nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe
2011. február 7. - 2011. április 18.

A nemrég alakult Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 2011 februárjában egy nyitott, nyilvános előadás-sorozatot indít, melynek célja a társas-kognitív nyelvészet alapjainak bemutatása.

A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének azon oktatóiból és hallgatóiból alakult meg, akik a nyelv társas-kognitív beágyazottságát dön­tő jelentőségűnek tartják, ezért alapelveiket is egyenesen ebből kiindulva fogalmazzák meg: a nyelvészetnek a kutatócsoport által képviselt iránya nem egy-egy kérdés kiemelt tárgyalását jelenti, hanem egy olyan szemléletmódot, amely meglátásunk szerint a nyelvi vizsgálatok valamennyi területén érvényesíthető lehet.

A sorozat egyes előadásai a nyelvtudomány jól ismert témaköreit ve­szik sorra, így a nyelvújítás és nyelvművelés ügyét, a nyelvrokonság és az ún. nyelvtörténet kérdéseit, továbbá a grammatika hangtani, morfológiai, szintaktikai sajátosságait. Társas-kognitív szemléletünkből adódóan a problémák elemzése során megoldásként minden esetben egy olyan egységes, ám az eddigiektől merőben eltérő (a szokásos leírásokhoz és magyarázatokhoz kritikusan viszonyuló) elméleti-módszertani keretet igyekszünk javasolni, amely a nyelv kontextuális beágyazottsá­gából indul ki. A közelítésmódból adódóan a társas-kognitív nyelvészet számos szállal kötődik a laboviánus szo­­cio­ling­visz­­ti­ká­hoz és a holista kognitív nyelvtudományhoz, miközben más diszciplinák (például a filozófia, a pszichológia, a neurológia, az etológia) eredményeit is hasznosítja.

Az előadássorozat a nyelvet mint a beszélőközösség tagjainak csoportos viszonyaitól, illetve az agy/elme tulajdonságaitól meghatározott, kétszintű rendszert mutatja be, ami az ezzel járó relativitás miatt folyton változik és szükségszerűen változatos is: a nyelv az elképzelés szerint mind tár­sas, mind kognitív értelemben egy fonotaktikai alapú, mintaelvű, dinamikus és heterogén hálóstruktúraként ragadható meg.

Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe

Előadó: Fehér Krisztina

Időpont: hétfőnként, 16 órától

Anyanyelv és közösség — a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)

A családfamodell és következményei (2011. február 14.)

Az affinitástól a hálókig avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.)

A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.)

A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák — a hangok és fonémák példája (2011. március 7.)

A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)

Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.)

A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.)

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

Az előadásokra minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja és a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága.

Ha az induló előadássorozat vagy a kutatások felkeltették érdeklődését, regisztráljon a hírlevélre, hogy a későbbiekben értesítést kapjon az újabb előadásokról, publikációkról.

Információ
X