend
(Forrás: Wikimedis Commons)

Hitler a második világháború során végig viselte korábban elnyert vaskeresztjét, de újabb kitüntetéseket nem osztott saját magának. Más magas rangú nácik azonban nagy plecsnivadászok voltak. Hermann Göring, a légierő parancsnoka a nácik közül egymaga viselte a vaskereszt nagykeresztjét – ezt a fokozatot a poroszok a sikeres tábornokoknak hozták létre. Göring annyi medált begyűjtött, hogy egy közszájon forgó gúnydalban karácsonyfához hasonlították!

Göring egy kisebb kollekcióval
Göring egy kisebb kollekcióval
(Forrás: Wikimedia Commons)

Nem tűnt el a süllyesztőben

A második világháború után feloszlatták a német hadsereget. A két részre szakadt Németország keleti felén szovjet mintára szervezték újjá a haderőt, de nyugaton bonyolultabb problémával küzdöttek a politikusok. Meg kellett találni, hogy a német hadi jelképrendszerből mi kompromittálódott végérvényesen a nácik alatt, és mi az, amit meg lehet tartani. A szövetségi hadsereg, a Bundeswehr jelképe a vaskereszt lett:

Megalakul az új nyugatnémet hadsereg
Megalakul az új nyugatnémet hadsereg
(Forrás: Wikimedia Commons / Deutsches Bundesarchiv / 183-34547-0001 / CC BY-SA 3.0 )

Azért lehetett a vaskeresztet megőrizni, mert habár a nácik is használták, nem volt kimondottan hozzájuk köthető szimbólum. Viszont vaskeresztet mint érdemrendet nem osztottak ki többet, a második világháborús példányokat pedig becserélték új, horogkereszt-mentesített változatokra.

Kelet- és Nyugat-Németország 1989-es egyesülése után is maradt a hadsereg jelképe a vaskereszt, azonban új nehézséggel kellett szembenézni: ahogy a német katonák egyre több nemzetközi békefenntartó műveletben vettek részt, újból szükség lett harctéri kiválóságot mutató kitüntetésre. A vaskereszt helyett a Becsületkereszt a bátorságért nevet viselő kitüntetést létesítették:

Hasonlít, de mégsem ugyanaz
Hasonlít, de mégsem ugyanaz
(Forrás: Wikimedia Commons / Flophila88 / CC BY-SA 3.0)

A vaskereszt sehol sem tiltott önkényuralmi jelkép, éppen ezért is használják a neonácik, de nem csak ők szeretik. Amerikában a motorosok körében terjedt el, de a metálzenészek között szintén sokan kedvelik, leginkább provokatív jellege miatt. Népszerű a kitüntetés a második világháborús relikviák gyűjtői körében is, ezért sokan hamisítják!

További olvasnivaló, felhasznált irodalom

Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve (magyarul)

Vaskereszt a német Wikipédián (sok képpel!)

A náci vaskeresztről gyűjtőknek (angolul)

Hitler az első világháborúban (angolul)

A brit légierő jelképéről (angolul)

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X